سرور مجازی ویندوز

سرور مجازی ویندوز

سرور مجازی ویندوز 1

رم 384 مگابایت
هارد 25 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد

سرور مجازی ویندوز 2

رم 512 مگابایت
هارد 35 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد

سرور مجازی ویندوز 3

رم 1024 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد

سرور مجازی ویندوز 4

رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد

سرور مجازی ویندوز 5

رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد

سرور مجازی ویندوز 6

رم 6144 مگابایت
هارد 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد