آموزش ارسال مطلب در بسته های راه اندازی وب سایت

1120

02 دی 1394

آموزش ارسال مطلب در بسته های راه اندازی وب سایت برای ارسال مطلب در بسته های راه اندازی وب سایت بعد از وارد شدن به بخش مدیریت باید گزینه نوشته ها را از سمت راست صفحه انتخاب کرده سپس گزینه افزودن نوشته را کلیک کنید . در صفحه ای که باز می شود شما می توانید مطلب خود را قرار دهید و در سایت خود قرار دهید . بعد از وارد کردن اطلاعات و درج مطلب می بایست گزینه انتشار را از سمت چپ صفحه را کلیک کنید تا مطلب شما ذخیره و در سایت نمایش داده شود . برای سفارش بسته راه اندازی وب سایت آسان کلیک کنید...

  • 1