آموزش رفع خطای emerg ] : bind() to 0.0.0.0:80 ] در Nginx

1827

05 مهر 1396

امروزه Nginx به عنوان یک سرویس دهنده وب ، مورد توجه کاربران زیادی قرار گرفته و همانطور که در نصب استک LEMP در Centos  و نصب استک LEMP در ابونتو در مورد آن توضیح دادیم دارای مزایای زیادی است. اما گاهاً مانند هر سیستم دیگری دچار برخی خطاها می شود که در این مقاله نیز ما قصد داریم به آموزش رفع خطای emerg ] : bind() to 0.0.0.0:80 ] در Nginx بپردازیم. این خطا که عموماً برای کاربران پیش می‌آید دچار نقص در عملکرد Nginx شده و کارایی آن را مختل می سازد. حال همراه ما باشید تا با نحوه رفع این مشکل در Nginx آشنا شوید. آموزش رفع خطای emerg ] : bind() to 0.0.0.0:80 ] در Nginx این خطا در هنگامی رخ می‌دهد که سرویس توانایی کار با پورت 80 را نداشته و...


  • 1