آموزش تغییر نام فایل در لینوکس CentOS

7002

18 اسفند 1394

تغییر نام فایل در لینوکس دارای دستورات متعلق به خود است که در این مطلب از سری آموزش‌های لینوکس CentOS به آموزش تغییر نام فایل در لینوکس CentOS می پردازیم. تغییر نام فایل در CentOS همانند سایر لینوکس‌های توزیع RHEL از دستور mv استفاده می شود که در ادامه مطلب ساختار دستور نحوه استفاده از آن توضیح داده شده است. با مطلب آموزش تغییر نام فایل در لینوکس CentOS همراه ما باشید. آموزش تغییر نام فایل در لینوکس CentOS دستور mv در لینوکس دو قابلیت مختلف دارد. 1- جابه‌جایی فایل‌ها 2- تغییر نام فایل‌ها البته نوع عملکرد دستور mv به شکل استفاده شما از این دستور برمی گردد. این دستور همانند دستور cp به سادگی عمل کرده و نیاز به نوشتن دستورات...


  • 1