سرور مجازی هاستینگ

سرور مجازی هاستینگ 1

رم 512 مگابایت
هارد 35 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد

سرور مجازی هاستینگ 2

رم 1024 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد

سرور مجازی هاستینگ 3

رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد

سرور مجازی هاستینگ 4

رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد