سرور مجازی ویندوز

سرور مجازی ویندوز

سرور مجازی ویندوز 1

پردازنده 1 هسته
رم 512 مگابایت
هارد 35 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 2

پردازنده 1 هسته
رم 1024 مگابایت
هارد 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 3

پردازنده 2 هسته
رم 2048 مگابایت
هارد 65 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 4

پردازنده 2 هسته
رم 4096 مگابایت
هارد 80 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 5

پردازنده 4 هسته
رم 6144 مگابایت
هارد 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور مجازی ویندوز 6

پردازنده 4 هسته
رم 8192 مگابایت
هارد 150 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی