آموزش تنظیم کردن نیم سرور بر روی دامنه

3796

05 مرداد 1394

تنظیم کردن نیم سرور برای تغییر دی ان اس دامنه های بین المللی مطابق اشکال زیر عمل نمایید. 1- 2- 3- 4-...

  • 1