آموزش نصب PHP GD Library در Cpanel

| دسته بندی: آموزش سیپنل Cpanel کنترل پنل ها |
آموزش نصب PHP GD Library در Cpanel

آموزش نصب PHP GD Library در Cpanel برای نصب PHP GD Library  در سی پنل  باید از دستور زیر استفاده نمائید . yum install php-gd و برای نصب از طریق WHM باید مراحل زیر را انجام دهید . 1. Go to WHM -> Software -> EasyApache 2. proceed through to step 5 of EasyApache 3. Click on Exhaustive Options List 4. Check the box for GD 5. Save &...