تنظیمات شبکه در CentOS 6

۲۸اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۵۴
centos سنتوس

تنظیمات شبکه در CentOS 6

اگر می خواهید تنظیمات Gateway و DNS را در CentOS6 تغییر دهید اطلاعات زیرکمک فراوانی به شما میکند :

 

تنظیمات IP و Gateway

با استفاده از دو دستور زیر میتوانید تنظیمات شبکه را مشاهده کنید :
nano/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
vi/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

نتیجه اجرای این دستور چیزی شبیه این خواهد شد :

DEVICE=eth0
TYPE=Ethernet
UUID=281a600c-aaba-4297-bf51-15b18d2d8619
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=23.227.x.x
PREFIX=26
GATEWAY=23.227.x.x
DNS1=4.2.2.4
DOMAIN=8.8.8.8
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NAME=”System eth0″
HWADDR=00:50:56:B0:4D:D6
LAST_CONNECT=1410687738

 

دو عنصر مهمی که باید آنها را تغییر دهید IPADDR و GATEWAY می باشند.

برای تغییر دادن IP بایستی مقدار متغیر IPADDR و برای تغییر دادن Gateway بایستی مقدار متغیر GATEWAY را تغییر دهید .

 

تنظیمات Gateway :
با استفاده از دو دستور زیر میتوانید تنظیمات مربوط به Gateway را در CentOS مشاهده کنید :

 

nano/etc/sysconfig/network
vi/etc/sysconfig/network

نتیجه اجرای این دستور چیزی شبیه این خواهد شد :

 

NETWORKING=yes
HOSTNAME=server.domain.com
GATEWAY=23.227.x.x

بدین ترتیب شما می توانید تنظیمات Gateway را با تغییر دادن مقدار متغیر GATEWAY تغییر دهید .

 

تنظیمات DNS Server:

با استفاده از دو دستور زیر می توانید تنظیمات مربوط به Name Server را مشاهده کنید :

Nano /etc/resolv.conf
Vi/etc/resolv.conf

نتیجه اجرای این دستور چیزی شبیه این خواهد بود :
nameserver 8.8.8.8
nameserver 192.168.1.1

که شما می توانید مقادیر مربوط به DNS Server را تغییر دهید .

برای تهیه سرور مجازی لینوکس میتوانید از لینک زیر استفاده نمایید

سرور مجازی لینوکس

تنظیمات شبکه در CentOS 6

 

اشتراک گذاری

mahsa

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
تمام حقوق برای آذرآنلاین محفوظ می باشد.
enamad