معرفی اسکنر آسیب پذیری

5051

06 اسفند 1395

اسکنر آسیب پذیری یک نرم افزار برای تشخیص آسیب ها و حفره های امنیتی شبکه ، سیستم عامل و وب سایت ها است. نحوه عملکرد نرم افزارهای اسکنر آسیب پذیری به شکلی است که با استفاده از یک دیتابیس عظیم از انواع کدهای مخرب که قبلا شناسایی شده اند به تست و چک کردن می پردازد و در صورت وجود حفره های امنیتی آنها را نشان می دهد. پس از اسکن این نرم افزارها در صورت وجود حفره امنیتی، نام حفره و در برخی مواقع نحوه رفع آن را نیز نشان خواهد داد. اسکن کردن نقاط آسیب پذیری با اهداف متفاوتی مانند حمله به یک شبکه و یا وب سایت ، ایجاد امنیت و پوشش نقاط ضعف امنیتی دنبال می شود. انواع نرم افزارهای اسکنر آسیب...


  • 1