آموزش پاسخ گوی خود کار برای ایمیل سایت

1119

05 مرداد 1394

 پاسخ گوی خود کار برای ایمیل سایت در صورتی که میخواهید برای ایمیل وب سایت خود پاسخ گوی خودکار تنظیم نمایید تا به هنگام دریافت ایمیل پاسخ و یا تشکر و یا راهنمایی برای کاربر از طرف شما ارسال گردد میتوانید از این آموزش استفاده...


  • 1