ثبت دامنه آذرآنلاین،
آغاز یک ماجراجویی جدید

با استفاده از ابزار پیشرفته ثبت دامنه (Domain) آذرآنلاین، دامنه مورد نظر خود را جستجو کرده و در صورت آزاد بودن دامین، آن را فقط با چند کلیک ثبت کنید. در این ابزار، شما می‌توانید تمامی پسوندهای مختلف را به صورت یک‌جا جستجو کنید.

ir. تومان
org. تومان
pro. تومان
com. تومان
net. تومان
biz. تومان

لیست تمامی پسوندهای دامنه

می‌کوشیم تا مجموعه‌ای از پسوندهای مختلف و متنوع دامنه را در خدمات ثبت دامنه آذرآنلاین جای دهیم تا کاربران بتوانند پسوند دامین دلخواه خود را از میان بیش از ۱۰۰ پسوند مختلف انتخاب کرده و آن را به همراه کنترل پنل اختصاصی دریافت نمایند.

پسوندثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)شرایط
.com ۶۸۷٬۰۰۰۷۰۰٬۰۰۰۶۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ir ۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰-
.net ۷۹۲٬۰۰۰۸۰۶٬۰۰۰۷۹۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.org ۸۳۱٬۰۰۰۸۵۱٬۰۰۰۸۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.biz ۱٬۰۴۷٬۰۰۰۱٬۰۶۷٬۰۰۰۱٬۰۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.info۱٬۷۰۲٬۰۰۰ ۱٬۵۰۵٬۰۰۰۱٬۸۳۲٬۰۰۰۱٬۷۰۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.name ۵۶۳٬۰۰۰۷۰۷٬۰۰۰۵۶۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.us ۵۸۹٬۰۰۰۷۳۳٬۰۰۰۵۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.eu ۴۶۵٬۰۰۰۵۷۶٬۰۰۰۴۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.in ۶۳۵٬۰۰۰۷۸۵٬۰۰۰۶۳۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co ۱٬۷۳۴٬۰۰۰۱٬۹۹۶٬۰۰۰۱٬۷۳۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.asia ۸۶۴٬۰۰۰۱٬۰۶۰٬۰۰۰۸۶۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.me ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۱٬۸۳۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.mobi ۱٬۸۹۸٬۰۰۰۲٬۲۹۱٬۰۰۰۱٬۸۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tel ۸۹۷٬۰۰۰۱٬۰۹۳٬۰۰۰۸۹۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tv ۲٬۱۹۹٬۰۰۰۲٬۶۵۱٬۰۰۰۲٬۱۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cc ۶۸۷٬۰۰۰۸۵۱٬۰۰۰۶۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ws ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۲٬۰۸۱٬۰۰۰۱٬۷۲۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bz ۱٬۷۸۷٬۰۰۰۲٬۱۶۰٬۰۰۰۱٬۷۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.one ۱٬۳۰۹٬۰۰۰۱٬۳۳۵٬۰۰۰۱٬۳۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.mn ۳٬۰۹۶٬۰۰۰۳٬۷۱۷٬۰۰۰۳٬۰۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pro ۱٬۷۶۷٬۰۰۰۲٬۱۶۰٬۰۰۰۱٬۷۶۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nl ۶۵۴٬۰۰۰۸۱۱٬۰۰۰۶۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pw ۱٬۳۷۴٬۰۰۰۱٬۶۳۰٬۰۰۰۱٬۳۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.co.uk ۵۳۰٬۰۰۰۶۵۴٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.uk ۵۳۰٬۰۰۰۶۵۴٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.sx ۲٬۰۶۲٬۰۰۰۲٬۴۸۰٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.sc ۶٬۸۷۲٬۰۰۰۸٬۲۱۴٬۰۰۰۶٬۸۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cn ۵۱۷٬۰۰۰۶۴۸٬۰۰۰۵۱۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.la ۲٬۱۹۹٬۰۰۰۲٬۶۵۱٬۰۰۰۲٬۱۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.xyz ۸۳۱٬۰۰۰۱٬۰۳۴٬۰۰۰۸۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ac.ir ۴۸٬۰۰۰۴۸٬۰۰۰۴۸٬۰۰۰-
.host ۵٬۷۷۳٬۰۰۰۶٬۸۷۲٬۰۰۰۵٬۷۷۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.global ۴٬۸۴۳٬۰۰۰۵٬۷۵۹٬۰۰۰۴٬۸۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.press ۴٬۳۳۳٬۰۰۰۵٬۱۵۷٬۰۰۰۴٬۳۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.site۲٬۴۴۵٬۰۰۰ ۳۵۷٬۰۰۰۲٬۴۴۵٬۰۰۰۲٬۴۴۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.top ۵۹۵٬۰۰۰۷۰۷٬۰۰۰۵۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.club ۱٬۲۱۱٬۰۰۰۱٬۴۴۰٬۰۰۰۱٬۲۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.online۲٬۳۴۷٬۰۰۰ ۳۸۰٬۰۰۰۲٬۳۴۷٬۰۰۰۲٬۳۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cricket ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۲٬۰۸۸٬۰۰۰۱٬۷۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.space۱٬۷۴۶٬۰۰۰ ۲۲۴٬۰۰۰۱٬۷۴۶٬۰۰۰۱٬۷۴۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.accountant ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۲٬۰۸۸٬۰۰۰۱٬۷۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.loan ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۴۵۱٬۰۰۰۴۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ong ۲٬۶۸۳٬۰۰۰۳٬۲۲۷٬۰۰۰۲٬۶۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.best ۱٬۳۰۹٬۰۰۰۱٬۵۵۸٬۰۰۰۱٬۳۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.black ۳٬۸۴۸٬۰۰۰۴٬۶۱۴٬۰۰۰۳٬۸۴۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.kiwi ۲٬۱۳۴٬۰۰۰۲٬۵۷۲٬۰۰۰۲٬۱۳۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.markets ۳٬۷۹۶٬۰۰۰۴٬۵۸۱٬۰۰۰۳٬۷۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lol ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۲٬۰۸۱٬۰۰۰۱٬۷۲۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tech۳٬۸۴۲٬۰۰۰ ۶۲۸٬۰۰۰۳٬۸۴۲٬۰۰۰۳٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.website۲٬۰۹۵٬۰۰۰ ۳۸۰٬۰۰۰۲٬۰۹۵٬۰۰۰۲٬۰۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.desi ۱٬۰۳۴٬۰۰۰۱٬۲۶۳٬۰۰۰۱٬۰۳۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.london ۲٬۸۲۱٬۰۰۰۳٬۳۹۰٬۰۰۰۲٬۸۲۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.team ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mba ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.show ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.email ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۳۲٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fyi ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.today ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۸۹۸٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.photography ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۳۵۶٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bid ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۲٬۰۸۸٬۰۰۰۱٬۷۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.party ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۲٬۰۸۸٬۰۰۰۱٬۷۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.science ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۷۳۹٬۰۰۰۱٬۷۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.kim ۱٬۳۰۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۳۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.win ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۴۵۱٬۰۰۰۴۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.racing ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۷۳۹٬۰۰۰۱٬۷۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fashion ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۵۴٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fit ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۵۴٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.surf ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۵۴٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.wedding ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۵۴٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cooking ۱٬۹۶۳٬۰۰۰۲٬۳۸۹٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.country ۱۸۴٬۱۷۷٬۰۰۰۲۲۲٬۴۶۵٬۰۰۰۱۸۴٬۱۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fishing ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۵۴٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.horse ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۵۴٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.garden ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۵۴٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rodeo ۲٬۵۸۵٬۰۰۰۳٬۱۰۹٬۰۰۰۲٬۵۸۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.download ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۲٬۰۸۸٬۰۰۰۱٬۷۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vote ۴٬۹۷۴٬۰۰۰۵٬۹۵۶٬۰۰۰۴٬۹۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.voto ۴٬۷۱۲٬۰۰۰۵٬۶۲۹٬۰۰۰۴٬۷۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.band ۱٬۶۳۶٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۶۳۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gives ۱٬۸۵۹٬۰۰۰۲٬۲۴۵٬۰۰۰۱٬۸۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vet ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۸۷٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.college ۴٬۳۹۸٬۰۰۰۵٬۲۶۹٬۰۰۰۴٬۳۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gold ۶٬۲۱۸٬۰۰۰۷٬۴۶۱٬۰۰۰۶٬۲۱۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.date ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۲٬۰۸۸٬۰۰۰۱٬۷۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.review ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۷۳۹٬۰۰۰۱٬۷۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tips ۱٬۶۳۶٬۰۰۰۱٬۶۳۶٬۰۰۰۱٬۶۳۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.trade ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۴۵۱٬۰۰۰۴۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.design ۳٬۴۶۹٬۰۰۰۴٬۱۵۶٬۰۰۰۳٬۴۶۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bike ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.clothing ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nyc ۱٬۸۵۹٬۰۰۰۲٬۲۴۵٬۰۰۰۱٬۸۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.holdings ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ventures ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.camera ۳٬۰۲۴٬۰۰۰۳٬۶۳۲٬۰۰۰۳٬۰۲۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.equipment ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.estate ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gallery ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.graphics ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lighting ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.diamonds ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.enterprises ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.voyage ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.career ۶٬۵۳۲٬۰۰۰۷٬۸۰۸٬۰۰۰۶٬۵۳۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.photos ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.recipes ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shoes ۳٬۲۷۲٬۰۰۰۳٬۹۲۷٬۰۰۰۳٬۲۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.school ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.football ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cab ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.company ۸۵۱٬۰۰۰۱٬۰۴۷٬۰۰۰۸۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.domains ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.limo ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.academy ۱٬۹۲۴٬۰۰۰۲٬۳۲۳٬۰۰۰۱٬۹۲۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.center ۱٬۵۰۵٬۰۰۰۱٬۸۳۲٬۰۰۰۱٬۵۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.computer ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.management ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.systems ۱٬۷۰۲٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰۱٬۷۰۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.builders ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.solutions ۱٬۷۶۷٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰۱٬۷۶۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.support ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ooo ۱٬۷۸۷٬۰۰۰۲٬۱۶۰٬۰۰۰۱٬۷۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.training ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.camp ۳٬۰۹۶٬۰۰۰۳٬۷۱۷٬۰۰۰۳٬۰۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.education ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.glass ۳٬۲۷۲٬۰۰۰۳٬۹۲۷٬۰۰۰۳٬۲۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.repair ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰-
