ارسال پاسخ خود کار برای ایمیل سایت

۵مرداد ۱۳۹۴
۱۰۳
سیپنل cPanel

آموزش پاسخ گوی خود کار برای ایمیل سایت

 پاسخ گوی خود کار برای ایمیل سایت در صورتی که میخواهید برای ایمیل وب سایت خود پاسخ گوی خودکار تنظیم نمایید تا به هنگام دریافت ایمیل پاسخ و یا تشکر و یا راهنمایی برای کاربر از طرف شما ارسال گردد میتوانید از این آموزش استفاده نمایید.    

ادامه...
تمام حقوق برای آذرآنلاین محفوظ می باشد.
enamad