تمدید دامنه،
به راحتی و با صرف کمترین زمان دامنه خودرا تمدید کنید

سرویس تمدید دامنه در آذرآنلاین به ساده ترین شکل ممکن انجام می‌پذیرد. برای تمدید دامنه های بین المللی و ایرانی کافیست آدرس دامنه خود را در قسمت « بررسی دامنه » در نوار پایین وارد کنید. پس از بررسی دامنه ، شرایط تمدید و هزینه آن به اطلاع شما خواهد رسید. پس از آن شما می‌توانید تنها با چند کلیک، دامنه مورد نظرتان را تمدید کنید.

ir. تومان
org. تومان
pro. تومان
com. تومان
net. تومان
biz. تومان
دامنه+0دامنه ثبت شده
دامنه+0سرویس فعال

لیست قیمت تمدید دامنه های عمومی

لیست تمامی پسوند های دامنه ها جهت تمدید در جدول زیر لیست شده است که با یافتن پسوند دامنه خود، می توانید از هزینه تمدید آن مطلع شوید.

پسوندثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)شرایط
.com ۷۲۲٬۰۰۰۷۳۵٬۰۰۰۷۲۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ir ۴۸٬۰۰۰۴۸٬۰۰۰۴۸٬۰۰۰-
.net ۸۳۲٬۰۰۰۸۴۷٬۰۰۰۸۳۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.org ۸۷۳٬۰۰۰۸۹۴٬۰۰۰۸۷۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.biz ۱٬۱۰۰٬۰۰۰۱٬۱۲۰٬۰۰۰۱٬۱۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.info۱٬۷۸۷٬۰۰۰ ۱٬۵۸۱٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰۱٬۷۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.name ۵۹۱٬۰۰۰۷۴۲٬۰۰۰۵۹۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.us ۶۱۹٬۰۰۰۷۷۰٬۰۰۰۶۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.eu ۴۸۸٬۰۰۰۶۰۵٬۰۰۰۴۸۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.in ۶۶۷٬۰۰۰۸۲۵٬۰۰۰۶۶۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co ۱٬۸۲۲٬۰۰۰۲٬۰۹۷٬۰۰۰۱٬۸۲۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.asia ۹۰۷٬۰۰۰۱٬۱۱۴٬۰۰۰۹۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.me ۱٬۳۰۶٬۰۰۰۱٬۴۰۹٬۰۰۰۱٬۳۰۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.mobi ۱٬۹۹۴٬۰۰۰۲٬۴۰۶٬۰۰۰۱٬۹۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tel ۹۴۲٬۰۰۰۱٬۱۴۸٬۰۰۰۹۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tv ۲٬۳۱۰٬۰۰۰۲٬۷۸۴٬۰۰۰۲٬۳۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cc ۷۲۲٬۰۰۰۸۹۴٬۰۰۰۷۲۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ws ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۲٬۱۸۶٬۰۰۰۱٬۸۰۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bz ۱٬۸۷۷٬۰۰۰۲٬۲۶۹٬۰۰۰۱٬۸۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.one ۱٬۳۷۵٬۰۰۰۱٬۴۰۲٬۰۰۰۱٬۳۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.mn ۳٬۲۵۲٬۰۰۰۳٬۹۰۵٬۰۰۰۳٬۲۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pro ۱٬۸۵۶٬۰۰۰۲٬۲۶۹٬۰۰۰۱٬۸۵۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nl ۶۸۷٬۰۰۰۸۵۲٬۰۰۰۶۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pw ۱٬۴۴۴٬۰۰۰۱٬۷۱۲٬۰۰۰۱٬۴۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.co.uk ۵۵۷٬۰۰۰۶۸۷٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.uk ۵۵۷٬۰۰۰۶۸۷٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.sx ۲٬۱۶۵٬۰۰۰۲٬۶۰۵٬۰۰۰۲٬۱۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.sc ۷٬۲۱۹٬۰۰۰۸٬۶۲۸٬۰۰۰۷٬۲۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cn ۵۴۳٬۰۰۰۶۸۰٬۰۰۰۵۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.la ۲٬۳۱۰٬۰۰۰۲٬۷۸۴٬۰۰۰۲٬۳۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.xyz ۸۷۳٬۰۰۰۱٬۰۸۶٬۰۰۰۸۷۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ac.ir ۴۸٬۰۰۰۴۸٬۰۰۰۴۸٬۰۰۰-
.host ۶٬۰۶۴٬۰۰۰۷٬۲۱۹٬۰۰۰۶٬۰۶۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.global ۵٬۰۸۷٬۰۰۰۶٬۰۵۰٬۰۰۰۵٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.press ۴٬۵۵۱٬۰۰۰۵٬۴۱۷٬۰۰۰۴٬۵۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.site۲٬۴۴۵٬۰۰۰ ۳۵۷٬۰۰۰۲٬۴۴۵٬۰۰۰۲٬۴۴۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.top ۶۲۵٬۰۰۰۷۴۲٬۰۰۰۶۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.club ۱٬۲۷۲٬۰۰۰۱٬۵۱۲٬۰۰۰۱٬۲۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.online۲٬۳۴۷٬۰۰۰ ۳۸۰٬۰۰۰۲٬۳۴۷٬۰۰۰۲٬۳۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cricket ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۲٬۱۹۳٬۰۰۰۱٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.space۱٬۷۴۶٬۰۰۰ ۲۲۴٬۰۰۰۱٬۷۴۶٬۰۰۰۱٬۷۴۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.accountant ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۲٬۱۹۳٬۰۰۰۱٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.loan ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۴۷۴٬۰۰۰۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ong ۲٬۸۱۹٬۰۰۰۳٬۳۸۹٬۰۰۰۲٬۸۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.best ۱٬۳۷۵٬۰۰۰۱٬۶۳۶٬۰۰۰۱٬۳۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.black ۴٬۰۴۲٬۰۰۰۴٬۸۴۷٬۰۰۰۴٬۰۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.kiwi ۲٬۲۴۱٬۰۰۰۲٬۷۰۲٬۰۰۰۲٬۲۴۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.markets ۳٬۹۸۷٬۰۰۰۴٬۸۱۲٬۰۰۰۳٬۹۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lol ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۲٬۱۸۶٬۰۰۰۱٬۸۰۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tech۳٬۸۴۲٬۰۰۰ ۶۲۸٬۰۰۰۳٬۸۴۲٬۰۰۰۳٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.website۲٬۰۹۵٬۰۰۰ ۳۸۰٬۰۰۰۲٬۰۹۵٬۰۰۰۲٬۰۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.desi ۱٬۰۸۶٬۰۰۰۱٬۳۲۷٬۰۰۰۱٬۰۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.london ۲٬۹۶۳٬۰۰۰۳٬۵۶۱٬۰۰۰۲٬۹۶۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.team ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mba ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.show ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.email ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fyi ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.today ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۱٬۹۹۴٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.photography ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۴۷۵٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bid ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۲٬۱۹۳٬۰۰۰۱٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.party ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۲٬۱۹۳٬۰۰۰۱٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.science ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۷۷۷٬۰۰۰۱٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.kim ۱٬۳۷۵٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰۱٬۳۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.win ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۴۷۴٬۰۰۰۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.racing ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۷۷۷٬۰۰۰۱٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fashion ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۵۷۸٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fit ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۵۷۸٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.surf ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۵۷۸٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.wedding ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۵۷۸٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cooking ۲٬۰۶۲٬۰۰۰۲٬۵۰۹٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.country ۱۹۳٬۴۶۳٬۰۰۰۲۳۳٬۶۸۲٬۰۰۰۱۹۳٬۴۶۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fishing ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۵۷۸٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.horse ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۵۷۸٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.garden ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۵۷۸٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rodeo ۲٬۷۱۵٬۰۰۰۳٬۲۶۵٬۰۰۰۲٬۷۱۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.download ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۲٬۱۹۳٬۰۰۰۱٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vote ۵٬۲۲۵٬۰۰۰۶٬۲۵۶٬۰۰۰۵٬۲۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.voto ۴٬۹۵۰٬۰۰۰۵٬۹۱۲٬۰۰۰۴٬۹۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.band ۱٬۷۱۹٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۷۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gives ۱٬۹۵۲٬۰۰۰۲٬۳۵۸٬۰۰۰۱٬۹۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vet ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۶۱۲٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.college ۴٬۶۲۰٬۰۰۰۵٬۵۳۴٬۰۰۰۴٬۶۲۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gold ۶٬۵۳۱٬۰۰۰۷٬۸۳۷٬۰۰۰۶٬۵۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.date ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۲٬۱۹۳٬۰۰۰۱٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.review ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۷۷۷٬۰۰۰۱٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tips ۱٬۷۱۹٬۰۰۰۱٬۷۱۹٬۰۰۰۱٬۷۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.trade ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۴۷۴٬۰۰۰۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.design ۳٬۶۴۴٬۰۰۰۴٬۳۶۵٬۰۰۰۳٬۶۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bike ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.clothing ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nyc ۱٬۹۵۲٬۰۰۰۲٬۳۵۸٬۰۰۰۱٬۹۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.holdings ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ventures ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.camera ۳٬۱۷۶٬۰۰۰۳٬۸۱۵٬۰۰۰۳٬۱۷۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.equipment ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.estate ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gallery ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.graphics ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lighting ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.diamonds ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.enterprises ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.voyage ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.career ۶٬۸۶۱٬۰۰۰۸٬۲۰۲٬۰۰۰۶٬۸۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.photos ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.recipes ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shoes ۳٬۴۳۷٬۰۰۰۴٬۱۲۵٬۰۰۰۳٬۴۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.school ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.football ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cab ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.company ۸۹۴٬۰۰۰۱٬۱۰۰٬۰۰۰۸۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.domains ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.limo ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.academy ۲٬۰۲۱٬۰۰۰۲٬۴۴۰٬۰۰۰۲٬۰۲۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.center ۱٬۵۸۱٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰۱٬۵۸۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.computer ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.management ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.systems ۱٬۷۸۷٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰۱٬۷۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.builders ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.solutions ۱٬۸۵۶٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰۱٬۸۵۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.support ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ooo ۱٬۸۷۷٬۰۰۰۲٬۲۶۹٬۰۰۰۱٬۸۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.training ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.camp ۳٬۲۵۲٬۰۰۰۳٬۹۰۵٬۰۰۰۳٬۲۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.education ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.glass ۳٬۴۳۷٬۰۰۰۴٬۱۲۵٬۰۰۰۳٬۴۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.repair ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰-
.institute ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.coffee ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.florist ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.house ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.solar ۳٬۱۷۶٬۰۰۰۳٬۸۱۵٬۰۰۰۳٬۱۷۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.international ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.marketing ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.holiday ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.codes ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.viajes ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.farm ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.menu ۲٬۳۱۰٬۰۰۰۲٬۷۸۴٬۰۰۰۲٬۳۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.uno ۱٬۶۶۴٬۰۰۰۲٬۰۱۴٬۰۰۰۱٬۶۶۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.buzz ۲٬۳۵۱٬۰۰۰۲٬۸۳۲٬۰۰۰۲٬۳۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.construction ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.contractors ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.directory ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰-
.kitchen ۳٬۴۳۷٬۰۰۰۴٬۱۲۵٬۰۰۰۳٬۴۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.land ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.technology ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bargains ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۱۲٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.boutique ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cheap ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.zone ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cool ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.accountants ۶٬۵۳۱٬۰۰۰۷٬۸۳۷٬۰۰۰۶٬۵۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cruises ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gen.in ۵۵۷٬۰۰۰۷۰۸٬۰۰۰۵۵۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pink ۱٬۳۷۵٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰۱٬۳۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.watch ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.actor ۲٬۶۱۲٬۰۰۰۳٬۱۶۲٬۰۰۰۲٬۶۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dance ۱٬۵۸۱٬۰۰۰۱٬۸۵۶٬۰۰۰۱٬۵۸۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hu.com ۱٬۹۲۵٬۰۰۰۱٬۹۳۹٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pizza ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ae.org ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۱٬۶۷۰٬۰۰۰۱٬۳۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.dating ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.immo ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.place ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.apartments ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.de.com ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۱٬۶۷۰٬۰۰۰۱٬۳۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.immobilien ۱٬۹۵۲٬۰۰۰۲٬۳۵۸٬۰۰۰۱٬۹۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.plumbing ۳٬۴۳۷٬۰۰۰۴٬۱۲۵٬۰۰۰۳٬۴۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.associates ۲٬۳۳۷٬۰۰۰۲٬۸۱۹٬۰۰۰۲٬۳۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.deals ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.in.net ۵۴۳٬۰۰۰۶۸۰٬۰۰۰۵۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.plus ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.attorney ۳٬۳۲۰٬۰۰۰۳٬۹۸۷٬۰۰۰۳٬۳۲۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.delivery ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ind.in ۵۵۷٬۰۰۰۷۰۸٬۰۰۰۵۵۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.productions ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.auction ۱٬۹۵۲٬۰۰۰۲٬۳۵۸٬۰۰۰۱٬۹۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.democrat ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۵۴۴٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.industries ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.properties ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.audio ۹٬۱۷۱٬۰۰۰۱۰٬۹۵۲٬۰۰۰۹٬۱۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.dental ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ink ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۲٬۱۸۶٬۰۰۰۱٬۸۰۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.property ۹٬۱۷۱٬۰۰۰۱۰٬۹۵۲٬۰۰۰۹٬۱۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.diet ۹٬۱۷۱٬۰۰۰۱۰٬۹۵۲٬۰۰۰۹٬۱۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.insure ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pub ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۶۱۲٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.university ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.berlin ۳٬۰۳۲٬۰۰۰۳٬۶۴۴٬۰۰۰۳٬۰۳۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.digital ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.investments ۶٬۶۰۰٬۰۰۰۷٬۸۳۷٬۰۰۰۶٬۶۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vacations ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bingo ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.direct ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰-
.jewelry ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.quebec ۲٬۱۶۵٬۰۰۰۲٬۶۱۲٬۰۰۰۲٬۱۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vc ۲٬۳۱۰٬۰۰۰۲٬۷۸۴٬۰۰۰۲٬۳۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.blackfriday ۹٬۱۷۱٬۰۰۰۱۰٬۹۵۲٬۰۰۰۹٬۱۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.discount ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.jobs ۸٬۸۸۲٬۰۰۰۱۰٬۶۰۸٬۰۰۰۸٬۸۸۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.red ۱٬۳۷۵٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰۱٬۳۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vegas ۳٬۶۰۹٬۰۰۰۴٬۳۳۱٬۰۰۰۳٬۶۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.blue ۱٬۳۷۵٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰۱٬۳۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dog ۳٬۴۳۷٬۰۰۰۴٬۱۲۵٬۰۰۰۳٬۴۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.joburg ۱٬۴۴۴٬۰۰۰۱٬۷۵۳٬۰۰۰۱٬۴۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.reisen ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.villas ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.build ۴٬۶۲۰٬۰۰۰۵٬۵۳۴٬۰۰۰۴٬۶۲۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.durban ۱٬۴۴۴٬۰۰۰۱٬۷۵۳٬۰۰۰۱٬۴۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.jpn.com ۳٬۹۷۴٬۰۰۰۴٬۷۶۴٬۰۰۰۳٬۹۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rentals ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vision ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.business ۸۲۵٬۰۰۰۹۶۲٬۰۰۰۸۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.energy ۶٬۶۶۹٬۰۰۰۷٬۹۷۵٬۰۰۰۶٬۶۶۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.juegos ۲۷٬۵۰۷٬۰۰۰۳۲٬۷۸۰٬۰۰۰۲۷٬۵۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.report ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ca ۱٬۰۳۸٬۰۰۰۱٬۲۷۹٬۰۰۰۱٬۰۳۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.engineering ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.kaufen ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۵۴۴٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rest ۲٬۳۱۰٬۰۰۰۲٬۷۸۴٬۰۰۰۲٬۳۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cafe ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.eu.com ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۱٬۶۷۰٬۰۰۰۱٬۳۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.lawyer ۳٬۳۲۰٬۰۰۰۳٬۹۸۷٬۰۰۰۳٬۳۲۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.restaurant ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.wiki ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۲٬۱۸۶٬۰۰۰۱٬۸۰۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.capetown ۱٬۴۴۴٬۰۰۰۱٬۷۵۳٬۰۰۰۱٬۴۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.events ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lease ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.reviews ۳٬۴۳۷٬۰۰۰۴٬۱۲۵٬۰۰۰۳٬۴۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.work ۷۲۲٬۰۰۰۸۹۴٬۰۰۰۷۲۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.capital ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.exchange ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.legal ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rocks ۱٬۱۰۰٬۰۰۰۱٬۳۰۶٬۰۰۰۱٬۱۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.works ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cards ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.expert ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.life ۲٬۰۶۲٬۰۰۰۲٬۴۷۵٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.world ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۶۱۲٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.care ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.exposed ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.limited ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.careers ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.express ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.link ۶۵۳٬۰۰۰۸۱۱٬۰۰۰۶۵۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.run ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.casa ۷۶۳٬۰۰۰۹۴۲٬۰۰۰۷۶۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fail ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.loans ۶٬۶۶۹٬۰۰۰۷٬۹۷۵٬۰۰۰۶٬۶۶۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.орг ۴۸۷٬۰۰۰۴۸۷٬۰۰۰۴۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.airforce ۲٬۴۰۶٬۰۰۰۲٬۸۸۷٬۰۰۰۲٬۴۰۶٬۰۰۰-
.cash ۲٬۰۲۱٬۰۰۰۲٬۴۴۰٬۰۰۰۲٬۰۲۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.finance ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.luxury ۳۶٬۰۹۴٬۰۰۰۴۳٬۰۰۳٬۰۰۰۳۶٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.sarl ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.catering ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.financial ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.maison ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.art ۱٬۹۳۹٬۰۰۰۲٬۳۹۲٬۰۰۰۱٬۹۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.schule ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.auto ۱۸۷٬۶۸۷٬۰۰۰۲۲۳٬۴۷۲٬۰۰۰۱۸۷٬۶۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.amsterdam ۲٬۵۹۹٬۰۰۰۳٬۱۲۸٬۰۰۰۲٬۵۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.chat ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.archi ۵٬۷۰۶٬۰۰۰۶٬۸۰۶٬۰۰۰۵٬۷۰۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.firm.in ۵۵۷٬۰۰۰۷۰۸٬۰۰۰۵۵۷٬۰۰۰-
.blog ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۲٬۱۸۶٬۰۰۰۱٬۸۰۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.christmas ۴٬۴۰۷٬۰۰۰۵٬۲۸۰٬۰۰۰۴٬۴۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ltd ۱٬۷۱۹٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۷۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fish ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.media ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.car ۱۸۷٬۶۸۷٬۰۰۰۲۲۳٬۴۷۲٬۰۰۰۱۸۷٬۶۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.church ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fitness ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cloud ۱٬۳۷۵٬۰۰۰۸۹۴٬۰۰۰۷۲۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.memorial ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.services ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.city ۱٬۵۸۱٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰۱٬۵۸۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ru ۳۳۰٬۰۰۰۴۱۲٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.flights ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.salon ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.moda ۱٬۹۵۲٬۰۰۰۲٬۳۵۸٬۰۰۰۱٬۹۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.claims ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.courses ۲٬۳۱۰٬۰۰۰۲٬۷۸۴٬۰۰۰۲٬۳۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bio ۴٬۶۶۱٬۰۰۰۵٬۵۸۲٬۰۰۰۴٬۶۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.doctor ۷٬۱۵۰٬۰۰۰۸٬۵۲۵٬۰۰۰۷٬۱۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.earth ۱٬۳۷۵٬۰۰۰۱٬۶۷۰٬۰۰۰۱٬۳۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.eco ۴٬۶۲۰٬۰۰۰۵٬۵۳۴٬۰۰۰۴٬۶۲۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.forsale ۱٬۹۵۲٬۰۰۰۲٬۳۵۸٬۰۰۰۱٬۹۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.money ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shiksha ۱٬۲۶۵٬۰۰۰۱٬۵۴۰٬۰۰۰۱٬۲۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.family ۱٬۹۹۴٬۰۰۰۲٬۴۰۶٬۰۰۰۱٬۹۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fans ۴٬۷۶۴٬۰۰۰۵٬۷۰۶٬۰۰۰۴٬۷۶۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.feedback ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۲٬۱۸۶٬۰۰۰۱٬۸۰۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fm ۸٬۴۴۹٬۰۰۰۱۰٬۰۹۲٬۰۰۰۸٬۴۴۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fun۲٬۰۹۵٬۰۰۰ ۲۲۴٬۰۰۰۲٬۰۹۵٬۰۰۰۲٬۰۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.games ۱٬۷۱۹٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۷۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cleaning ۳٬۵۷۵٬۰۰۰۴٬۲۶۲٬۰۰۰۳٬۵۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.foundation ۲٬۱۰۹٬۰۰۰۲٬۱۰۹٬۰۰۰۲٬۱۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.au ۷۹۷٬۰۰۰۹۷۶٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.singles ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.group ۱٬۷۸۷٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰۱٬۷۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hospital ۳٬۴۳۷٬۰۰۰۴٬۱۲۵٬۰۰۰۳٬۴۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.how ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۲٬۱۸۶٬۰۰۰۱٬۸۰۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.click ۶۵۳٬۰۰۰۸۱۱٬۰۰۰۶۵۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fund ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.cn ۵۴۳٬۰۰۰۶۸۰٬۰۰۰۵۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.soccer ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lat ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۲٬۱۸۶٬۰۰۰۱٬۸۰۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.furniture ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.co ۹۴۲٬۰۰۰۱٬۱۵۵٬۰۰۰۹۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.social ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۶۱۲٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cn.com۲٬۷۴۳٬۰۰۰ ۲٬۵۳۰٬۰۰۰۳٬۳۰۰٬۰۰۰۲٬۷۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.futbol ۸۹۴٬۰۰۰۱٬۱۰۰٬۰۰۰۸۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.in ۵۵۷٬۰۰۰۷۰۸٬۰۰۰۵۵۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.style ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cymru ۱٬۰۸۶٬۰۰۰۱٬۳۲۷٬۰۰۰۱٬۰۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.co.com ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۲٬۱۸۶٬۰۰۰۱٬۸۰۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.net.nz ۱٬۳۷۵٬۰۰۰۱٬۷۰۵٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.supplies ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.degree ۲٬۸۱۹٬۰۰۰۳٬۳۸۹٬۰۰۰۲٬۸۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.de ۳۲۰٬۰۰۰۳۳۳٬۰۰۰۳۲۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gift ۱٬۲۳۰٬۰۰۰۱٬۴۹۹٬۰۰۰۱٬۲۳۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.supply ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dentist ۳٬۳۲۰٬۰۰۰۳٬۹۸۷٬۰۰۰۳٬۳۲۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.in ۵۵۷٬۰۰۰۷۰۸٬۰۰۰۵۵۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gifts ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mx ۳٬۱۷۶٬۰۰۰۳٬۸۱۵٬۰۰۰۳٬۱۷۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.network ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.surgery ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.uk.net ۴٬۵۱۵٬۰۰۰۵٬۴۱۴٬۰۰۰۴٬۵۱۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.engineer ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۶۱۲٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.nz ۱٬۳۷۵٬۰۰۰۱٬۷۰۵٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.golf ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ninja ۱٬۹۲۵٬۰۰۰۲٬۲۶۹٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tattoo ۲٬۸۱۹٬۰۰۰۳٬۳۸۹٬۰۰۰۲٬۸۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.faith ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۷۷۷٬۰۰۰۱٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.coach ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.stream ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۴۷۴٬۰۰۰۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gr.com ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۱٬۶۷۰٬۰۰۰۱٬۳۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.no.com ۱٬۹۲۵٬۰۰۰۱٬۹۳۹٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.study ۲٬۲۶۹٬۰۰۰۲٬۷۱۵٬۰۰۰۲٬۲۶۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tax ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.flowers ۹٬۱۷۱٬۰۰۰۱۰٬۹۵۲٬۰۰۰۹٬۱۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.promo ۱٬۴۴۴٬۰۰۰۱٬۷۸۷٬۰۰۰۱٬۴۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.theatre ۴۶٬۹۹۷٬۰۰۰۵۵٬۹۸۳٬۰۰۰۴۶٬۹۹۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gratis ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nom.co ۹۴۲٬۰۰۰۱٬۱۵۵٬۰۰۰۹۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.taxi ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.game ۲۷٬۵۰۷٬۰۰۰۳۲٬۷۸۰٬۰۰۰۲۷٬۵۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.com.cn ۵۴۳٬۰۰۰۶۸۰٬۰۰۰۵۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.security ۱۸۷٬۶۸۷٬۰۰۰۲۲۳٬۴۷۲٬۰۰۰۱۸۷٬۶۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gripe ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.org.cn ۵۴۳٬۰۰۰۶۸۰٬۰۰۰۵۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tennis ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shop ۲٬۱۶۵٬۰۰۰۲٬۶۱۲٬۰۰۰۲٬۱۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shopping ۱٬۹۵۲٬۰۰۰۲٬۳۵۸٬۰۰۰۱٬۹۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.co ۹۴۲٬۰۰۰۱٬۱۵۵٬۰۰۰۹۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.guide ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.org.in ۵۵۷٬۰۰۰۷۰۸٬۰۰۰۵۵۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.theater ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.de ۵۰۹٬۰۰۰۶۳۹٬۰۰۰۵۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.guitars ۹٬۱۷۱٬۰۰۰۱۰٬۹۵۲٬۰۰۰۹٬۱۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.org.nz ۱٬۳۷۵٬۰۰۰۱٬۷۰۵٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.trading ۴٬۸۱۲٬۰۰۰۵٬۷۷۵٬۰۰۰۴٬۸۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tienda ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tube۱٬۸۴۲٬۰۰۰ ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۲٬۱۸۶٬۰۰۰۱٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.green ۴٬۵۵۱٬۰۰۰۵٬۴۵۲٬۰۰۰۴٬۵۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.guru ۲٬۴۷۵٬۰۰۰۲٬۹۵۶٬۰۰۰۲٬۴۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tires ۶٬۶۰۰٬۰۰۰۷٬۹۰۶٬۰۰۰۶٬۶۰۰٬۰۰۰-
.community ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.haus ۱٬۹۵۲٬۰۰۰۲٬۳۵۸٬۰۰۰۱٬۹۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.video ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۱۲٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tokyo ۱٬۵۱۲٬۰۰۰۱٬۸۵۶٬۰۰۰۱٬۵۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.healthcare ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.partners ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tools ۲٬۰۲۱٬۰۰۰۲٬۴۴۰٬۰۰۰۲٬۰۲۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.live ۱٬۸۵۶٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰۱٬۸۵۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.consulting ۲٬۷۵۰٬۰۰۰۳٬۲۳۱٬۰۰۰۲٬۷۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.help ۱٬۹۸۷٬۰۰۰۲٬۴۰۶٬۰۰۰۱٬۹۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.parts ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tours ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.yoga ۱٬۹۹۴٬۰۰۰۲٬۴۰۶٬۰۰۰۱٬۹۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.love ۱٬۹۵۲٬۰۰۰۲٬۳۵۸٬۰۰۰۱٬۹۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.coupons ۳٬۱۰۷٬۰۰۰۳٬۷۳۳٬۰۰۰۳٬۱۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hiphop ۱٬۷۱۹٬۰۰۰۱٬۷۱۹٬۰۰۰۱٬۷۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.photo ۱٬۹۵۲٬۰۰۰۲٬۳۵۸٬۰۰۰۱٬۹۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.town ۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲٬۶۸۱٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.credit ۶٬۶۶۹٬۰۰۰۷٬۹۷۵٬۰۰۰۶٬۶۶۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hockey ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pics ۱٬۸۰۸٬۰۰۰۲٬۱۸۶٬۰۰۰۱٬۸۰۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.toys ۳٬۴۳۷٬۰۰۰۴٬۱۲۵٬۰۰۰۳٬۴۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.men ۱٬۸۴۲٬۰۰۰۲٬۱۹۳٬۰۰۰۱٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.creditcard ۱۱٬۲۰۶٬۰۰۰۱۳٬۳۳۷٬۰۰۰۱۱٬۲۰۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.market ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۵۴۴٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hosting ۲۷٬۵۰۷٬۰۰۰۳۲٬۷۴۵٬۰۰۰۲۷٬۵۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pictures ۸۹۴٬۰۰۰۱٬۱۰۰٬۰۰۰۸۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mortgage ۳٬۲۳۱٬۰۰۰۳٬۹۱۹٬۰۰۰۳٬۲۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nagoya ۱٬۵۱۲٬۰۰۰۱٬۸۵۶٬۰۰۰۱٬۵۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.news ۱٬۸۵۶٬۰۰۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰۱٬۸۵۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nz ۹۴۲٬۰۰۰۱٬۱۵۵٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rehab ۲٬۲۶۹٬۰۰۰۲٬۷۵۰٬۰۰۰۲٬۲۶۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rent ۴٬۱۸۷٬۰۰۰۵٬۰۱۹٬۰۰۰۴٬۱۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.republican ۲٬۲۶۹٬۰۰۰۲٬۷۵۰٬۰۰۰۲٬۲۶۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rip ۱٬۴۴۴٬۰۰۰۱٬۷۸۷٬۰۰۰۱٬۴۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.sale ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۶۱۲٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ski ۳٬۵۷۵٬۰۰۰۴٬۲۶۲٬۰۰۰۳٬۵۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.software ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۶۱۲٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.soy ۱٬۷۳۲٬۰۰۰۲٬۰۹۷٬۰۰۰۱٬۷۳۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vip ۱٬۱۶۹٬۰۰۰۱٬۴۴۴٬۰۰۰۱٬۱۶۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.store۳٬۶۶۷٬۰۰۰ ۴۷۰٬۰۰۰۳٬۶۶۷٬۰۰۰۳٬۶۶۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.agency ۱٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰۱٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.clinic ۶٬۳۹۴٬۰۰۰۷٬۶۳۱٬۰۰۰۶٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.es ۵۰۹٬۰۰۰۶۳۹٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.de ۵۰۹٬۰۰۰۶۳۹٬۰۰۰۵۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.studio ۲٬۱۳۱٬۰۰۰۲٬۴۷۵٬۰۰۰۲٬۱۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.au ۷۹۷٬۰۰۰۹۷۶٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.io ۳٬۶۰۹٬۰۰۰۴٬۲۹۷٬۰۰۰۳٬۶۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.ir ۴۸٬۰۰۰۴۸٬۰۰۰۴۸٬۰۰۰-
.dev ۱٬۰۷۰٬۰۰۰۱٬۲۷۳٬۰۰۰۱٬۰۷۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران

خدمات دامنه آذرآنلاین

اگر دنبال دامنه برای راه اندازی کسب و کارت هستی ممکنه یکی از خدمات زیر برات لازم شه!

تمدید دامنه یا domain renewal چیست؟

دامنه یا domain به کل به فرایند واریز هزینه و مشخص شدن مدت زمان در دسترس داشتن دامنه تهیه شده قبل از انقضا گفته می‌شود. مثلا اگر شما دامنه‌ای را خریده‌اید و بعد از یک سال وقتش تمام می‌شود. بعد از اینکه ۱۱ ماه از موعد آن گذشت به ایمیل شما جهت تمدید دامین پیامی ارسال می‌شود. در اینصورت باید بر روی پیام ارسال شده کلیک کنید تا به صفحه تمدید دامین متصل شوید.

اگر دامنه را تمدید نکنید چه اتفاقی می‌افتد؟

بسیاری از صاحبان سایت‌ها به اهمیت دامنه آگاه هستند و قبل از اینکه زمان دامنه آن‌ها به اتمام برسد اقدام به تمدید آن (Extension domain) می‌کنند. اگر به هر دلیلی فراموش کنید دامین را تمدید کنید شرکت ارائه دهنده دامین پیامی را به صورت دوره‌ای جهت تمدید دامنه به شما ارسال می‌کند. اگر وقت دامنه تمام شود و تمدید نشود جهت‌عدم سلب مالکیت آن به شما یک فرصت داده می‌شود. در این صورت دامنه تا یک ماه دیگر برای شما به صورت خودکار تمدید خواهد شد و در این یک ماه وقت دارید آن را تمدید کنید. دقت داشته باشید که در این یک ماه امکان دارد برخی امکانات دامین برای شما فعال نباشد تا اینکه تمدید شود.

پنج مرحله‌ی تمدید دامنه در آذرآنلاین :

چگونه دامنه خود را تمدید کنیم؟

بررسی دامنه

بررسی دامنه

ابتدا نام دامنه خود را به همراه پسوند وارد کرده و اطلاعات فعلی دامنه را دریافت کنید تا در صورت تایید، به مرحله بعدی بروید.

کد انتقال

کد انتقال

در صورتی که دامنه شما از سرویس دهنده دیگری ثبت شده باشد ، کد انتقال را دریافت و وارد پنل آذرآنلاین خواهید کرد.

تغییر اطلاعات

تغییر اطلاعات

اگر نیازی به تغییرات اطلاعات ثبت شده دامنه خود دارید در این مرحله وارد کرده و یا بدون تغییر به مرحله بعد بروید.

تکمیل سفارش

تکمیل سفارش

در این مرحله لیست تغییرات اطلاعات را یک بار چک کنید و در صورت صحت آن مبلغ سفارش خود را پرداخت نمایید.

تمدید دامنه

تمدید دامنه

در این مرحله تمدید دامنه به پایان رسیده است و با مراجعه به تاریخ انقضاء دامنه ، تاریخ جدید را خواهید دید.

روش‌های تمدید دامنه

با روش‌های مختلفی می‌توان Domain Renovation را انجام داد و تنها باید به سایت مراجعه و هزینه آن را پرداخت نمود و فرایند تمدید را انجام داد. دقت کنید که حتما لازم نیست نزدیک به پایان موعد دامنه باشید تا بتوانید ان را تمدید کنید. بلکه در هر زمان امکان تمدید آن وجود دارد. در ادامه در مورد انواع روش‌های تمدید دامنه با شما صحبت خواهیم کرد.

تمدید دامنه به روش پرداخت صورتحساب

بعد از اینکه به ماه آخر تمدید رسیدید به صفحه کاربری خود وارد شوید تا صورت حساب تمدید برایتان ایجاد شود. سپس به قسمت domain و صورت حساب بروید و نوع دامنه را بر حسب دوره آن انتخاب نموده و هزینه‌اش را پرداخت کنید تا تمدید دامنه شما با موفقیت انجام شود، سپس مراحل تمدید را نیز انجام دهید. همچنین می‌توانید با ارسال تیکت به پشتیبانی سوالات خود را بپرسید.

تمدید زودتر از موعد دامین

اگر صورتحساب تمدید دامین ایجاد نکرده‌اید یا بنا به دلایلی نیاز دارید که زودتر از موعد عملیات تمدید را انجام دهید باید در حساب کاربری خود به بخش دامنه بروید و نوع دامین و دوره آن را انتخاب نموده و مراحل تمدید و پرداخت هزینه را انجام دهید و دامین خود را تمدید کنید.قبل از اینکه مدت تمدید domain تمام شود باید اقدام لازم را جهت Domain Renovation انجام دهید. با توجه به اینکه تمامی سایت‌های ارائه دهنده دامنه مدت یک ماهه را جهت تمدید در دسترس کاربران قرار می‌دهند. لذا اگر این مدت تمام شود و دامنه تمدید نشود از شما سلب مالکیت خواهد شد. در اینصورت برای پس گرفتن آن باید زمان زیادی را صرف کنید.

سوالات متداول تمدید دامنه

چگونه می توانم دامنه بین المللی خود را به این شرکت انتقال دهم؟

جهت انتقال دامنه های بین المللی حداقل باید 60 روز از زمان ثبت دامنه گذشته باشد و ده روز به زمان منقضی شدن دامنه باقی مانده باشد. سپس در شرکت قبلی unlock و کد انتقال را نیز دریافت شود. در صورت عدم بروز مشکل، تکمیل فرایند انتقال دامنه های بین المللی 5 تا 7 روز کاری زمانبر می باشد.

