انتقاد پدر لینوکس از اینتل و بسته‌های امنیتی برای باگ اسپکتر و ملت‌داون

950

12 بهمن 1396

پس از مدتی کوتاه که اینتل اعتراف به باگ امنیتی اسپکتر و ملت‌داون کرده است ، این شرکت سعی داشته این مشکل سخت‌افزاری را با پچ امنیتی نرم‌افزاری پوشش دهد و حال پس از گذشت مدت زمانی از ارائه بسته‌های امنیتی ناکارآمد ، درنهایت انتقاد پدر لینوکس از اینتل و بسته‌های امنیتی برای باگ اسپکتر و ملت‌داون را در برداشت. انتقاد پدر لینوکس از اینتل لینوس توروالدز از پچ‌هایی که شرکت اینتل برای حافظت‌ از کرنل لینوکس در مقابل نقص‌های لینوکس و اسپکتر ساخته است، رضایت ندارد. لینوس توروالدز، خالق لینوکس، در پستی ، به انتقاد‌ از تفاوت‌های موجود در شیوه مقابله شرکت اینتل با نقص‌های ملت‌ داون و...


  • 1