مقالات

کاهش نرخ پرش یا Bounce Rate

نویسنده: دریا بهرامی| 0 نفر
کاهش نرخ پرش یا Bounce Rate
547| 24 بهمن 1400

نرخ پرش به درصدی از بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود که بدون هیچ‌گونه اقدامی صفحه را ترک می‌کنند و هرچه این درصد کمتر باشد، به معنی موفق عمل کردن صفحات سایت شماست.

  • 1

نظرات کاربران