چگونه می توانم دامنه ملی خود را به این شرکت انتقال دهم؟

شناسه آشنا و رابط های مالی، اداری و فنی را روی شناسه az3237-irnic تنظیم نمایید و رابط ها را در تمامی گزینه ها خودم و نمایندگان انتخاب کرده سپس با پرداخت فاکتور مربوط به انتقال دامنه را به آذرآنلاین انتقال و یک سال تمدید نمایید. در صورتی که دامنه شما قفل باشد بایستی هزینه قفل گشایی 28000 تومان نیز پرداخت شود.

اصلاح آدرس چگونه صورت می‌گیرد؟

جهت اصلاح آدرس بایستی وارد پنل کاربری شده و از قسمت ویرایش اطلاعات، آدرس شهر ایالت کشور و کدپستی را تغییر دهید.

آیا امکان لغو دامنه و استرداد وجه پس از خرید و فعالسازی وجود دارد؟

- در دامنه های بین المللی به مدت ۳ روز با کسر هزینه ثبت (‌مبلغ 3 دلار) امکان پذیر می باشد. - دامنه های لوکال مانند .co .us .uk و دامنه های ملی پس از فعالسازی، لغو امکان پذیر نمی باشد

آیا امکان تغییر نام دامنه پس از فعالسازی دامنه وجود دارد؟

در دامنه های بین المللی به مدت ۳ روز با کسر هزینه ثبت (‌مبلغ 3 دلار) امکان پذیر می باشد.

دامنه پریمیوم چیست و علت عدم نمایش قیمت ها در سایت چیست؟

دامنه های پریمیوم و یا همان ویژه، دقیقاً مانند برند ها هستند با توجه به اینکه هزینه ی ثبت و انتقال دامنه های ویژه در لحظه نوسان می کند به همین خاطر قیمت آنها هیچ وقت قابل پیش بینی نمی باشد. به همین دلیل قیمت هایی که از سایت نمایش داده میشوند خیلی متفاوت است.

در صورتی که دامنه منقضی شده پس از گذشت مدتی آیا امکان تمدید وجود دارد؟

دامنه ها در صورت عدم پرداخت ابتدا معلق و پس از مدتی قفل می شوند که در صورت تمدید دامنه بایستی هزینه مربوطه جهت قفل گشایی نیز پرداخت شود.

چه خدماتی را بعد از ثبت دامنه می‌توان از آذرآنلاین دریافت کرد؟

آذرانلاین با اریه خدماتی چون بررسی مالکیت دامنه یا جستجوی دامنه ، تمدید دامنه یا انتقال دامنه با پشتیبانی 24 ساعته پاسخگوی سوالات شماست.

آیا انتقال سرویس و دامنه بین دو پنل در آذرآنلاین امکان پذیر می‌باشد؟

کافیست هر دو نفر از پنل کاربری خود در آذرآنلاین تیکتی مبنی بر انتقال دامنه به پنل کاربری مد نظر همراه با ذکر آدرس ایمیل متقابل ارسال نمایید و سپس انتقال از سمت ما انجام می شود. در صورت تمایل به تغییر مالکیت نیز بایستی تاییدیه از هر دو پنل صورت گیرد.

چگونه می توانیم از آزاد بودن نام دامنه اطمینان حاصل کنیم؟

برای بررسی نام دامنه ای که انتخاب کرده اید میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید: whois.com بررسی دامنه های ایرانی Nic.whois.ir بررسی دامنه های بین المللی whois.co

کد انتقال جهت انتقال دامنه ملی چگونه دریافت می شود؟

کد انتقال مختص دامنه های بین المللی می باشد و انتقال دامنه آی آر نیازی به کد انتقال ندارد.

برای ثبت دامنه ir از طریق آذرآنلاین به چه چیزهایی نیاز است؟

برای بررسی نام دامنه ای که انتخاب کرده اید میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید: whois.com بررسی دامنه های ایرانی بررسی دامنه های بین المللی Whois.co

نیاز به کمک بیشتری دارید؟ما برای کمک به شما، روی خط هستیم!

4181   041

اهمیت تمدید دامنه 

Domain یا دامنه که معادل فارسی آن حوزه است، آدرسی است که بازدید کننده را به سمت سایت مورد نظر راهنمایی می‌کند. کاربران نوع هر سایتی را با نام دامنه آن تشخیص می‌دهند. مثلا اگر شما یک صفحه فروشگاهی داشته باشید مردم شما را با نام دامنه تشخیص می‌دهند. حال در صورتی که دامنه شما سلب مالکیت شود چه می‌شود؟بله درست است، شما ترافیک سایت خود را از دست خواهید داد و خرید یک دامنه جدید و معروف شدن آن میان کاربرانتان بسیار زمان بر و دشوار خواهد بود. در نتیجه اگر domain renewal برای دامنه انجام نشود، علاوه بر اینکه سر و کارتان با افراد سود جو خواهد بود، بلکه مشتریان خود را نیز از دست خواهد داد.

تمدید-دامنه

نظرات کاربران

آذرآنلاین با بیش از یک دهه فعالیت خود در ارائه خدمات سرویسهای اینترنتی موفق به جلب رضایت مشتریان خود شده است که نظرات برخی از آنان را در ادامه خواهید خواند.

51

میانگین 5.00 از بین 1 رای