آموزش پاسخ گوی خود کار برای ایمیل سایت

| دسته بندی: میزبانی وب |
آموزش پاسخ گوی خود کار برای ایمیل سایت

 پاسخ گوی خود کار برای ایمیل سایت در صورتی که میخواهید برای ایمیل وب سایت خود پاسخ گوی خودکار تنظیم نمایید تا به هنگام دریافت ایمیل پاسخ و یا تشکر و یا راهنمایی برای کاربر از طرف شما ارسال گردد میتوانید از این آموزش استفاده...