سرور مجازی لینوکس

سرور مجازی لینوکس 1

پردازنده 1 هسته
رم 256 مگابایت
هارد 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 2

پردازنده 1 هسته
رم 384 مگابایت
هارد 25 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 3

پردازنده 1 هسته
رم 512 مگابایت
هارد 35 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 4

پردازنده 2 هسته
رم 1024 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 5

پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی لینوکس 6

پردازنده 2 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی