تمدید دامنه،
به راحتی و با صرف کمترین زمان دامنه خودرا تمدید کنید

سرویس تمدید دامنه در آذرآنلاین به ساده ترین شکل ممکن انجام می‌پذیرد. برای تمدید دامنه های بین المللی و ایرانی کافیست آدرس دامنه خود را در قسمت « بررسی دامنه » در نوار پایین وارد کنید. پس از بررسی دامنه ، شرایط تمدید و هزینه آن به اطلاع شما خواهد رسید. پس از آن شما می‌توانید تنها با چند کلیک، دامنه مورد نظرتان را تمدید کنید.

ir. تومان
org. تومان
pro. تومان
com. تومان
net. تومان
biz. تومان
دامنه+0دامنه ثبت شده
دامنه+0سرویس فعال

لیست قیمت تمدید دامنه های عمومی

لیست تمامی پسوند های دامنه ها جهت تمدید در جدول زیر لیست شده است که با یافتن پسوند دامنه خود، می توانید از هزینه تمدید آن مطلع شوید.

پسوندثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)شرایط
.com ۵۸۳٬۰۰۰۵۹۴٬۰۰۰۵۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ir ۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰-
.net ۶۵۳٬۰۰۰۶۶۴٬۰۰۰۶۵۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.org ۷۰۵٬۰۰۰۷۲۲٬۰۰۰۷۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.biz ۸۸۹٬۰۰۰۹۰۵٬۰۰۰۸۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.info۱٬۲۸۳٬۰۰۰ ۱٬۱۶۶٬۰۰۰۱٬۴۱۶٬۰۰۰۱٬۲۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.name ۴۷۸٬۰۰۰۶۰۰٬۰۰۰۴۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.us ۵۰۰٬۰۰۰۶۲۲٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.eu ۳۹۴٬۰۰۰۴۸۹٬۰۰۰۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.in ۵۳۹٬۰۰۰۶۶۷٬۰۰۰۵۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.co ۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۵۴۷٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.asia ۷۳۳٬۰۰۰۹۰۰٬۰۰۰۷۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.me ۱٬۶۳۳٬۰۰۰۱٬۹۸۳٬۰۰۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.mobi ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tel ۷۶۱٬۰۰۰۹۲۸٬۰۰۰۷۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tv ۱٬۸۶۶٬۰۰۰۲٬۲۵۰٬۰۰۰۱٬۸۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cc ۵۸۳٬۰۰۰۷۲۲٬۰۰۰۵۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ws ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bz ۱٬۵۱۶٬۰۰۰۱٬۸۳۳٬۰۰۰۱٬۵۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.one ۱٬۱۱۱٬۰۰۰۱٬۱۳۳٬۰۰۰۱٬۱۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.mn ۲٬۶۲۷٬۰۰۰۳٬۱۵۵٬۰۰۰۲٬۶۲۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pro ۱٬۳۴۴٬۰۰۰۱٬۶۲۸٬۰۰۰۱٬۳۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nl ۵۵۵٬۰۰۰۶۸۹٬۰۰۰۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pw ۱٬۱۶۶٬۰۰۰۱٬۳۸۳٬۰۰۰۱٬۱۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.co.uk ۴۵۰٬۰۰۰۵۵۵٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.uk ۴۵۰٬۰۰۰۵۵۵٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.sx ۱٬۷۵۰٬۰۰۰۲٬۱۰۵٬۰۰۰۱٬۷۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.sc ۵٬۸۳۳٬۰۰۰۶٬۹۷۱٬۰۰۰۵٬۸۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cn ۴۳۹٬۰۰۰۵۵۰٬۰۰۰۴۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.la ۱٬۸۶۶٬۰۰۰۲٬۲۵۰٬۰۰۰۱٬۸۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.xyz ۷۰۵٬۰۰۰۸۷۸٬۰۰۰۷۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ac.ir ۴۸٬۰۰۰۴۸٬۰۰۰۴۸٬۰۰۰-
.host ۴٬۸۹۹٬۰۰۰۵٬۸۳۳٬۰۰۰۴٬۸۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.global ۳٬۶۷۷٬۰۰۰۴٬۴۰۵٬۰۰۰۳٬۶۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.press ۳٬۶۷۷٬۰۰۰۴٬۳۷۷٬۰۰۰۳٬۶۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.site۱٬۹۴۴٬۰۰۰ ۳۱۰٬۰۰۰۱٬۹۴۴٬۰۰۰۱٬۹۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.top ۴۶۷٬۰۰۰۵۵۵٬۰۰۰۴۶۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.club ۹۳۳٬۰۰۰۱٬۱۱۱٬۰۰۰۹۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.online۱٬۸۶۶٬۰۰۰ ۳۳۰٬۰۰۰۱٬۲۲۲٬۰۰۰۱٬۸۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cricket ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۱٬۷۷۲٬۰۰۰۱٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.space۱٬۴۱۶٬۰۰۰ ۱۹۶٬۰۰۰۱٬۴۱۶٬۰۰۰۱٬۴۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.accountant ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۱٬۷۷۲٬۰۰۰۱٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.loan ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۳۸۳٬۰۰۰۳۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ong ۲٬۲۷۷٬۰۰۰۲٬۷۳۹٬۰۰۰۲٬۲۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.best ۱٬۱۱۱٬۰۰۰۱٬۳۲۲٬۰۰۰۱٬۱۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.black ۳٬۲۶۶٬۰۰۰۳٬۹۱۶٬۰۰۰۳٬۲۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.kiwi ۱٬۸۱۱٬۰۰۰۲٬۱۸۳٬۰۰۰۱٬۸۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.markets ۲٬۹۱۶٬۰۰۰۳٬۵۰۰٬۰۰۰۲٬۹۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lol ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tech۳٬۰۵۵٬۰۰۰ ۵۴۵٬۰۰۰۳٬۰۵۵٬۰۰۰۳٬۰۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.website۱٬۶۶۶٬۰۰۰ ۳۳۰٬۰۰۰۱٬۶۶۶٬۰۰۰۱٬۶۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.desi ۸۷۸٬۰۰۰۱٬۰۷۲٬۰۰۰۸۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.london ۲٬۳۹۴٬۰۰۰۲٬۸۷۷٬۰۰۰۲٬۳۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.team ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mba ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.show ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.email ۱٬۲۳۹٬۰۰۰۱٬۴۷۲٬۰۰۰۱٬۲۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fyi ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.today ۱٬۲۳۹٬۰۰۰۱٬۴۷۲٬۰۰۰۱٬۲۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.photography ۱٬۲۳۹٬۰۰۰۱٬۴۷۲٬۰۰۰۱٬۲۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bid ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۱٬۷۷۲٬۰۰۰۱٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.party ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۱٬۷۷۲٬۰۰۰۱٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.science ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۶۲۸٬۰۰۰۱٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.kim ۱٬۰۲۲٬۰۰۰۱٬۲۴۴٬۰۰۰۱٬۰۲۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.win ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۳۸۳٬۰۰۰۳۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.racing ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۶۲۸٬۰۰۰۱٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fashion ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fit ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.surf ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.wedding ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cooking ۱٬۵۱۶٬۰۰۰۱٬۸۳۳٬۰۰۰۱٬۵۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.country ۱۵۶٬۳۱۸٬۰۰۰۱۸۸٬۸۱۵٬۰۰۰۱۵۶٬۳۱۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fishing ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.horse ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.garden ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rodeo ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.download ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۱٬۷۷۲٬۰۰۰۱٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vote ۳٬۶۷۷٬۰۰۰۴٬۴۰۵٬۰۰۰۳٬۶۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.voto ۳٬۶۷۷٬۰۰۰۴٬۴۰۵٬۰۰۰۳٬۶۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.band ۱٬۱۶۶٬۰۰۰۱٬۴۱۶٬۰۰۰۱٬۱۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gives ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vet ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.college ۳٬۷۳۳٬۰۰۰۴٬۴۷۲٬۰۰۰۳٬۷۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gold ۴٬۸۹۹٬۰۰۰۵٬۸۶۰٬۰۰۰۴٬۸۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.date ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۱٬۷۷۲٬۰۰۰۱٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.review ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۶۲۸٬۰۰۰۱٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tips ۱٬۱۷۸٬۰۰۰۱٬۱۷۸٬۰۰۰۱٬۱۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.trade ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۳۸۳٬۰۰۰۳۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.design ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bike ۱٬۶۳۳٬۰۰۰۱٬۹۷۲٬۰۰۰۱٬۶۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.clothing ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nyc ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.holdings ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ventures ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.camera ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.equipment ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.estate ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gallery ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.graphics ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lighting ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.diamonds ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.enterprises ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.voyage ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.career ۵٬۵۴۴٬۰۰۰۶٬۶۲۷٬۰۰۰۵٬۵۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.photos ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.recipes ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shoes ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.school ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.football ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cab ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.company ۵۶۷٬۰۰۰۶۷۸٬۰۰۰۵۶۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.domains ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.limo ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.academy ۱٬۶۳۳٬۰۰۰۱٬۹۷۲٬۰۰۰۱٬۶۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.center ۱٬۱۱۱٬۰۰۰۱٬۳۵۰٬۰۰۰۱٬۱۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.computer ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.management ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.systems ۱٬۲۳۹٬۰۰۰۱٬۴۷۲٬۰۰۰۱٬۲۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.builders ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.solutions ۱٬۲۳۹٬۰۰۰۱٬۴۷۲٬۰۰۰۱٬۲۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.support ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ooo ۱٬۵۱۶٬۰۰۰۱٬۸۳۳٬۰۰۰۱٬۵۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.training ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.camp ۲٬۶۲۷٬۰۰۰۳٬۱۵۵٬۰۰۰۲٬۶۲۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.education ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.glass ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.repair ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰-
.institute ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.coffee ۱٬۶۳۳٬۰۰۰۱٬۹۷۲٬۰۰۰۱٬۶۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.florist ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.house ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.solar ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.international ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.marketing ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.holiday ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.codes ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.viajes ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.farm ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.menu ۱٬۸۶۶٬۰۰۰۲٬۲۵۰٬۰۰۰۱٬۸۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.uno ۱٬۳۴۴٬۰۰۰۱٬۶۲۸٬۰۰۰۱٬۳۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.buzz ۱٬۹۰۰٬۰۰۰۲٬۲۸۹٬۰۰۰۱٬۹۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.construction ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.contractors ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.directory ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰-
.kitchen ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.land ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.technology ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bargains ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.boutique ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cheap ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.zone ۱٬۶۳۳٬۰۰۰۱٬۹۷۲٬۰۰۰۱٬۶۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cool ۱٬۶۳۳٬۰۰۰۱٬۹۷۲٬۰۰۰۱٬۶۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.accountants ۴٬۸۹۹٬۰۰۰۵٬۸۶۰٬۰۰۰۴٬۸۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cruises ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gen.in ۴۵۰٬۰۰۰۵۷۲٬۰۰۰۴۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pink ۱٬۰۲۲٬۰۰۰۱٬۲۴۴٬۰۰۰۱٬۰۲۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.watch ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.actor ۱٬۹۲۸٬۰۰۰۲٬۳۲۲٬۰۰۰۱٬۹۲۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dance ۱٬۱۶۶٬۰۰۰۱٬۴۱۶٬۰۰۰۱٬۱۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hu.com ۱٬۹۲۵٬۰۰۰۱٬۹۳۹٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pizza ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ae.org ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۳۵۰٬۰۰۰۱٬۱۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.dating ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.immo ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.place ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.apartments ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.de.com ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۳۵۰٬۰۰۰۱٬۱۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.immobilien ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.plumbing ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.associates ۱٬۶۳۳٬۰۰۰۱٬۹۷۲٬۰۰۰۱٬۶۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.deals ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.in.net ۴۳۹٬۰۰۰۵۵۰٬۰۰۰۴۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.plus ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.attorney ۲٬۶۸۳٬۰۰۰۳٬۲۲۲٬۰۰۰۲٬۶۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.delivery ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ind.in ۴۵۰٬۰۰۰۵۷۲٬۰۰۰۴۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.productions ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.auction ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.democrat ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.industries ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.properties ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.audio ۷٬۴۱۰٬۰۰۰۸٬۸۴۹٬۰۰۰۷٬۴۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.dental ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ink ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.property ۷٬۴۱۰٬۰۰۰۸٬۸۴۹٬۰۰۰۷٬۴۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.diet ۷٬۴۱۰٬۰۰۰۸٬۸۴۹٬۰۰۰۷٬۴۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.insure ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pub ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.university ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.berlin ۲٬۴۵۰٬۰۰۰۲٬۹۴۴٬۰۰۰۲٬۴۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.digital ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.investments ۴٬۹۶۱٬۰۰۰۵٬۹۳۳٬۰۰۰۴٬۹۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vacations ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bingo ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.direct ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰-
.jewelry ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.quebec ۱٬۷۵۰٬۰۰۰۲٬۱۱۱٬۰۰۰۱٬۷۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vc ۱٬۸۶۶٬۰۰۰۲٬۲۵۰٬۰۰۰۱٬۸۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.blackfriday ۷٬۴۱۰٬۰۰۰۸٬۸۴۹٬۰۰۰۷٬۴۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.discount ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.jobs ۷٬۱۷۷٬۰۰۰۸٬۵۷۱٬۰۰۰۷٬۱۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.red ۱٬۰۲۲٬۰۰۰۱٬۲۴۴٬۰۰۰۱٬۰۲۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vegas ۲٬۹۱۶٬۰۰۰۳٬۵۰۰٬۰۰۰۲٬۹۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.blue ۱٬۰۲۲٬۰۰۰۱٬۲۴۴٬۰۰۰۱٬۰۲۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dog ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.joburg ۱٬۱۶۶٬۰۰۰۱٬۴۱۶٬۰۰۰۱٬۱۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.reisen ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.villas ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.build ۳٬۷۳۳٬۰۰۰۴٬۴۷۲٬۰۰۰۳٬۷۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.durban ۱٬۱۶۶٬۰۰۰۱٬۴۱۶٬۰۰۰۱٬۱۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.jpn.com ۳٬۲۱۱٬۰۰۰۳٬۸۵۰٬۰۰۰۳٬۲۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rentals ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vision ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.business ۵۶۷٬۰۰۰۶۷۸٬۰۰۰۵۶۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.energy ۵٬۰۱۶٬۰۰۰۵٬۹۹۹٬۰۰۰۵٬۰۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.juegos ۲۲٬۲۲۵٬۰۰۰۲۶٬۴۸۶٬۰۰۰۲۲٬۲۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.report ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ca ۸۳۹٬۰۰۰۱٬۰۳۳٬۰۰۰۸۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.engineering ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.kaufen ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rest ۱٬۸۶۶٬۰۰۰۲٬۲۵۰٬۰۰۰۱٬۸۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cafe ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.eu.com ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۳۵۰٬۰۰۰۱٬۱۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.lawyer ۲٬۶۸۳٬۰۰۰۳٬۲۲۲٬۰۰۰۲٬۶۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.restaurant ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.wiki ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.capetown ۱٬۱۶۶٬۰۰۰۱٬۴۱۶٬۰۰۰۱٬۱۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.events ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lease ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.reviews ۱٬۱۶۶٬۰۰۰۱٬۴۱۶٬۰۰۰۱٬۱۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.work ۵۰۰٬۰۰۰۶۲۲٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.capital ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.exchange ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.legal ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rocks ۸۰۵٬۰۰۰۹۶۱٬۰۰۰۸۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.works ۱٬۶۳۳٬۰۰۰۱٬۹۷۲٬۰۰۰۱٬۶۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cards ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.expert ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.life ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.world ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.care ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.exposed ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.limited ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.careers ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.express ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.link ۵۲۸٬۰۰۰۶۵۵٬۰۰۰۵۲۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.run ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.casa ۶۱۷٬۰۰۰۷۶۱٬۰۰۰۶۱۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fail ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.loans ۵٬۰۱۶٬۰۰۰۵٬۹۹۹٬۰۰۰۵٬۰۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.орг ۴۸۷٬۰۰۰۴۸۷٬۰۰۰۴۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.airforce ۱٬۶۳۳٬۰۰۰۱٬۹۷۲٬۰۰۰۱٬۶۳۳٬۰۰۰-
.cash ۱٬۶۳۳٬۰۰۰۱٬۹۷۲٬۰۰۰۱٬۶۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.finance ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.luxury ۲۹٬۱۶۴٬۰۰۰۳۴٬۷۴۶٬۰۰۰۲۹٬۱۶۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.sarl ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.catering ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.financial ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.maison ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.art ۹۴۴٬۰۰۰۱٬۱۶۶٬۰۰۰۷۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.schule ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.auto ۱۵۱٬۶۵۱٬۰۰۰۱۸۰٬۵۶۵٬۰۰۰۱۵۱٬۶۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.amsterdam ۲٬۱۰۰٬۰۰۰۲٬۵۲۷٬۰۰۰۲٬۱۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.chat ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.archi ۴٬۰۰۰٬۰۰۰۴٬۷۸۸٬۰۰۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.firm.in ۴۵۰٬۰۰۰۵۷۲٬۰۰۰۴۵۰٬۰۰۰-
.blog ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.christmas ۳٬۵۶۱٬۰۰۰۴٬۲۶۶٬۰۰۰۳٬۵۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ltd ۱٬۲۳۹٬۰۰۰۱٬۴۷۲٬۰۰۰۱٬۲۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fish ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.media ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.car ۱۵۱٬۶۵۱٬۰۰۰۱۸۰٬۵۶۵٬۰۰۰۱۵۱٬۶۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.church ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fitness ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cloud ۱٬۱۱۱٬۰۰۰۷۲۲٬۰۰۰۵۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.memorial ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.services ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.city ۱٬۱۱۱٬۰۰۰۱٬۳۵۰٬۰۰۰۱٬۱۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ru ۲۶۷٬۰۰۰۳۳۳٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.flights ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.salon ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.moda ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.claims ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.courses ۱٬۸۶۶٬۰۰۰۲٬۲۵۰٬۰۰۰۱٬۸۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bio ۳٬۷۶۶٬۰۰۰۴٬۵۱۱٬۰۰۰۳٬۷۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.doctor ۵٬۰۱۶٬۰۰۰۵٬۹۹۹٬۰۰۰۵٬۰۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.earth ۱٬۱۱۱٬۰۰۰۱٬۳۵۰٬۰۰۰۱٬۱۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.eco ۳٬۷۳۳٬۰۰۰۴٬۴۷۲٬۰۰۰۳٬۷۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.forsale ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.money ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shiksha ۱٬۰۲۲٬۰۰۰۱٬۲۴۴٬۰۰۰۱٬۰۲۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.family ۱٬۴۰۰٬۰۰۰۱٬۶۶۶٬۰۰۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fans ۳٬۸۵۰٬۰۰۰۴٬۶۱۱٬۰۰۰۳٬۸۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.feedback ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fm ۶٬۸۲۷٬۰۰۰۸٬۱۵۵٬۰۰۰۶٬۸۲۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fun۱٬۶۹۹٬۰۰۰ ۱۹۶٬۰۰۰۱٬۶۹۹٬۰۰۰۱٬۶۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.games ۱٬۱۶۶٬۰۰۰۱٬۳۸۹٬۰۰۰۱٬۱۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cleaning ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.foundation ۱٬۷۰۴٬۰۰۰۱٬۷۰۴٬۰۰۰۱٬۷۰۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.au ۶۴۴٬۰۰۰۷۸۹٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.singles ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.group ۱٬۲۲۸٬۰۰۰۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۲۲۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hospital ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.how ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.click ۵۲۸٬۰۰۰۶۵۵٬۰۰۰۵۲۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fund ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.cn ۴۳۹٬۰۰۰۵۵۰٬۰۰۰۴۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.soccer ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lat ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.furniture ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.co ۷۶۱٬۰۰۰۹۳۳٬۰۰۰۷۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.social ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cn.com۲٬۲۱۶٬۰۰۰ ۲٬۰۴۴٬۰۰۰۲٬۶۶۶٬۰۰۰۲٬۲۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.futbol ۶۴۴٬۰۰۰۷۹۴٬۰۰۰۶۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.in ۴۵۰٬۰۰۰۵۷۲٬۰۰۰۴۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.style ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cymru ۸۷۸٬۰۰۰۱٬۰۷۲٬۰۰۰۸۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.co.com ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.net.nz ۱٬۱۱۱٬۰۰۰۱٬۳۷۸٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.supplies ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.degree ۲٬۲۷۷٬۰۰۰۲٬۷۳۹٬۰۰۰۲٬۲۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.de ۳۲۰٬۰۰۰۳۳۳٬۰۰۰۳۲۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gift ۹۹۴٬۰۰۰۱٬۲۱۱٬۰۰۰۹۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.supply ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dentist ۲٬۶۸۳٬۰۰۰۳٬۲۲۲٬۰۰۰۲٬۶۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.in ۴۵۰٬۰۰۰۵۷۲٬۰۰۰۴۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gifts ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mx ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.network ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.surgery ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.uk.net ۳٬۶۴۸٬۰۰۰۴٬۳۷۴٬۰۰۰۳٬۶۴۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.engineer ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۳۳٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.nz ۱٬۱۱۱٬۰۰۰۱٬۳۷۸٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.golf ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ninja ۱٬۱۶۶٬۰۰۰۱٬۳۸۹٬۰۰۰۱٬۱۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tattoo ۲٬۲۷۷٬۰۰۰۲٬۷۳۹٬۰۰۰۲٬۲۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.faith ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۶۲۸٬۰۰۰۱٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.coach ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.stream ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۳۸۳٬۰۰۰۳۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gr.com ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۳۵۰٬۰۰۰۱٬۱۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.no.com ۱٬۹۲۵٬۰۰۰۱٬۹۳۹٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.study ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tax ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.flowers ۷٬۴۱۰٬۰۰۰۸٬۸۴۹٬۰۰۰۷٬۴۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.promo ۱٬۰۲۲٬۰۰۰۱٬۲۴۴٬۰۰۰۱٬۰۲۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.theatre ۳۷٬۹۷۴٬۰۰۰۴۵٬۲۳۴٬۰۰۰۳۷٬۹۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gratis ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nom.co ۷۶۱٬۰۰۰۹۳۳٬۰۰۰۷۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.taxi ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.game ۲۲٬۲۲۵٬۰۰۰۲۶٬۴۸۶٬۰۰۰۲۲٬۲۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.com.cn ۴۳۹٬۰۰۰۵۵۰٬۰۰۰۴۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.security ۱۵۱٬۶۵۱٬۰۰۰۱۸۰٬۵۶۵٬۰۰۰۱۵۱٬۶۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gripe ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.org.cn ۴۳۹٬۰۰۰۵۵۰٬۰۰۰۴۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tennis ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shop ۱٬۷۵۰٬۰۰۰۲٬۱۱۱٬۰۰۰۱٬۷۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shopping ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.co ۷۶۱٬۰۰۰۹۳۳٬۰۰۰۷۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.guide ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.org.in ۴۵۰٬۰۰۰۵۷۲٬۰۰۰۴۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.theater ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.de ۴۱۱٬۰۰۰۵۱۷٬۰۰۰۴۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.guitars ۷٬۴۱۰٬۰۰۰۸٬۸۴۹٬۰۰۰۷٬۴۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.org.nz ۱٬۱۱۱٬۰۰۰۱٬۳۷۸٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.trading ۳٬۵۶۱٬۰۰۰۴٬۲۶۶٬۰۰۰۳٬۵۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tienda ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tube۱٬۴۸۹٬۰۰۰ ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.green ۳٬۶۷۷٬۰۰۰۴٬۴۰۵٬۰۰۰۳٬۶۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.guru ۱٬۸۲۸٬۰۰۰۲٬۱۷۸٬۰۰۰۱٬۸۲۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tires ۵٬۰۱۶٬۰۰۰۵٬۹۹۹٬۰۰۰۵٬۰۱۶٬۰۰۰-
.community ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.haus ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.video ۱٬۴۰۰٬۰۰۰۱٬۶۶۶٬۰۰۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tokyo ۶۱۷٬۰۰۰۷۶۱٬۰۰۰۶۱۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.healthcare ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.partners ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tools ۱٬۶۳۳٬۰۰۰۱٬۹۷۲٬۰۰۰۱٬۶۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.live ۱٬۴۰۰٬۰۰۰۱٬۶۶۶٬۰۰۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.consulting ۱٬۸۲۸٬۰۰۰۲٬۱۷۸٬۰۰۰۱٬۸۲۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.help ۱٬۶۰۵٬۰۰۰۱٬۹۴۴٬۰۰۰۱٬۶۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.parts ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tours ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.yoga ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.love ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.coupons ۲٬۵۱۱٬۰۰۰۳٬۰۱۶٬۰۰۰۲٬۵۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hiphop ۷٬۴۱۰٬۰۰۰۸٬۸۴۹٬۰۰۰۷٬۴۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.photo ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.town ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.credit ۵٬۰۱۶٬۰۰۰۵٬۹۹۹٬۰۰۰۵٬۰۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hockey ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pics ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.toys ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.men ۱٬۴۸۹٬۰۰۰۱٬۷۷۲٬۰۰۰۱٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.creditcard ۷٬۵۸۳٬۰۰۰۹٬۰۵۵٬۰۰۰۷٬۵۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.market ۱٬۵۱۶٬۰۰۰۱٬۸۳۳٬۰۰۰۱٬۵۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hosting ۲۲٬۲۲۵٬۰۰۰۲۶٬۴۵۸٬۰۰۰۲۲٬۲۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pictures ۵۸۳٬۰۰۰۷۲۲٬۰۰۰۵۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mortgage ۲٬۲۷۷٬۰۰۰۲٬۷۳۹٬۰۰۰۲٬۲۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nagoya ۶۱۷٬۰۰۰۷۶۱٬۰۰۰۶۱۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.news ۱٬۴۰۰٬۰۰۰۱٬۶۶۶٬۰۰۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nz ۷۶۱٬۰۰۰۹۳۳٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rehab ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rent ۳٬۳۸۳٬۰۰۰۴٬۰۵۵٬۰۰۰۳٬۳۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.republican ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rip ۹۹۴٬۰۰۰۱٬۲۱۱٬۰۰۰۹۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.sale ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ski ۲٬۶۲۷٬۰۰۰۳٬۱۵۵٬۰۰۰۲٬۶۲۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.software ۱٬۵۷۸٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۵۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.soy ۱٬۴۰۰٬۰۰۰۱٬۶۹۴٬۰۰۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vip ۸۷۸٬۰۰۰۱٬۰۷۲٬۰۰۰۸۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.store۲٬۹۱۶٬۰۰۰ ۴۰۸٬۰۰۰۱٬۸۳۳٬۰۰۰۲٬۹۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.agency ۱٬۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۷۸٬۰۰۰۱٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.clinic ۲٬۵۶۶٬۰۰۰۳٬۰۸۳٬۰۰۰۲٬۵۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.es ۴۱۱٬۰۰۰۵۱۷٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.de ۴۱۱٬۰۰۰۵۱۷٬۰۰۰۴۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.studio ۱٬۴۰۰٬۰۰۰۱٬۶۶۶٬۰۰۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.au ۶۴۴٬۰۰۰۷۸۹٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.io ۲٬۹۱۶٬۰۰۰۳٬۴۷۲٬۰۰۰۲٬۹۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.ir ۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰-
.dev ۸۶۵٬۰۰۰۱٬۰۲۹٬۰۰۰۸۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران

تمدید دامنه یا domain renewal چیست؟

دامنه یا domain به کل به فرایند واریز هزینه و مشخص شدن مدت زمان در دسترس داشتن دامنه تهیه شده قبل از انقضا گفته می‌شود. مثلا اگر شما دامنه‌ای را خریده‌اید و بعد از یک سال وقتش تمام می‌شود. بعد از اینکه ۱۱ ماه از موعد آن گذشت به ایمیل شما جهت تمدید دامین پیامی ارسال می‌شود. در اینصورت باید بر روی پیام ارسال شده کلیک کنید تا به صفحه تمدید دامین متصل شوید.

اگر دامنه را تمدید نکنید چه اتفاقی می‌افتد؟

بسیاری از صاحبان سایت‌ها به اهمیت دامنه آگاه هستند و قبل از اینکه زمان دامنه آن‌ها به اتمام برسد اقدام به تمدید آن (Extension domain) می‌کنند. اگر به هر دلیلی فراموش کنید دامین را تمدید کنید شرکت ارائه دهنده دامین پیامی را به صورت دوره‌ای جهت تمدید دامنه به شما ارسال می‌کند. اگر وقت دامنه تمام شود و تمدید نشود جهت‌عدم سلب مالکیت آن به شما یک فرصت داده می‌شود. در این صورت دامنه تا یک ماه دیگر برای شما به صورت خودکار تمدید خواهد شد و در این یک ماه وقت دارید آن را تمدید کنید. دقت داشته باشید که در این یک ماه امکان دارد برخی امکانات دامین برای شما فعال نباشد تا اینکه تمدید شود.

پنج مرحله‌ی تمدید دامنه در آذرآنلاین :

چگونه دامنه خود را تمدید کنیم؟

بررسی دامنه

بررسی دامنه

ابتدا نام دامنه خود را به همراه پسوند وارد کرده و اطلاعات فعلی دامنه را دریافت کنید تا در صورت تایید، به مرحله بعدی بروید.

کد انتقال

کد انتقال

در صورتی که دامنه شما از سرویس دهنده دیگری ثبت شده باشد ، کد انتقال را دریافت و وارد پنل آذرآنلاین خواهید کرد.

تغییر اطلاعات

تغییر اطلاعات

اگر نیازی به تغییرات اطلاعات ثبت شده دامنه خود دارید در این مرحله وارد کرده و یا بدون تغییر به مرحله بعد بروید.

تکمیل سفارش

تکمیل سفارش

در این مرحله لیست تغییرات اطلاعات را یک بار چک کنید و در صورت صحت آن مبلغ سفارش خود را پرداخت نمایید.

تمدید دامنه

تمدید دامنه

در این مرحله تمدید دامنه به پایان رسیده است و با مراجعه به تاریخ انقضاء دامنه ، تاریخ جدید را خواهید دید.

روش‌های تمدید دامنه

با روش‌های مختلفی می‌توان Domain Renovation را انجام داد و تنها باید به سایت مراجعه و هزینه آن را پرداخت نمود و فرایند تمدید را انجام داد. دقت کنید که حتما لازم نیست نزدیک به پایان موعد دامنه باشید تا بتوانید ان را تمدید کنید. بلکه در هر زمان امکان تمدید آن وجود دارد. در ادامه در مورد انواع روش‌های تمدید دامنه با شما صحبت خواهیم کرد.

تمدید دامنه به روش پرداخت صورتحساب

بعد از اینکه به ماه آخر تمدید رسیدید به صفحه کاربری خود وارد شوید تا صورت حساب تمدید برایتان ایجاد شود. سپس به قسمت domain و صورت حساب بروید و نوع دامنه را بر حسب دوره آن انتخاب نموده و هزینه‌اش را پرداخت کنید تا تمدید دامنه شما با موفقیت انجام شود، سپس مراحل تمدید را نیز انجام دهید. همچنین می‌توانید با ارسال تیکت به پشتیبانی سوالات خود را بپرسید.

تمدید زودتر از موعد دامین

اگر صورتحساب تمدید دامین ایجاد نکرده‌اید یا بنا به دلایلی نیاز دارید که زودتر از موعد عملیات تمدید را انجام دهید باید در حساب کاربری خود به بخش دامنه بروید و نوع دامین و دوره آن را انتخاب نموده و مراحل تمدید و پرداخت هزینه را انجام دهید و دامین خود را تمدید کنید.قبل از اینکه مدت تمدید domain تمام شود باید اقدام لازم را جهت Domain Renovation انجام دهید. با توجه به اینکه تمامی سایت‌های ارائه دهنده دامنه مدت یک ماهه را جهت تمدید در دسترس کاربران قرار می‌دهند. لذا اگر این مدت تمام شود و دامنه تمدید نشود از شما سلب مالکیت خواهد شد. در اینصورت برای پس گرفتن آن باید زمان زیادی را صرف کنید.

سوالات شما

چگونه می توانم دامنه بین المللی خود را به این شرکت انتقال دهم؟

جهت انتقال دامنه های بین المللی حداقل باید 60 روز از زمان ثبت دامنه گذشته باشد و ده روز به زمان منقضی شدن دامنه باقی مانده باشد. سپس در شرکت قبلی unlock و کد انتقال را نیز دریافت شود. در صورت عدم بروز مشکل، تکمیل فرایند انتقال دامنه های بین المللی 5 تا 7 روز کاری زمانبر می باشد.

چگونه می توانم دامنه ملی خود را به این شرکت انتقال دهم؟

شناسه آشنا و رابط های مالی، اداری و فنی را روی شناسه az3237-irnic تنظیم نمایید و رابط ها را در تمامی گزینه ها خودم و نمایندگان انتخاب کرده سپس با پرداخت فاکتور مربوط به انتقال دامنه را به آذرآنلاین انتقال و یک سال تمدید نمایید. در صورتی که دامنه شما قفل باشد بایستی هزینه قفل گشایی 28000 تومان نیز پرداخت شود.

اصلاح آدرس چگونه صورت می‌گیرد؟

جهت اصلاح آدرس بایستی وارد پنل کاربری شده و از قسمت ویرایش اطلاعات، آدرس شهر ایالت کشور و کدپستی را تغییر دهید.

آیا امکان لغو دامنه و استرداد وجه پس از خرید و فعالسازی وجود دارد؟

- در دامنه های بین المللی به مدت ۳ روز با کسر هزینه ثبت (‌مبلغ 3 دلار) امکان پذیر می باشد. - دامنه های لوکال مانند .co .us .uk و دامنه های ملی پس از فعالسازی، لغو امکان پذیر نمی باشد

آیا امکان تغییر نام دامنه پس از فعالسازی دامنه وجود دارد؟

در دامنه های بین المللی به مدت ۳ روز با کسر هزینه ثبت (‌مبلغ 3 دلار) امکان پذیر می باشد.

دامنه پریمیوم چیست و علت عدم نمایش قیمت ها در سایت چیست؟

دامنه های پریمیوم و یا همان ویژه، دقیقاً مانند برند ها هستند با توجه به اینکه هزینه ی ثبت و انتقال دامنه های ویژه در لحظه نوسان می کند به همین خاطر قیمت آنها هیچ وقت قابل پیش بینی نمی باشد. به همین دلیل قیمت هایی که از سایت نمایش داده میشوند خیلی متفاوت است.

در صورتی که دامنه منقضی شده پس از گذشت مدتی آیا امکان تمدید وجود دارد؟

دامنه ها در صورت عدم پرداخت ابتدا معلق و پس از مدتی قفل می شوند که در صورت تمدید دامنه بایستی هزینه مربوطه جهت قفل گشایی نیز پرداخت شود.

چه خدماتی را بعد از ثبت دامنه می‌توان از آذرآنلاین دریافت کرد؟

آذرانلاین با اریه خدماتی چون بررسی مالکیت دامنه یا جستجوی دامنه ، تمدید دامنه یا انتقال دامنه با پشتیبانی 24 ساعته پاسخگوی سوالات شماست.

آیا انتقال سرویس و دامنه بین دو پنل در آذرآنلاین امکان پذیر می‌باشد؟

کافیست هر دو نفر از پنل کاربری خود در آذرآنلاین تیکتی مبنی بر انتقال دامنه به پنل کاربری مد نظر همراه با ذکر آدرس ایمیل متقابل ارسال نمایید و سپس انتقال از سمت ما انجام می شود. در صورت تمایل به تغییر مالکیت نیز بایستی تاییدیه از هر دو پنل صورت گیرد.

چگونه می توانیم از آزاد بودن نام دامنه اطمینان حاصل کنیم؟

برای بررسی نام دامنه ای که انتخاب کرده اید میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید: Whois.com بررسی دامنه های ایرانی Nic.whois.ir بررسی دامنه های بین المللی Whois.co

کد انتقال جهت انتقال دامنه ملی چگونه دریافت می شود؟

کد انتقال مختص دامنه های بین المللی می باشد و انتقال دامنه آی آر نیازی به کد انتقال ندارد.

برای ثبت دامنه ir از طریق آذرآنلاین به چه چیزهایی نیاز است؟

برای ثبت دامنه‌های داخلی و ir تنها به نام دامنه و مدارک هویتی شما نیاز است. همچنین لازم است تا جهت رسیدگی به ثبت دامنه در سایت ایرنیک ، ایمیل خودتان را چک کنید.

نیاز به کمک بیشتری دارید؟ما برای کمک به شما، روی خط هستیم!
4181   041

اهمیت تمدید دامنه 

Domain یا دامنه که معادل فارسی آن حوزه است، آدرسی است که بازدید کننده را به سمت سایت مورد نظر راهنمایی می‌کند. کاربران نوع هر سایتی را با نام دامنه آن تشخیص می‌دهند. مثلا اگر شما یک صفحه فروشگاهی داشته باشید مردم شما را با نام دامنه تشخیص می‌دهند. حال در صورتی که دامنه شما سلب مالکیت شود چه می‌شود؟بله درست است، شما ترافیک سایت خود را از دست خواهید داد و خرید یک دامنه جدید و معروف شدن آن میان کاربرانتان بسیار زمان بر و دشوار خواهد بود. در نتیجه اگر domain renewal برای دامنه انجام نشود، علاوه بر اینکه سر و کارتان با افراد سود جو خواهد بود، بلکه مشتریان خود را نیز از دست خواهد داد.

تمدید-دامنه

نظرات کاربران

آذرآنلاین با بیش از یک دهه فعالیت خود در ارائه خدمات سرویسهای اینترنتی موفق به جلب رضایت مشتریان خود شده است که نظرات برخی از آنان را در ادامه خواهید خواند.

51

میانگین 5.00 از بین 1 رای