دستور عوض کردن ip و gateway در لینوکس دبیان

22460

07 خرداد 1394

رویا جعفری

blog-manager

برای تغییر IP و Gateway در لینوکس دبیان می توانید از راه متفاوت استفاده کنید که این 2 روش در آموزش  دستور عوض کردن ip و gateway در لینوکس دبیان توضیح داده شده است. 2 روش متفاوت عبارت‌اند از: 1- روش موقت 2- روش دائم حال برای اعمال تنظیمات و توضیحات دستور تغییر IP همراه ما باشید. عوض کردن ip و gateway در لینوکس دبیان دستور موقت تغییر IP در لینوکس دبیان 1- ابتدا وارد محیط ترمینال لینوکس دبیان خود شوید. 2- با وارد کردن دستور زیر می توانید تعداد و نام اینترفیس های شبکه خود را ببینید. ifconfig 3- سپس برای اضافه کردن یک IP می توانید دستور زیر را وارد کنید. sudo ifconfig eth0 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 به همین سادگی شما موفق به تغییر IP شده‌اید حال در ادامه به...


  • 1