سرور مجازی لینوکس

سرور مجازی لینوکس 1

رم 256 مگابایت
هارد 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد

سرور مجازی لینوکس 2

رم 384 مگابایت
هارد 25 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد

سرور مجازی لینوکس 3

رم 512 مگابایت
هارد 35 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد

سرور مجازی لینوکس 4

رم 1024 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد

سرور مجازی لینوکس 5

رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد

سرور مجازی لینوکس 6

رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد