ثبت دامنه آذرآنلاین،
آغاز یک ماجراجویی جدید

با استفاده از ابزار پیشرفته ثبت دامنه (Domain) آذرآنلاین، دامنه مورد نظر خود را جستجو کرده و در صورت آزاد بودن دامین، آن را فقط با چند کلیک ثبت کنید. در این ابزار، شما می‌توانید تمامی پسوندهای مختلف را به صورت یک‌جا جستجو کنید.

ir. تومان
org. تومان
pro. تومان
com. تومان
net. تومان
biz. تومان
دامنه+0دامنه ثبت شده
دامنه+0سرویس فعال

لیست قیمت ثبت دامنه های عمومی

لیست تمامی پسوند های دامنه ها جهت تمدید در جدول زیر لیست شده است که با یافتن پسوند دامنه خود، می توانید از هزینه تمدید آن مطلع شوید.

پسوندثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)شرایط
.com ۶۵۲٬۰۰۰۶۷۱٬۰۰۰۶۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ir ۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰-
.net ۷۰۲٬۰۰۰۷۱۴٬۰۰۰۷۰۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.org ۷۵۸٬۰۰۰۷۷۶٬۰۰۰۷۵۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.biz ۹۵۶٬۰۰۰۹۷۴٬۰۰۰۹۵۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.info۱٬۳۸۰٬۰۰۰ ۱٬۲۵۴٬۰۰۰۱٬۵۲۳٬۰۰۰۱٬۳۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.name ۵۱۴٬۰۰۰۶۴۵٬۰۰۰۵۱۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.us ۵۳۷٬۰۰۰۶۶۹٬۰۰۰۵۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.eu ۴۲۴٬۰۰۰۵۲۶٬۰۰۰۴۲۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.in ۵۷۹٬۰۰۰۷۱۷٬۰۰۰۵۷۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.co ۱٬۳۷۴٬۰۰۰۱٬۶۶۳٬۰۰۰۱٬۳۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.asia ۷۸۸٬۰۰۰۹۶۸٬۰۰۰۷۸۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.me ۱٬۷۵۶٬۰۰۰۲٬۱۳۲٬۰۰۰۱٬۵۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.mobi ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۹۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tel ۸۱۸٬۰۰۰۹۹۷٬۰۰۰۸۱۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tv ۲٬۰۰۷٬۰۰۰۲٬۴۱۹٬۰۰۰۲٬۰۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cc ۶۲۷٬۰۰۰۷۷۶٬۰۰۰۶۲۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ws ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۹۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bz ۱٬۶۳۱٬۰۰۰۱٬۹۷۱٬۰۰۰۱٬۶۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.one ۱٬۱۹۵٬۰۰۰۱٬۲۱۸٬۰۰۰۱٬۱۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.mn ۲٬۸۲۵٬۰۰۰۳٬۳۹۳٬۰۰۰۲٬۸۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pro ۱٬۴۴۵٬۰۰۰۱٬۷۵۰٬۰۰۰۱٬۴۴۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nl ۵۹۷٬۰۰۰۷۴۱٬۰۰۰۵۹۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pw ۱٬۲۵۴٬۰۰۰۱٬۴۸۷٬۰۰۰۱٬۲۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.co.uk ۴۸۴٬۰۰۰۵۹۷٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.uk ۴۸۴٬۰۰۰۵۹۷٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.sx ۱٬۸۸۱٬۰۰۰۲٬۲۶۴٬۰۰۰۱٬۸۸۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.sc ۶٬۲۷۲٬۰۰۰۷٬۴۹۶٬۰۰۰۶٬۲۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cn ۴۷۲٬۰۰۰۵۹۱٬۰۰۰۴۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.la ۲٬۰۰۷٬۰۰۰۲٬۴۱۹٬۰۰۰۲٬۰۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.xyz ۷۵۸٬۰۰۰۹۴۴٬۰۰۰۷۵۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ac.ir ۴۸٬۰۰۰۴۸٬۰۰۰۴۸٬۰۰۰-
.host ۵٬۲۶۸٬۰۰۰۶٬۲۷۲٬۰۰۰۵٬۲۶۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.global ۴٬۴۲۰٬۰۰۰۵٬۲۵۶٬۰۰۰۴٬۴۲۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.press ۳٬۹۵۴٬۰۰۰۴٬۷۰۷٬۰۰۰۳٬۹۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.site۱٬۹۴۴٬۰۰۰ ۳۱۰٬۰۰۰۱٬۹۴۴٬۰۰۰۱٬۹۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.top ۵۰۲٬۰۰۰۵۹۷٬۰۰۰۵۰۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.club ۱٬۰۰۳٬۰۰۰۱٬۱۹۵٬۰۰۰۱٬۰۰۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.online۱٬۸۶۶٬۰۰۰ ۳۳۰٬۰۰۰۱٬۲۲۲٬۰۰۰۱٬۸۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cricket ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۶۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.space۱٬۴۱۶٬۰۰۰ ۱۹۶٬۰۰۰۱٬۴۱۶٬۰۰۰۱٬۴۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.accountant ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۶۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.loan ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۴۱۲٬۰۰۰۳۷۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ong ۲٬۴۴۹٬۰۰۰۲٬۹۴۵٬۰۰۰۲٬۴۴۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.best ۱٬۱۹۵٬۰۰۰۱٬۴۲۱٬۰۰۰۱٬۱۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.black ۳٬۵۱۲٬۰۰۰۴٬۲۱۱٬۰۰۰۳٬۵۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.kiwi ۱٬۹۴۷٬۰۰۰۲٬۳۴۷٬۰۰۰۱٬۹۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.markets ۳٬۴۶۴٬۰۰۰۴٬۱۸۱٬۰۰۰۳٬۴۶۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lol ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۹۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tech۳٬۰۵۵٬۰۰۰ ۵۴۵٬۰۰۰۳٬۰۵۵٬۰۰۰۳٬۰۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.website۱٬۶۶۶٬۰۰۰ ۳۳۰٬۰۰۰۱٬۶۶۶٬۰۰۰۱٬۶۶۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.desi ۹۴۴٬۰۰۰۱٬۱۵۳٬۰۰۰۹۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.london ۲٬۵۷۴٬۰۰۰۳٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.team ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mba ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.show ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.email ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۶۷۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fyi ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.today ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۳۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.photography ۱٬۸۵۲٬۰۰۰۲٬۱۵۰٬۰۰۰۱٬۸۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bid ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۶۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.party ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۶۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.science ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۶۷۵٬۰۰۰۱٬۶۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.kim ۱٬۱۹۵٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۱۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.win ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۴۱۲٬۰۰۰۳۷۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.racing ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۶۷۵٬۰۰۰۱٬۶۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fashion ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fit ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.surf ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.wedding ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cooking ۱٬۶۳۱٬۰۰۰۱٬۹۷۱٬۰۰۰۱٬۶۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.country ۱۶۸٬۰۸۱٬۰۰۰۲۰۳٬۰۲۳٬۰۰۰۱۶۸٬۰۸۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fishing ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.horse ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.garden ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rodeo ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.download ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۶۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vote ۴٬۵۳۹٬۰۰۰۵٬۴۳۵٬۰۰۰۴٬۵۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.voto ۴٬۳۰۰٬۰۰۰۵٬۱۳۷٬۰۰۰۴٬۳۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.band ۱٬۴۹۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۹۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gives ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vet ۱٬۸۵۲٬۰۰۰۲٬۲۷۰٬۰۰۰۱٬۸۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.college ۴٬۰۱۴٬۰۰۰۴٬۸۰۸٬۰۰۰۴٬۰۱۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gold ۵٬۶۷۴٬۰۰۰۶٬۸۰۹٬۰۰۰۵٬۶۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.date ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۶۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.review ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۶۷۵٬۰۰۰۱٬۶۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tips ۱٬۴۹۳٬۰۰۰۱٬۴۹۳٬۰۰۰۱٬۴۹۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.trade ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۴۱۲٬۰۰۰۳۷۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.design ۲٬۷۵۹٬۰۰۰۳٬۳۱۵٬۰۰۰۲٬۷۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bike ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.clothing ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nyc ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.holdings ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ventures ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.camera ۲٬۷۵۹٬۰۰۰۳٬۳۱۵٬۰۰۰۲٬۷۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.equipment ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.estate ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gallery ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.graphics ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lighting ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.diamonds ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.enterprises ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.voyage ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.career ۵٬۹۶۱٬۰۰۰۷٬۱۲۶٬۰۰۰۵٬۹۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.photos ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.recipes ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shoes ۲٬۹۸۶٬۰۰۰۳٬۵۸۴٬۰۰۰۲٬۹۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.school ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.football ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cab ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.company ۷۷۶٬۰۰۰۹۵۶٬۰۰۰۷۷۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.domains ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.limo ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.academy ۱٬۷۵۶٬۰۰۰۲٬۱۲۰٬۰۰۰۱٬۷۵۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.center ۱٬۳۷۴٬۰۰۰۱٬۶۷۲٬۰۰۰۱٬۳۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.computer ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.management ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.systems ۱٬۵۵۳٬۰۰۰۱٬۸۵۲٬۰۰۰۱٬۵۵۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.builders ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.solutions ۱٬۶۱۳٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰۱٬۶۱۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.support ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ooo ۱٬۶۳۱٬۰۰۰۱٬۹۷۱٬۰۰۰۱٬۶۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.training ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.camp ۲٬۸۲۵٬۰۰۰۳٬۳۹۳٬۰۰۰۲٬۸۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.education ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.glass ۲٬۹۸۶٬۰۰۰۳٬۵۸۴٬۰۰۰۲٬۹۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.repair ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰-
.institute ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.coffee ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.florist ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.house ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.solar ۲٬۷۵۹٬۰۰۰۳٬۳۱۵٬۰۰۰۲٬۷۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.international ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.marketing ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.holiday ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.codes ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.viajes ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.farm ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.menu ۲٬۰۰۷٬۰۰۰۲٬۴۱۹٬۰۰۰۲٬۰۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.uno ۱٬۴۴۵٬۰۰۰۱٬۷۵۰٬۰۰۰۱٬۴۴۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.buzz ۲٬۰۴۳٬۰۰۰۲٬۴۶۱٬۰۰۰۲٬۰۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.construction ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.contractors ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.directory ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰-
.kitchen ۲٬۹۸۶٬۰۰۰۳٬۵۸۴٬۰۰۰۲٬۹۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.land ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.technology ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bargains ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۲۷۰٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.boutique ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cheap ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.zone ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cool ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.accountants ۵٬۶۷۴٬۰۰۰۶٬۸۰۹٬۰۰۰۵٬۶۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cruises ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gen.in ۴۸۴٬۰۰۰۶۱۵٬۰۰۰۴۸۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pink ۱٬۱۹۵٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۱۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.watch ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.actor ۲٬۲۷۰٬۰۰۰۲٬۷۴۷٬۰۰۰۲٬۲۷۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dance ۱٬۳۷۴٬۰۰۰۱٬۶۱۳٬۰۰۰۱٬۳۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hu.com ۱٬۹۲۵٬۰۰۰۱٬۹۳۹٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pizza ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ae.org ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۴۵۱٬۰۰۰۱٬۱۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.dating ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.immo ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.place ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.apartments ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.de.com ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۴۵۱٬۰۰۰۱٬۱۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.immobilien ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.plumbing ۲٬۹۸۶٬۰۰۰۳٬۵۸۴٬۰۰۰۲٬۹۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.associates ۲٬۰۳۱٬۰۰۰۲٬۴۴۹٬۰۰۰۲٬۰۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.deals ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.in.net ۴۷۲٬۰۰۰۵۹۱٬۰۰۰۴۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.plus ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.attorney ۲٬۸۸۵٬۰۰۰۳٬۴۶۴٬۰۰۰۲٬۸۸۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.delivery ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ind.in ۴۸۴٬۰۰۰۶۱۵٬۰۰۰۴۸۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.productions ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.auction ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.democrat ۱٬۸۵۲٬۰۰۰۲٬۲۱۰٬۰۰۰۱٬۸۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.industries ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.properties ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.audio ۷٬۹۶۸٬۰۰۰۹٬۵۱۵٬۰۰۰۷٬۹۶۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.dental ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ink ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۹۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.property ۷٬۹۶۸٬۰۰۰۹٬۵۱۵٬۰۰۰۷٬۹۶۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.diet ۷٬۹۶۸٬۰۰۰۹٬۵۱۵٬۰۰۰۷٬۹۶۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.insure ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pub ۱٬۸۵۲٬۰۰۰۲٬۲۷۰٬۰۰۰۱٬۸۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.university ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.berlin ۲٬۶۳۴٬۰۰۰۳٬۱۶۶٬۰۰۰۲٬۶۳۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.digital ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.investments ۵٬۷۳۴٬۰۰۰۶٬۸۰۹٬۰۰۰۵٬۷۳۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vacations ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bingo ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.direct ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰-
.jewelry ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.quebec ۱٬۸۸۱٬۰۰۰۲٬۲۷۰٬۰۰۰۱٬۸۸۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vc ۲٬۰۰۷٬۰۰۰۲٬۴۱۹٬۰۰۰۲٬۰۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.blackfriday ۷٬۹۶۸٬۰۰۰۹٬۵۱۵٬۰۰۰۷٬۹۶۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.discount ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.jobs ۷٬۷۱۷٬۰۰۰۹٬۲۱۶٬۰۰۰۷٬۷۱۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.red ۱٬۱۹۵٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۱۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vegas ۳٬۱۳۶٬۰۰۰۳٬۷۶۳٬۰۰۰۳٬۱۳۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.blue ۱٬۱۹۵٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۱۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dog ۲٬۹۸۶٬۰۰۰۳٬۵۸۴٬۰۰۰۲٬۹۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.joburg ۱٬۲۵۴٬۰۰۰۱٬۵۲۳٬۰۰۰۱٬۲۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.reisen ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.villas ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.build ۴٬۰۱۴٬۰۰۰۴٬۸۰۸٬۰۰۰۴٬۰۱۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.durban ۱٬۲۵۴٬۰۰۰۱٬۵۲۳٬۰۰۰۱٬۲۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.jpn.com ۳٬۴۵۲٬۰۰۰۴٬۱۳۹٬۰۰۰۳٬۴۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rentals ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vision ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.business ۷۱۷٬۰۰۰۸۳۶٬۰۰۰۷۱۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.energy ۵٬۷۹۴٬۰۰۰۶٬۹۲۹٬۰۰۰۵٬۷۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.juegos ۲۳٬۸۹۸٬۰۰۰۲۸٬۴۷۹٬۰۰۰۲۳٬۸۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.report ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ca ۹۰۲٬۰۰۰۱٬۱۱۱٬۰۰۰۹۰۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.engineering ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.kaufen ۱٬۸۵۲٬۰۰۰۲٬۲۱۰٬۰۰۰۱٬۸۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rest ۲٬۰۰۷٬۰۰۰۲٬۴۱۹٬۰۰۰۲٬۰۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cafe ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.eu.com ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۴۵۱٬۰۰۰۱٬۱۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.lawyer ۲٬۸۸۵٬۰۰۰۳٬۴۶۴٬۰۰۰۲٬۸۸۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.restaurant ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.wiki ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۹۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.capetown ۱٬۲۵۴٬۰۰۰۱٬۵۲۳٬۰۰۰۱٬۲۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.events ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lease ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.reviews ۲٬۹۸۶٬۰۰۰۳٬۵۸۴٬۰۰۰۲٬۹۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.work ۵۳۷٬۰۰۰۶۶۹٬۰۰۰۵۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.capital ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.exchange ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.legal ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rocks ۹۵۶٬۰۰۰۱٬۱۳۵٬۰۰۰۹۵۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.works ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cards ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.expert ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.life ۱٬۷۹۲٬۰۰۰۲٬۱۵۰٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.world ۱٬۸۵۲٬۰۰۰۲٬۲۷۰٬۰۰۰۱٬۸۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.care ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.exposed ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.limited ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.careers ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.express ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.link ۵۶۷٬۰۰۰۷۰۵٬۰۰۰۵۶۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.run ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.casa ۶۶۳٬۰۰۰۸۱۸٬۰۰۰۶۶۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fail ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.loans ۵٬۷۹۴٬۰۰۰۶٬۹۲۹٬۰۰۰۵٬۷۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.орг ۴۸۷٬۰۰۰۴۸۷٬۰۰۰۴۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.airforce ۲٬۰۹۰٬۰۰۰۲٬۵۰۹٬۰۰۰۲٬۰۹۰٬۰۰۰-
.cash ۱٬۷۵۶٬۰۰۰۲٬۱۲۰٬۰۰۰۱٬۷۵۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.finance ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.luxury ۳۱٬۳۵۸٬۰۰۰۳۷٬۳۶۱٬۰۰۰۳۱٬۳۵۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.sarl ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.catering ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.financial ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.maison ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.art ۱٬۰۱۵٬۰۰۰۱٬۲۵۴٬۰۰۰۷۵۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.schule ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.auto ۱۶۳٬۰۶۳٬۰۰۰۱۹۴٬۱۵۲٬۰۰۰۱۶۳٬۰۶۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.amsterdam ۲٬۲۵۸٬۰۰۰۲٬۷۱۸٬۰۰۰۲٬۲۵۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.chat ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.archi ۴٬۹۵۷٬۰۰۰۵٬۹۱۳٬۰۰۰۴٬۹۵۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.firm.in ۴۸۴٬۰۰۰۶۱۵٬۰۰۰۴۸۴٬۰۰۰-
.blog ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۹۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.christmas ۳٬۸۲۹٬۰۰۰۴٬۵۸۷٬۰۰۰۳٬۸۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ltd ۱٬۴۹۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۹۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fish ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.media ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.car ۱۶۳٬۰۶۳٬۰۰۰۱۹۴٬۱۵۲٬۰۰۰۱۶۳٬۰۶۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.church ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fitness ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cloud ۱٬۱۹۵٬۰۰۰۷۷۶٬۰۰۰۶۲۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.memorial ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.services ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.city ۱٬۳۷۴٬۰۰۰۱٬۶۷۲٬۰۰۰۱٬۳۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ru ۲۸۷٬۰۰۰۳۵۸٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.flights ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.salon ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.moda ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.claims ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.courses ۲٬۰۰۷٬۰۰۰۲٬۴۱۹٬۰۰۰۲٬۰۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bio ۴٬۰۵۰٬۰۰۰۴٬۸۵۰٬۰۰۰۴٬۰۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.doctor ۶٬۲۱۲٬۰۰۰۷٬۴۰۶٬۰۰۰۶٬۲۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.earth ۱٬۱۹۵٬۰۰۰۱٬۴۵۱٬۰۰۰۱٬۱۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.eco ۴٬۰۱۴٬۰۰۰۴٬۸۰۸٬۰۰۰۴٬۰۱۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.forsale ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.money ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shiksha ۱٬۰۹۹٬۰۰۰۱٬۳۳۸٬۰۰۰۱٬۰۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.family ۱٬۷۳۲٬۰۰۰۲٬۰۹۰٬۰۰۰۱٬۷۳۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fans ۴٬۱۳۹٬۰۰۰۴٬۹۵۷٬۰۰۰۴٬۱۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.feedback ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۹۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fm ۷٬۳۴۱٬۰۰۰۸٬۷۶۸٬۰۰۰۷٬۳۴۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fun۱٬۶۹۹٬۰۰۰ ۱۹۶٬۰۰۰۱٬۶۹۹٬۰۰۰۱٬۶۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.games ۱٬۴۹۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۹۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cleaning ۳٬۱۰۶٬۰۰۰۳٬۷۰۳٬۰۰۰۳٬۱۰۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.foundation ۱٬۸۳۲٬۰۰۰۱٬۸۳۲٬۰۰۰۱٬۸۳۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.au ۶۹۳٬۰۰۰۸۴۸٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.singles ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.group ۱٬۵۵۳٬۰۰۰۱٬۸۵۲٬۰۰۰۱٬۵۵۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hospital ۲٬۹۸۶٬۰۰۰۳٬۵۸۴٬۰۰۰۲٬۹۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.how ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۹۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.click ۵۶۷٬۰۰۰۷۰۵٬۰۰۰۵۶۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fund ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.cn ۴۷۲٬۰۰۰۵۹۱٬۰۰۰۴۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.soccer ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lat ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۹۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.furniture ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.co ۸۱۸٬۰۰۰۱٬۰۰۳٬۰۰۰۸۱۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.social ۱٬۸۵۲٬۰۰۰۲٬۲۷۰٬۰۰۰۱٬۸۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cn.com۲٬۳۸۳٬۰۰۰ ۲٬۱۹۸٬۰۰۰۲٬۸۶۷٬۰۰۰۲٬۳۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.futbol ۷۷۶٬۰۰۰۹۵۶٬۰۰۰۷۷۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.in ۴۸۴٬۰۰۰۶۱۵٬۰۰۰۴۸۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.style ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cymru ۹۴۴٬۰۰۰۱٬۱۵۳٬۰۰۰۹۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.co.com ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۹۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.net.nz ۱٬۱۹۵٬۰۰۰۱٬۴۸۱٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.supplies ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.degree ۲٬۴۴۹٬۰۰۰۲٬۹۴۵٬۰۰۰۲٬۴۴۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.de ۳۲۰٬۰۰۰۳۳۳٬۰۰۰۳۲۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gift ۱٬۰۶۹٬۰۰۰۱٬۳۰۲٬۰۰۰۱٬۰۶۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.supply ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dentist ۲٬۸۸۵٬۰۰۰۳٬۴۶۴٬۰۰۰۲٬۸۸۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.in ۴۸۴٬۰۰۰۶۱۵٬۰۰۰۴۸۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gifts ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mx ۲٬۷۵۹٬۰۰۰۳٬۳۱۵٬۰۰۰۲٬۷۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.network ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.surgery ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.uk.net ۳٬۹۲۳٬۰۰۰۴٬۷۰۴٬۰۰۰۳٬۹۲۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.engineer ۱٬۸۵۲٬۰۰۰۲٬۲۷۰٬۰۰۰۱٬۸۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.nz ۱٬۱۹۵٬۰۰۰۱٬۴۸۱٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.golf ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ninja ۱٬۶۷۲٬۰۰۰۱٬۹۷۱٬۰۰۰۱٬۶۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tattoo ۲٬۴۴۹٬۰۰۰۲٬۹۴۵٬۰۰۰۲٬۴۴۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.faith ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۶۷۵٬۰۰۰۱٬۶۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.coach ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.stream ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۴۱۲٬۰۰۰۳۷۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gr.com ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۴۵۱٬۰۰۰۱٬۱۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.no.com ۱٬۹۲۵٬۰۰۰۱٬۹۳۹٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.study ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۹۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tax ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.flowers ۷٬۹۶۸٬۰۰۰۹٬۵۱۵٬۰۰۰۷٬۹۶۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.promo ۱٬۲۵۴٬۰۰۰۱٬۵۵۳٬۰۰۰۱٬۲۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.theatre ۴۰٬۸۳۱٬۰۰۰۴۸٬۶۳۸٬۰۰۰۴۰٬۸۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gratis ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nom.co ۸۱۸٬۰۰۰۱٬۰۰۳٬۰۰۰۸۱۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.taxi ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.game ۲۳٬۸۹۸٬۰۰۰۲۸٬۴۷۹٬۰۰۰۲۳٬۸۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.com.cn ۴۷۲٬۰۰۰۵۹۱٬۰۰۰۴۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.security ۱۶۳٬۰۶۳٬۰۰۰۱۹۴٬۱۵۲٬۰۰۰۱۶۳٬۰۶۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gripe ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.org.cn ۴۷۲٬۰۰۰۵۹۱٬۰۰۰۴۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tennis ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shop ۱٬۸۸۱٬۰۰۰۲٬۲۷۰٬۰۰۰۱٬۸۸۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shopping ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.co ۸۱۸٬۰۰۰۱٬۰۰۳٬۰۰۰۸۱۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.guide ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.org.in ۴۸۴٬۰۰۰۶۱۵٬۰۰۰۴۸۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.theater ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.de ۴۴۲٬۰۰۰۵۵۵٬۰۰۰۴۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.guitars ۷٬۹۶۸٬۰۰۰۹٬۵۱۵٬۰۰۰۷٬۹۶۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.org.nz ۱٬۱۹۵٬۰۰۰۱٬۴۸۱٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.trading ۴٬۱۸۱٬۰۰۰۵٬۰۱۷٬۰۰۰۴٬۱۸۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tienda ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tube۱٬۴۸۹٬۰۰۰ ۱٬۴۶۱٬۰۰۰۱٬۷۶۶٬۰۰۰۱٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.green ۳٬۹۵۴٬۰۰۰۴٬۷۳۶٬۰۰۰۳٬۹۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.guru ۲٬۱۵۰٬۰۰۰۲٬۵۶۸٬۰۰۰۲٬۱۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tires ۵٬۷۳۴٬۰۰۰۶٬۸۶۹٬۰۰۰۵٬۷۳۴٬۰۰۰-
.community ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.haus ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.video ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۲۷۰٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tokyo ۶۶۳٬۰۰۰۸۱۸٬۰۰۰۶۶۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.healthcare ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.partners ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tools ۱٬۷۵۶٬۰۰۰۲٬۱۲۰٬۰۰۰۱٬۷۵۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.live ۱٬۶۱۳٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰۱٬۶۱۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.consulting ۲٬۳۸۹٬۰۰۰۲٬۸۰۷٬۰۰۰۲٬۳۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.help ۱٬۷۲۶٬۰۰۰۲٬۰۹۰٬۰۰۰۱٬۷۲۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.parts ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tours ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.yoga ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۹۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.love ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.coupons ۲٬۷۰۰٬۰۰۰۳٬۲۴۳٬۰۰۰۲٬۷۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hiphop ۷٬۹۶۸٬۰۰۰۹٬۵۱۵٬۰۰۰۷٬۹۶۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.photo ۱٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۰۴۹٬۰۰۰۱٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.town ۱٬۹۱۱٬۰۰۰۲٬۳۲۹٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.credit ۵٬۷۹۴٬۰۰۰۶٬۹۲۹٬۰۰۰۵٬۷۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hockey ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pics ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۹۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.toys ۲٬۹۸۶٬۰۰۰۳٬۵۸۴٬۰۰۰۲٬۹۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.men ۱٬۶۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰۱٬۶۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.creditcard ۹٬۷۳۶٬۰۰۰۱۱٬۵۸۸٬۰۰۰۹٬۷۳۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.market ۱٬۸۵۲٬۰۰۰۲٬۲۱۰٬۰۰۰۱٬۸۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hosting ۲۳٬۸۹۸٬۰۰۰۲۸٬۴۴۹٬۰۰۰۲۳٬۸۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pictures ۷۷۶٬۰۰۰۹۵۶٬۰۰۰۷۷۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mortgage ۲٬۸۰۷٬۰۰۰۳٬۴۰۵٬۰۰۰۲٬۸۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nagoya ۶۶۳٬۰۰۰۸۱۸٬۰۰۰۶۶۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.news ۱٬۶۱۳٬۰۰۰۱٬۹۱۱٬۰۰۰۱٬۶۱۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nz ۸۱۸٬۰۰۰۱٬۰۰۳٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rehab ۱٬۹۷۱٬۰۰۰۲٬۳۸۹٬۰۰۰۱٬۹۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rent ۳٬۶۳۷٬۰۰۰۴٬۳۶۰٬۰۰۰۳٬۶۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.republican ۱٬۹۷۱٬۰۰۰۲٬۳۸۹٬۰۰۰۱٬۹۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rip ۱٬۲۵۴٬۰۰۰۱٬۵۵۳٬۰۰۰۱٬۲۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.sale ۱٬۸۵۲٬۰۰۰۲٬۲۷۰٬۰۰۰۱٬۸۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ski ۳٬۱۰۶٬۰۰۰۳٬۷۰۳٬۰۰۰۳٬۱۰۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.software ۱٬۸۵۲٬۰۰۰۲٬۲۷۰٬۰۰۰۱٬۸۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.soy ۱٬۵۰۵٬۰۰۰۱٬۸۲۲٬۰۰۰۱٬۵۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vip ۹۴۴٬۰۰۰۱٬۱۵۳٬۰۰۰۹۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.store۲٬۹۱۶٬۰۰۰ ۴۰۸٬۰۰۰۱٬۸۳۳٬۰۰۰۲٬۹۱۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.agency ۱٬۴۳۳٬۰۰۰۱٬۷۹۲٬۰۰۰۱٬۴۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.clinic ۵٬۵۵۵٬۰۰۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰۵٬۵۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.es ۴۴۲٬۰۰۰۵۵۵٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.de ۴۴۲٬۰۰۰۵۵۵٬۰۰۰۴۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.studio ۱٬۸۵۲٬۰۰۰۲٬۱۵۰٬۰۰۰۱٬۸۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.au ۶۹۳٬۰۰۰۸۴۸٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.io ۳٬۱۳۶٬۰۰۰۳٬۷۳۳٬۰۰۰۳٬۱۳۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.ir ۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰-
.dev ۹۳۰٬۰۰۰۱٬۱۰۶٬۰۰۰۹۳۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران

امکانات ثبت دامنه

آذرآنلاین در راستای ارائه خدمات ثبت دامنه ، امکانات فراوانی را دراختیار کاربران خود قرار می دهد که در ادامه این بخش با آن‌ها نیز آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که پس از ثبت‌نام دامنه اینترنتی (Domain Name Registry)،در آذرآنلاین ، تمامی امکانات مدیریتی دامین در داشبورد آذرآنلاین، به‌صورت رایگان در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

ثبت آنی دامنه

ثبت آنی دامنه پس از تکمیل مراحل خرید و پرداخت هزینه آن

هزینه مناسب

پرداخت مناسب ترین هزینه جهت ثبت و تمدید دامین با دریافت قیمت جهانی آن

قفل دامنه

امکان ارائه قفل برای دامنه جهت محفوظ ماندن اطلاعات دامنه و انتقال آن

انتقال دامنه

امکان انتقال سریع و آسان دامنه به آذرآنلاین

کنترل پنل اختصاصی

ارائه پنل مدیریت اختصاصی دامنه برای هر شخص در داشبورد آذرآنلاین با امکانات مختلف 

مدیریت نیم سرور

مدیریت کامل نیم سرور دامنه با به‌روزرسانی سریع و بدون وقفه

تمدید دامنه

تمدید سریع و آسان دامنه در آذرآنلاین بدون طی کردن مراحل اضافه

ثبت مستقیم دامنه

ثبت مستقیم و خودکار تمامی دامنه ها در وب‌سایت آذرآنلاین

ایمیل رایگان

امکان بهره‌مندی از سرویس ایمیل هاست پس از ثبت دامنه با تنظیم نیم سرورها

دامنه domain و ثبت دامنه دقیقا چیست؟

بدون شک هر کسب و کاری برای پیشرفت و موفقیت به یک وب سایت نیاز دارد. هر وب سایتی نیز نیازمند یک آدرس خواهد بود. در واقع این آدرس موجب دسترسی هرچه راحت‌تر کاربران به وب سایت شده و بدین صورت به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به وب سایت شما دسترسی داشته باشند. در همین جاست که مفهومی به نام مفهوم حوزه یا دامنه domain به وجود می‌آید. دامنهٔ اینترنتی (به انگلیسی: Internet domain) نام دامنه در شبکهٔ اینترنت است که  در واقع نامی است که به آدرس وب سایت‌های مختلف داده می‌شود.با توجه به تنوع بالای دامنه ها، انتخاب یک دامنه (حوزه) مناسب که ویژگی‌های منحصر به فرد داشته باشد، کمی سخت و دشوار شده است. از این رو انتخاب یک نام دامنه مناسب، یکی از مهمترین قدم‌هایی است که باید پیش از ثبت دامنه پشت سر بگذارید.

پسوند دامنه چیست؟

مفهوم مهم دیگری که بعد از نام دامنه برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است، پسوند دامنه خواهد بود. پسوند دامنه می‌توان نشان دهنده نوع وب سایت شما بوده و همچنین موقعیت جغرافیایی آن را نیز تا حدودی مشخص کند. پسوندهای دامنه به شما این امکان را می‌دهند تا حتی نام‌های دامنه‌ای که پیش از این با پسوندی به ثبت رسیده‌اند را با یک پسوند جدید، به ثبت برسانید. از این رو دست شما در هنگام انتخاب نام دامنه بسیار بازتر خواهد بود.از جمله پسوندهای بسیار محبوبی که می‌توانید انتخاب کنید، می‌توان به پسوند tk و xyz اشاره کرد. این دو پسوند محبوبیت بالایی را در بین افراد پیدا کرده و به شما امکان ثبت نام دامنه دلخواهتان را خواهند داد.

جستجوی دامنه چیست؟

یکی از مهمترین مراحلی که پیش از خرید دامنه خارجی و یا دامنه دیگری باید طی کنید، جستجوی دامنه است. منظور از جستجوی دامنه این است که شما در بین تمامی وب سایت‌ها جستجو کرده تا متوجه شوید که آیا دامنه مورد نظر شما با پسوند انتخابی، پیش از این به ثبت رسیده است یا خیر. آذرآنلاین فرصتی را برای شما فراهم کرده است تا بتوانید به ساده‌ترین شکل ممکن، دست به جستجو دامنه مورد نظر خود بزنید.برای این کار، تنها کافی است تا نام دامنه و پسوند مورد نظر خود را در قسمت مربوطه وارد کرده و گزینه جستجو را فشار دهید. در صورتی که نام دامنه یا domain مورد نظر شما پیش از این به فرد به خصوصی اختصاص داده نشده است، با آذرآنلاین می‌توانید آن را با مناسب‌ترین قیمت‌ها تهیه کنید. بدین صورت امکان خرید دامنه ارزان برای شما فراهم خواهد شد.

دامنه. ir یا دامنه. com

دو پسوند بسیار محبوب در میان افراد، پسوندهای. ir و. com هستند. اما شاید شما هم می‌خواهید بدانید که خرید دامنه خارجی برای شما مناسب بوده و یا لازم است تا نسبت به خرید دامنه داخلی اقدام کنید؟ امروزه پسوند دامنه. com محبوبیت بسیار بالایی را در بین خریداران جهانی پیدا کرده است. بسیاری از کسب و کارهای بین المللی، وب سایت‌های خودشان را به کمک چنین پسوندی به ثبت می‌رسانند.اما از طرف دیگر، پسوند. ir نیز در داخل کشور، کاربرد زیادی دارد. از مهمترین تفاوت‌های موجود بین خرید پسوند خارجی مانند. com و خرید پسوند ایرانی مانند. ir می‌توان به تفاوت قیمت آن‌ها اشاره کرد.

ثبت دامنه - خرید دامنه

ثبت دامنه com.

یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین پسوندهای حال حاضر برای دامنه، پسوند com. است. شما می‌توانید با Domain Registration این پسوند خارجی، به دنیای وب سایت‌های بین المللی بپیوندید. پسوند Com. مخفف عبارت commercial و به معنای تجاری بوده که در ابتدا صرفا برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما رفته رفته افراد بیشتری در سراسر جهان از پسوند com. استفاده کردند تا اینکه امروزه این پسوند، برترین و معروف‌ترین پسوند دامنه شناخته می‌شود. شما نیز به کمک آذرآنلاین این شانس را دارید تا نسبت به خرید و ثبت دامنه . com را دارید. با خرید دامنه com. مسیر ورود شما به جهان آزاد فراهم شده و خیال خودتان از داشتن یک وب سایت بین المللی را راحت کنید. با پسوند com. به کسب و کار و وب سایت خود، وجهه و اعتباری جهانی ببخشید.

خرید دامنه ir

پسوند دامنه کشورهای مختلف، دارای بخشی از نام همان کشور بوده و با عنوان دامنه سطح‌بالا  (Top-level domain)شناخته می‌شوند که با نام مخفف TLD نیز شناخته می‌شود و بالاترین سطح دامنه اینترنتی است. این پسوند در کشور ایران، ir است. از این رو افرادی که قصد خرید دامنه داخلی را داشته باشند، می‌توانند نسبت به ثبت دامنه .ir به کمک آذرآنلاین اقدام کنند. البته باید اشاره کرد که خود دامنه. ir نیز دارای چند زیر دامنه است که دست شما را در هنگام انتخاب باز خواهد گذاشت. دامنه‌های سطح‌بالای عمومی که gTLD نیز نامیده می‌شود عبارتند از:
‎.gov (مخفف Government) برای وبسایت‌های دولتی
‎.edu (مخفف Education) برای وبسایت‌های آموزشی
‎.org (مخفف Organisation) برای وبسایت‌های سازمانی
‎.net (مخفف Network) برای وبسایت‌های اینترنتی

سوالات شما

چگونه می توانم دامنه بین المللی خود را به این شرکت انتقال دهم؟

جهت انتقال دامنه های بین المللی حداقل باید 60 روز از زمان ثبت دامنه گذشته باشد و ده روز به زمان منقضی شدن دامنه باقی مانده باشد. سپس در شرکت قبلی unlock و کد انتقال را نیز دریافت شود. در صورت عدم بروز مشکل، تکمیل فرایند انتقال دامنه های بین المللی 5 تا 7 روز کاری زمانبر می باشد.

چگونه می توانم دامنه ملی خود را به این شرکت انتقال دهم؟

شناسه آشنا و رابط های مالی، اداری و فنی را روی شناسه az3237-irnic تنظیم نمایید و رابط ها را در تمامی گزینه ها خودم و نمایندگان انتخاب کرده سپس با پرداخت فاکتور مربوط به انتقال دامنه را به آذرآنلاین انتقال و یک سال تمدید نمایید. در صورتی که دامنه شما قفل باشد بایستی هزینه قفل گشایی 28000 تومان نیز پرداخت شود.

اصلاح آدرس چگونه صورت می‌گیرد؟

جهت اصلاح آدرس بایستی وارد پنل کاربری شده و از قسمت ویرایش اطلاعات، آدرس شهر ایالت کشور و کدپستی را تغییر دهید.

آیا امکان لغو دامنه و استرداد وجه پس از خرید و فعالسازی وجود دارد؟

- در دامنه های بین المللی به مدت ۳ روز با کسر هزینه ثبت (‌مبلغ 3 دلار) امکان پذیر می باشد. - دامنه های لوکال مانند .co .us .uk و دامنه های ملی پس از فعالسازی، لغو امکان پذیر نمی باشد

آیا امکان تغییر نام دامنه پس از فعالسازی دامنه وجود دارد؟

در دامنه های بین المللی به مدت ۳ روز با کسر هزینه ثبت (‌مبلغ 3 دلار) امکان پذیر می باشد.

دامنه پریمیوم چیست و علت عدم نمایش قیمت ها در سایت چیست؟

دامنه های پریمیوم و یا همان ویژه، دقیقاً مانند برند ها هستند با توجه به اینکه هزینه ی ثبت و انتقال دامنه های ویژه در لحظه نوسان می کند به همین خاطر قیمت آنها هیچ وقت قابل پیش بینی نمی باشد. به همین دلیل قیمت هایی که از سایت نمایش داده میشوند خیلی متفاوت است.

در صورتی که دامنه منقضی شده پس از گذشت مدتی آیا امکان تمدید وجود دارد؟

دامنه ها در صورت عدم پرداخت ابتدا معلق و پس از مدتی قفل می شوند که در صورت تمدید دامنه بایستی هزینه مربوطه جهت قفل گشایی نیز پرداخت شود.

چه خدماتی را بعد از ثبت دامنه می‌توان از آذرآنلاین دریافت کرد؟

آذرانلاین با اریه خدماتی چون بررسی مالکیت دامنه یا جستجوی دامنه ، تمدید دامنه یا انتقال دامنه با پشتیبانی 24 ساعته پاسخگوی سوالات شماست.

آیا انتقال سرویس و دامنه بین دو پنل در آذرآنلاین امکان پذیر می‌باشد؟

کافیست هر دو نفر از پنل کاربری خود در آذرآنلاین تیکتی مبنی بر انتقال دامنه به پنل کاربری مد نظر همراه با ذکر آدرس ایمیل متقابل ارسال نمایید و سپس انتقال از سمت ما انجام می شود. در صورت تمایل به تغییر مالکیت نیز بایستی تاییدیه از هر دو پنل صورت گیرد.

چگونه می توانیم از آزاد بودن نام دامنه اطمینان حاصل کنیم؟

برای بررسی نام دامنه ای که انتخاب کرده اید میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید: Whois.com بررسی دامنه های ایرانی Nic.whois.ir بررسی دامنه های بین المللی Whois.co

کد انتقال جهت انتقال دامنه ملی چگونه دریافت می شود؟

کد انتقال مختص دامنه های بین المللی می باشد و انتقال دامنه آی آر نیازی به کد انتقال ندارد.

برای ثبت دامنه ir از طریق آذرآنلاین به چه چیزهایی نیاز است؟

برای ثبت دامنه‌های داخلی و ir تنها به نام دامنه و مدارک هویتی شما نیاز است. همچنین لازم است تا جهت رسیدگی به ثبت دامنه در سایت ایرنیک ، ایمیل خودتان را چک کنید.

نیاز به کمک بیشتری دارید؟ما برای کمک به شما، روی خط هستیم!
4181   041
ثبت-دامنه

نظرات کاربران

آذرآنلاین با بیش از یک دهه فعالیت خود در ارائه خدمات سرویسهای اینترنتی موفق به جلب رضایت مشتریان خود شده است که نظرات برخی از آنان را در ادامه خواهید خواند.

51

میانگین 4.63 از بین 16 رای