.institute ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.coffee ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.florist ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.house ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.solar ۳٬۰۲۴٬۰۰۰۳٬۶۳۲٬۰۰۰۳٬۰۲۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.international ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.marketing ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.holiday ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.codes ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.viajes ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.farm ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.menu ۲٬۱۹۹٬۰۰۰۲٬۶۵۱٬۰۰۰۲٬۱۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.uno ۱٬۵۸۴٬۰۰۰۱٬۹۱۸٬۰۰۰۱٬۵۸۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.buzz ۲٬۲۳۸٬۰۰۰۲٬۶۹۶٬۰۰۰۲٬۲۳۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.construction ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.contractors ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.directory ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰-
.kitchen ۳٬۲۷۲٬۰۰۰۳٬۹۲۷٬۰۰۰۳٬۲۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.land ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.technology ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bargains ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۴۸۷٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.boutique ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cheap ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.zone ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cool ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.accountants ۶٬۲۱۸٬۰۰۰۷٬۴۶۱٬۰۰۰۶٬۲۱۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cruises ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gen.in ۵۳۰٬۰۰۰۶۷۴٬۰۰۰۵۳۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pink ۱٬۳۰۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۳۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.watch ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.actor ۲٬۴۸۷٬۰۰۰۳٬۰۱۱٬۰۰۰۲٬۴۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dance ۱٬۵۰۵٬۰۰۰۱٬۷۶۷٬۰۰۰۱٬۵۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hu.com ۱٬۹۲۵٬۰۰۰۱٬۹۳۹٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pizza ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ae.org ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۱٬۵۹۰٬۰۰۰۱٬۳۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.dating ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.immo ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.place ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.apartments ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.de.com ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۱٬۵۹۰٬۰۰۰۱٬۳۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.immobilien ۱٬۸۵۹٬۰۰۰۲٬۲۴۵٬۰۰۰۱٬۸۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.plumbing ۳٬۲۷۲٬۰۰۰۳٬۹۲۷٬۰۰۰۳٬۲۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.associates ۲٬۲۲۵٬۰۰۰۲٬۶۸۳٬۰۰۰۲٬۲۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.deals ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.in.net ۵۱۷٬۰۰۰۶۴۸٬۰۰۰۵۱۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.plus ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.attorney ۳٬۱۶۱٬۰۰۰۳٬۷۹۶٬۰۰۰۳٬۱۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.delivery ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ind.in ۵۳۰٬۰۰۰۶۷۴٬۰۰۰۵۳۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.productions ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.auction ۱٬۸۵۹٬۰۰۰۲٬۲۴۵٬۰۰۰۱٬۸۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.democrat ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۲۱٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.industries ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.properties ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.audio ۸٬۷۳۱٬۰۰۰۱۰٬۴۲۶٬۰۰۰۸٬۷۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.dental ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ink ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۲٬۰۸۱٬۰۰۰۱٬۷۲۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.property ۸٬۷۳۱٬۰۰۰۱۰٬۴۲۶٬۰۰۰۸٬۷۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.diet ۸٬۷۳۱٬۰۰۰۱۰٬۴۲۶٬۰۰۰۸٬۷۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.insure ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pub ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۸۷٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.university ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.berlin ۲٬۸۸۶٬۰۰۰۳٬۴۶۹٬۰۰۰۲٬۸۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.digital ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.investments ۶٬۲۸۳٬۰۰۰۷٬۴۶۱٬۰۰۰۶٬۲۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vacations ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bingo ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.direct ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰-
.jewelry ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.quebec ۲٬۰۶۲٬۰۰۰۲٬۴۸۷٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vc ۲٬۱۹۹٬۰۰۰۲٬۶۵۱٬۰۰۰۲٬۱۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.blackfriday ۸٬۷۳۱٬۰۰۰۱۰٬۴۲۶٬۰۰۰۸٬۷۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.discount ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.jobs ۸٬۴۵۶٬۰۰۰۱۰٬۰۹۹٬۰۰۰۸٬۴۵۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.red ۱٬۳۰۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۳۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vegas ۳٬۴۳۶٬۰۰۰۴٬۱۲۳٬۰۰۰۳٬۴۳۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.blue ۱٬۳۰۹٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۳۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dog ۳٬۲۷۲٬۰۰۰۳٬۹۲۷٬۰۰۰۳٬۲۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.joburg ۱٬۳۷۴٬۰۰۰۱٬۶۶۹٬۰۰۰۱٬۳۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.reisen ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.villas ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.build ۴٬۳۹۸٬۰۰۰۵٬۲۶۹٬۰۰۰۴٬۳۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.durban ۱٬۳۷۴٬۰۰۰۱٬۶۶۹٬۰۰۰۱٬۳۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.jpn.com ۳٬۷۸۳٬۰۰۰۴٬۵۳۶٬۰۰۰۳٬۷۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rentals ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vision ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.business ۷۸۵٬۰۰۰۹۱۶٬۰۰۰۷۸۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.energy ۶٬۳۴۸٬۰۰۰۷٬۵۹۲٬۰۰۰۶٬۳۴۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.juegos ۲۶٬۱۸۶٬۰۰۰۳۱٬۲۰۶٬۰۰۰۲۶٬۱۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.report ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ca ۹۸۸٬۰۰۰۱٬۲۱۷٬۰۰۰۹۸۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.engineering ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.kaufen ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۲۱٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rest ۲٬۱۹۹٬۰۰۰۲٬۶۵۱٬۰۰۰۲٬۱۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cafe ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.eu.com ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۱٬۵۹۰٬۰۰۰۱٬۳۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.lawyer ۳٬۱۶۱٬۰۰۰۳٬۷۹۶٬۰۰۰۳٬۱۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.restaurant ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.wiki ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۲٬۰۸۱٬۰۰۰۱٬۷۲۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.capetown ۱٬۳۷۴٬۰۰۰۱٬۶۶۹٬۰۰۰۱٬۳۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.events ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lease ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.reviews ۳٬۲۷۲٬۰۰۰۳٬۹۲۷٬۰۰۰۳٬۲۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.work ۶۸۷٬۰۰۰۸۵۱٬۰۰۰۶۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.capital ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.exchange ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.legal ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rocks ۱٬۰۴۷٬۰۰۰۱٬۲۴۳٬۰۰۰۱٬۰۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.works ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cards ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.expert ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.life ۱٬۹۶۳٬۰۰۰۲٬۳۵۶٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.world ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۸۷٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.care ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.exposed ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.limited ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.careers ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.express ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.link ۶۲۲٬۰۰۰۷۷۲٬۰۰۰۶۲۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.run ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.casa ۷۲۶٬۰۰۰۸۹۷٬۰۰۰۷۲۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fail ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.loans ۶٬۳۴۸٬۰۰۰۷٬۵۹۲٬۰۰۰۶٬۳۴۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.орг ۴۸۷٬۰۰۰۴۸۷٬۰۰۰۴۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.airforce ۲٬۲۹۱٬۰۰۰۲٬۷۴۹٬۰۰۰۲٬۲۹۱٬۰۰۰-
.cash ۱٬۹۲۴٬۰۰۰۲٬۳۲۳٬۰۰۰۱٬۹۲۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.finance ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.luxury ۳۴٬۳۶۱٬۰۰۰۴۰٬۹۳۹٬۰۰۰۳۴٬۳۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.sarl ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.catering ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.financial ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.maison ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.art ۱٬۱۱۲٬۰۰۰۱٬۳۷۴٬۰۰۰۸۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.schule ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.auto ۱۷۸٬۶۷۸٬۰۰۰۲۱۲٬۷۴۵٬۰۰۰۱۷۸٬۶۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.amsterdam ۲٬۴۷۴٬۰۰۰۲٬۹۷۸٬۰۰۰۲٬۴۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.chat ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.archi ۵٬۴۳۲٬۰۰۰۶٬۴۷۹٬۰۰۰۵٬۴۳۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.firm.in ۵۳۰٬۰۰۰۶۷۴٬۰۰۰۵۳۰٬۰۰۰-
.blog ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۲٬۰۸۱٬۰۰۰۱٬۷۲۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.christmas ۴٬۱۹۵٬۰۰۰۵٬۰۲۶٬۰۰۰۴٬۱۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ltd ۱٬۶۳۶٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۶۳۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fish ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.media ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.car ۱۷۸٬۶۷۸٬۰۰۰۲۱۲٬۷۴۵٬۰۰۰۱۷۸٬۶۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.church ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fitness ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cloud ۱٬۳۰۹٬۰۰۰۸۵۱٬۰۰۰۶۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.memorial ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.services ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.city ۱٬۵۰۵٬۰۰۰۱٬۸۳۲٬۰۰۰۱٬۵۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ru ۳۱۴٬۰۰۰۳۹۳٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.flights ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.salon ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.moda ۱٬۸۵۹٬۰۰۰۲٬۲۴۵٬۰۰۰۱٬۸۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.claims ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.courses ۲٬۱۹۹٬۰۰۰۲٬۶۵۱٬۰۰۰۲٬۱۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bio ۴٬۴۳۷٬۰۰۰۵٬۳۱۴٬۰۰۰۴٬۴۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.doctor ۶٬۸۰۷٬۰۰۰۸٬۱۱۶٬۰۰۰۶٬۸۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.earth ۱٬۳۰۹٬۰۰۰۱٬۵۹۰٬۰۰۰۱٬۳۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.eco ۴٬۳۹۸٬۰۰۰۵٬۲۶۹٬۰۰۰۴٬۳۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.forsale ۱٬۸۵۹٬۰۰۰۲٬۲۴۵٬۰۰۰۱٬۸۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.money ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shiksha ۱٬۲۰۴٬۰۰۰۱٬۴۶۶٬۰۰۰۱٬۲۰۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.family ۱٬۸۹۸٬۰۰۰۲٬۲۹۱٬۰۰۰۱٬۸۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fans ۴٬۵۳۶٬۰۰۰۵٬۴۳۲٬۰۰۰۴٬۵۳۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.feedback ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۲٬۰۸۱٬۰۰۰۱٬۷۲۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fm ۸٬۰۴۴٬۰۰۰۹٬۶۰۸٬۰۰۰۸٬۰۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fun۲٬۰۹۵٬۰۰۰ ۲۲۴٬۰۰۰۲٬۰۹۵٬۰۰۰۲٬۰۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.games ۱٬۶۳۶٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۶۳۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cleaning ۳٬۴۰۳٬۰۰۰۴٬۰۵۸٬۰۰۰۳٬۴۰۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.foundation ۲٬۰۰۸٬۰۰۰۲٬۰۰۸٬۰۰۰۲٬۰۰۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.au ۷۵۹٬۰۰۰۹۲۹٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.singles ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.group ۱٬۷۰۲٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰۱٬۷۰۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hospital ۳٬۲۷۲٬۰۰۰۳٬۹۲۷٬۰۰۰۳٬۲۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.how ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۲٬۰۸۱٬۰۰۰۱٬۷۲۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.click ۶۲۲٬۰۰۰۷۷۲٬۰۰۰۶۲۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fund ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.cn ۵۱۷٬۰۰۰۶۴۸٬۰۰۰۵۱۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.soccer ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lat ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۲٬۰۸۱٬۰۰۰۱٬۷۲۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.furniture ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.co ۸۹۷٬۰۰۰۱٬۰۹۹٬۰۰۰۸۹۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.social ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۸۷٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cn.com۲٬۶۱۱٬۰۰۰ ۲٬۴۰۸٬۰۰۰۳٬۱۴۱٬۰۰۰۲٬۶۱۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.futbol ۸۵۱٬۰۰۰۱٬۰۴۷٬۰۰۰۸۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.in ۵۳۰٬۰۰۰۶۷۴٬۰۰۰۵۳۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.style ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cymru ۱٬۰۳۴٬۰۰۰۱٬۲۶۳٬۰۰۰۱٬۰۳۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.co.com ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۲٬۰۸۱٬۰۰۰۱٬۷۲۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.net.nz ۱٬۳۰۹٬۰۰۰۱٬۶۲۳٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.supplies ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.degree ۲٬۶۸۳٬۰۰۰۳٬۲۲۷٬۰۰۰۲٬۶۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.de ۳۲۰٬۰۰۰۳۳۳٬۰۰۰۳۲۰٬۰۰۰نیازمند آدرس آلمان
.gift ۱٬۱۷۱٬۰۰۰۱٬۴۲۷٬۰۰۰۱٬۱۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.supply ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dentist ۳٬۱۶۱٬۰۰۰۳٬۷۹۶٬۰۰۰۳٬۱۶۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.in ۵۳۰٬۰۰۰۶۷۴٬۰۰۰۵۳۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gifts ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mx ۳٬۰۲۴٬۰۰۰۳٬۶۳۲٬۰۰۰۳٬۰۲۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.network ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.surgery ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.uk.net ۴٬۲۹۹٬۰۰۰۵٬۱۵۴٬۰۰۰۴٬۲۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.engineer ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۸۷٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.nz ۱٬۳۰۹٬۰۰۰۱٬۶۲۳٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.golf ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ninja ۱٬۸۳۲٬۰۰۰۲٬۱۶۰٬۰۰۰۱٬۸۳۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tattoo ۲٬۶۸۳٬۰۰۰۳٬۲۲۷٬۰۰۰۲٬۶۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.faith ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۷۳۹٬۰۰۰۱٬۷۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.coach ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.stream ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۴۵۱٬۰۰۰۴۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gr.com ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۱٬۵۹۰٬۰۰۰۱٬۳۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.no.com ۱٬۹۲۵٬۰۰۰۱٬۹۳۹٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.study ۲٬۱۶۰٬۰۰۰۲٬۵۸۵٬۰۰۰۲٬۱۶۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tax ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.flowers ۸٬۷۳۱٬۰۰۰۱۰٬۴۲۶٬۰۰۰۸٬۷۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.promo ۱٬۳۷۴٬۰۰۰۱٬۷۰۲٬۰۰۰۱٬۳۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.theatre ۴۴٬۷۴۱٬۰۰۰۵۳٬۲۹۶٬۰۰۰۴۴٬۷۴۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gratis ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nom.co ۸۹۷٬۰۰۰۱٬۰۹۹٬۰۰۰۸۹۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.taxi ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.game ۲۶٬۱۸۶٬۰۰۰۳۱٬۲۰۶٬۰۰۰۲۶٬۱۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.com.cn ۵۱۷٬۰۰۰۶۴۸٬۰۰۰۵۱۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.security ۱۷۸٬۶۷۸٬۰۰۰۲۱۲٬۷۴۵٬۰۰۰۱۷۸٬۶۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gripe ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.org.cn ۵۱۷٬۰۰۰۶۴۸٬۰۰۰۵۱۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tennis ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shop ۲٬۰۶۲٬۰۰۰۲٬۴۸۷٬۰۰۰۲٬۰۶۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shopping ۱٬۸۵۹٬۰۰۰۲٬۲۴۵٬۰۰۰۱٬۸۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.co ۸۹۷٬۰۰۰۱٬۰۹۹٬۰۰۰۸۹۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.guide ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.org.in ۵۳۰٬۰۰۰۶۷۴٬۰۰۰۵۳۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.theater ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.de ۴۸۴٬۰۰۰۶۰۹٬۰۰۰۴۸۴٬۰۰۰نیازمند آدرس آلمان
.guitars ۸٬۷۳۱٬۰۰۰۱۰٬۴۲۶٬۰۰۰۸٬۷۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.org.nz ۱٬۳۰۹٬۰۰۰۱٬۶۲۳٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.trading ۴٬۵۸۱٬۰۰۰۵٬۴۹۸٬۰۰۰۴٬۵۸۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tienda ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tube۱٬۷۵۴٬۰۰۰ ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۲٬۰۸۱٬۰۰۰۱٬۷۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.green ۴٬۳۳۳٬۰۰۰۵٬۱۹۰٬۰۰۰۴٬۳۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.guru ۲٬۳۵۶٬۰۰۰۲٬۸۱۴٬۰۰۰۲٬۳۵۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tires ۶٬۲۸۳٬۰۰۰۷٬۵۲۷٬۰۰۰۶٬۲۸۳٬۰۰۰-
.community ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.haus ۱٬۸۵۹٬۰۰۰۲٬۲۴۵٬۰۰۰۱٬۸۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.video ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۴۸۷٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tokyo ۱٬۴۴۰٬۰۰۰۱٬۷۶۷٬۰۰۰۱٬۴۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.healthcare ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.partners ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tools ۱٬۹۲۴٬۰۰۰۲٬۳۲۳٬۰۰۰۱٬۹۲۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.live ۱٬۷۶۷٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰۱٬۷۶۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.consulting ۲٬۶۱۸٬۰۰۰۳٬۰۷۶٬۰۰۰۲٬۶۱۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.help ۱٬۸۹۱٬۰۰۰۲٬۲۹۱٬۰۰۰۱٬۸۹۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.parts ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tours ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.yoga ۱٬۸۹۸٬۰۰۰۲٬۲۹۱٬۰۰۰۱٬۸۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.love ۱٬۸۵۹٬۰۰۰۲٬۲۴۵٬۰۰۰۱٬۸۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.coupons ۲٬۹۵۸٬۰۰۰۳٬۵۵۴٬۰۰۰۲٬۹۵۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hiphop ۱٬۶۳۶٬۰۰۰۱٬۶۳۶٬۰۰۰۱٬۶۳۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.photo ۱٬۸۵۹٬۰۰۰۲٬۲۴۵٬۰۰۰۱٬۸۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.town ۲٬۰۹۴٬۰۰۰۲٬۵۵۲٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.credit ۶٬۳۴۸٬۰۰۰۷٬۵۹۲٬۰۰۰۶٬۳۴۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hockey ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pics ۱٬۷۲۱٬۰۰۰۲٬۰۸۱٬۰۰۰۱٬۷۲۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.toys ۳٬۲۷۲٬۰۰۰۳٬۹۲۷٬۰۰۰۳٬۲۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.men ۱٬۷۵۴٬۰۰۰۲٬۰۸۸٬۰۰۰۱٬۷۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.creditcard ۱۰٬۶۶۸٬۰۰۰۱۲٬۶۹۷٬۰۰۰۱۰٬۶۶۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.market ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۲۱٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hosting ۲۶٬۱۸۶٬۰۰۰۳۱٬۱۷۴٬۰۰۰۲۶٬۱۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pictures ۸۵۱٬۰۰۰۱٬۰۴۷٬۰۰۰۸۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mortgage ۳٬۰۷۶٬۰۰۰۳٬۷۳۰٬۰۰۰۳٬۰۷۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nagoya ۱٬۴۴۰٬۰۰۰۱٬۷۶۷٬۰۰۰۱٬۴۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.news ۱٬۷۶۷٬۰۰۰۲٬۰۹۴٬۰۰۰۱٬۷۶۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nz ۸۹۷٬۰۰۰۱٬۰۹۹٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rehab ۲٬۱۶۰٬۰۰۰۲٬۶۱۸٬۰۰۰۲٬۱۶۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rent ۳٬۹۸۶٬۰۰۰۴٬۷۷۸٬۰۰۰۳٬۹۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.republican ۲٬۱۶۰٬۰۰۰۲٬۶۱۸٬۰۰۰۲٬۱۶۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rip ۱٬۳۷۴٬۰۰۰۱٬۷۰۲٬۰۰۰۱٬۳۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.sale ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۸۷٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ski ۳٬۴۰۳٬۰۰۰۴٬۰۵۸٬۰۰۰۳٬۴۰۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.software ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۴۸۷٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.soy ۱٬۶۴۹٬۰۰۰۱٬۹۹۶٬۰۰۰۱٬۶۴۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vip ۱٬۱۱۲٬۰۰۰۱٬۳۷۴٬۰۰۰۱٬۱۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.store۳٬۶۶۷٬۰۰۰ ۴۷۰٬۰۰۰۳٬۶۶۷٬۰۰۰۳٬۶۶۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.agency ۱٬۵۷۱٬۰۰۰۱٬۹۶۳٬۰۰۰۱٬۵۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.clinic ۶٬۰۸۷٬۰۰۰۷٬۲۶۵٬۰۰۰۶٬۰۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.es ۴۸۴٬۰۰۰۶۰۹٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.de ۴۸۴٬۰۰۰۶۰۹٬۰۰۰۴۸۴٬۰۰۰نیازمند آدرس آلمان
.studio ۲٬۰۲۹٬۰۰۰۲٬۳۵۶٬۰۰۰۲٬۰۲۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.au ۷۵۹٬۰۰۰۹۲۹٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.io ۳٬۴۳۶٬۰۰۰۴٬۰۹۰٬۰۰۰۳٬۴۳۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.ir ۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰-
.dev ۱٬۰۱۹٬۰۰۰۱٬۲۱۲٬۰۰۰۱٬۰۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران

امکانات ثبت دامنه

آذرآنلاین در راستای ارائه خدمات ثبت دامنه ، امکانات فراوانی را دراختیار کاربران خود قرار می دهد که در ادامه این بخش با آن‌ها نیز آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که پس از ثبت‌نام دامنه اینترنتی (Domain Name Registry)،در آذرآنلاین ، تمامی امکانات مدیریتی دامین در داشبورد آذرآنلاین، به‌صورت رایگان در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

ثبت آنی دامنه

ثبت آنی دامنه پس از تکمیل مراحل خرید و پرداخت هزینه آن

هزینه مناسب

پرداخت مناسب ترین هزینه جهت ثبت و تمدید دامین با دریافت قیمت جهانی آن

قفل دامنه

امکان ارائه قفل برای دامنه جهت محفوظ ماندن اطلاعات دامنه و انتقال آن

انتقال دامنه

امکان انتقال سریع و آسان دامنه به آذرآنلاین

کنترل پنل اختصاصی

ارائه پنل مدیریت اختصاصی دامنه برای هر شخص در داشبورد آذرآنلاین با امکانات مختلف 

مدیریت نیم سرور

مدیریت کامل نیم سرور دامنه با به‌روزرسانی سریع و بدون وقفه

تمدید دامنه

تمدید سریع و آسان دامنه در آذرآنلاین بدون طی کردن مراحل اضافه

ثبت مستقیم دامنه

ثبت مستقیم و خودکار تمامی دامنه ها در وب‌سایت آذرآنلاین

ایمیل رایگان

امکان بهره‌مندی از سرویس ایمیل هاست پس از ثبت دامنه با تنظیم نیم سرورها

دامنه domain و ثبت دامنه دقیقا چیست؟

بدون شک هر کسب و کاری برای پیشرفت و موفقیت به یک وب سایت نیاز دارد. هر وب سایتی نیز نیازمند یک آدرس خواهد بود. در واقع این آدرس موجب دسترسی هرچه راحت‌تر کاربران به وب سایت شده و بدین صورت به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به وب سایت شما دسترسی داشته باشند. در همین جاست که مفهومی به نام مفهوم حوزه یا دامنه domain به وجود می‌آید. دامنهٔ اینترنتی (به انگلیسی: Internet domain) نام دامنه در شبکهٔ اینترنت است که  در واقع نامی است که به آدرس وب سایت‌های مختلف داده می‌شود.با توجه به تنوع بالای دامنه ها، انتخاب یک دامنه (حوزه) مناسب که ویژگی‌های منحصر به فرد داشته باشد، کمی سخت و دشوار شده است. از این رو انتخاب یک نام دامنه مناسب، یکی از مهمترین قدم‌هایی است که باید پیش از ثبت دامنه پشت سر بگذارید.

پسوند دامنه چیست؟

مفهوم مهم دیگری که بعد از نام دامنه برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است، پسوند دامنه خواهد بود. پسوند دامنه می‌توان نشان دهنده نوع وب سایت شما بوده و همچنین موقعیت جغرافیایی آن را نیز تا حدودی مشخص کند. پسوندهای دامنه به شما این امکان را می‌دهند تا حتی نام‌های دامنه‌ای که پیش از این با پسوندی به ثبت رسیده‌اند را با یک پسوند جدید، به ثبت برسانید. از این رو دست شما در هنگام انتخاب نام دامنه بسیار بازتر خواهد بود.از جمله پسوندهای بسیار محبوبی که می‌توانید انتخاب کنید، می‌توان به پسوند tk و xyz اشاره کرد. این دو پسوند محبوبیت بالایی را در بین افراد پیدا کرده و به شما امکان ثبت نام دامنه دلخواهتان را خواهند داد.

جستجوی دامنه چیست؟

یکی از مهمترین مراحلی که پیش از خرید دامنه خارجی و یا دامنه دیگری باید طی کنید، جستجوی دامنه است. منظور از جستجوی دامنه این است که شما در بین تمامی وب سایت‌ها جستجو کرده تا متوجه شوید که آیا دامنه مورد نظر شما با پسوند انتخابی، پیش از این به ثبت رسیده است یا خیر. آذرآنلاین فرصتی را برای شما فراهم کرده است تا بتوانید به ساده‌ترین شکل ممکن، دست به جستجو دامنه مورد نظر خود بزنید.برای این کار، تنها کافی است تا نام دامنه و پسوند مورد نظر خود را در قسمت مربوطه وارد کرده و گزینه جستجو را فشار دهید. در صورتی که نام دامنه یا domain مورد نظر شما پیش از این به فرد به خصوصی اختصاص داده نشده است، با آذرآنلاین می‌توانید آن را با مناسب‌ترین قیمت‌ها تهیه کنید. بدین صورت امکان خرید دامنه ارزان برای شما فراهم خواهد شد.

دامنه. ir یا دامنه. com

دو پسوند بسیار محبوب در میان افراد، پسوندهای. ir و. com هستند. اما شاید شما هم می‌خواهید بدانید که خرید دامنه خارجی برای شما مناسب بوده و یا لازم است تا نسبت به خرید دامنه داخلی اقدام کنید؟ امروزه پسوند دامنه. com محبوبیت بسیار بالایی را در بین خریداران جهانی پیدا کرده است. بسیاری از کسب و کارهای بین المللی، وب سایت‌های خودشان را به کمک چنین پسوندی به ثبت می‌رسانند.اما از طرف دیگر، پسوند. ir نیز در داخل کشور، کاربرد زیادی دارد. از مهمترین تفاوت‌های موجود بین خرید پسوند خارجی مانند. com و خرید پسوند ایرانی مانند. ir می‌توان به تفاوت قیمت آن‌ها اشاره کرد.

ثبت دامنه - خرید دامنه

ثبت دامنه com.

یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین پسوندهای حال حاضر برای دامنه، پسوند com. است. شما می‌توانید با Domain Registration این پسوند خارجی، به دنیای وب سایت‌های بین المللی بپیوندید. پسوند Com. مخفف عبارت commercial و به معنای تجاری بوده که در ابتدا صرفا برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما رفته رفته افراد بیشتری در سراسر جهان از پسوند com. استفاده کردند تا اینکه امروزه این پسوند، برترین و معروف‌ترین پسوند دامنه شناخته می‌شود. شما نیز به کمک آذرآنلاین این شانس را دارید تا نسبت به خرید و ثبت دامنه . com را دارید. با خرید دامنه com. مسیر ورود شما به جهان آزاد فراهم شده و خیال خودتان از داشتن یک وب سایت بین المللی را راحت کنید. با پسوند com. به کسب و کار و وب سایت خود، وجهه و اعتباری جهانی ببخشید.

خرید دامنه ir

پسوند دامنه کشورهای مختلف، دارای بخشی از نام همان کشور بوده و با عنوان دامنه سطح‌بالا  (Top-level domain)شناخته می‌شوند که با نام مخفف TLD نیز شناخته می‌شود و بالاترین سطح دامنه اینترنتی است. این پسوند در کشور ایران، ir است. از این رو افرادی که قصد خرید دامنه داخلی را داشته باشند، می‌توانند نسبت به ثبت دامنه .ir به کمک آذرآنلاین اقدام کنند. البته باید اشاره کرد که خود دامنه. ir نیز دارای چند زیر دامنه است که دست شما را در هنگام انتخاب باز خواهد گذاشت. دامنه‌های سطح‌بالای عمومی که gTLD نیز نامیده می‌شود عبارتند از:
‎.gov (مخفف Government) برای وبسایت‌های دولتی
‎.edu (مخفف Education) برای وبسایت‌های آموزشی
‎.org (مخفف Organisation) برای وبسایت‌های سازمانی
‎.net (مخفف Network) برای وبسایت‌های اینترنتی

سوالات متدوال ثبت دامنه

چگونه می توانم دامنه بین المللی خود را به این شرکت انتقال دهم؟

جهت انتقال دامنه های بین المللی حداقل باید 60 روز از زمان ثبت دامنه گذشته باشد و ده روز به زمان منقضی شدن دامنه باقی مانده باشد. سپس در شرکت قبلی unlock و کد انتقال را نیز دریافت شود. در صورت عدم بروز مشکل، تکمیل فرایند انتقال دامنه های بین المللی 5 تا 7 روز کاری زمانبر می باشد.

چگونه می توانم دامنه ملی خود را به این شرکت انتقال دهم؟

شناسه آشنا و رابط های مالی، اداری و فنی را روی شناسه az3237-irnic تنظیم نمایید و رابط ها را در تمامی گزینه ها خودم و نمایندگان انتخاب کرده سپس با پرداخت فاکتور مربوط به انتقال دامنه را به آذرآنلاین انتقال و یک سال تمدید نمایید. در صورتی که دامنه شما قفل باشد بایستی هزینه قفل گشایی 28000 تومان نیز پرداخت شود.

اصلاح آدرس چگونه صورت می‌گیرد؟

جهت اصلاح آدرس بایستی وارد پنل کاربری شده و از قسمت ویرایش اطلاعات، آدرس شهر ایالت کشور و کدپستی را تغییر دهید.

آیا امکان لغو دامنه و استرداد وجه پس از خرید و فعالسازی وجود دارد؟

- در دامنه های بین المللی به مدت ۳ روز با کسر هزینه ثبت (‌مبلغ 3 دلار) امکان پذیر می باشد. - دامنه های لوکال مانند .co .us .uk و دامنه های ملی پس از فعالسازی، لغو امکان پذیر نمی باشد

آیا امکان تغییر نام دامنه پس از فعالسازی دامنه وجود دارد؟

در دامنه های بین المللی به مدت ۳ روز با کسر هزینه ثبت (‌مبلغ 3 دلار) امکان پذیر می باشد.

دامنه پریمیوم چیست و علت عدم نمایش قیمت ها در سایت چیست؟

دامنه های پریمیوم و یا همان ویژه، دقیقاً مانند برند ها هستند با توجه به اینکه هزینه ی ثبت و انتقال دامنه های ویژه در لحظه نوسان می کند به همین خاطر قیمت آنها هیچ وقت قابل پیش بینی نمی باشد. به همین دلیل قیمت هایی که از سایت نمایش داده میشوند خیلی متفاوت است.

در صورتی که دامنه منقضی شده پس از گذشت مدتی آیا امکان تمدید وجود دارد؟

دامنه ها در صورت عدم پرداخت ابتدا معلق و پس از مدتی قفل می شوند که در صورت تمدید دامنه بایستی هزینه مربوطه جهت قفل گشایی نیز پرداخت شود.

چه خدماتی را بعد از ثبت دامنه می‌توان از آذرآنلاین دریافت کرد؟

آذرانلاین با اریه خدماتی چون بررسی مالکیت دامنه یا جستجوی دامنه ، تمدید دامنه یا انتقال دامنه با پشتیبانی 24 ساعته پاسخگوی سوالات شماست.

آیا انتقال سرویس و دامنه بین دو پنل در آذرآنلاین امکان پذیر می‌باشد؟

کافیست هر دو نفر از پنل کاربری خود در آذرآنلاین تیکتی مبنی بر انتقال دامنه به پنل کاربری مد نظر همراه با ذکر آدرس ایمیل متقابل ارسال نمایید و سپس انتقال از سمت ما انجام می شود. در صورت تمایل به تغییر مالکیت نیز بایستی تاییدیه از هر دو پنل صورت گیرد.

چگونه می توانیم از آزاد بودن نام دامنه اطمینان حاصل کنیم؟

برای بررسی نام دامنه ای که انتخاب کرده اید میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید: whois.com بررسی دامنه های ایرانی Nic.whois.ir بررسی دامنه های بین المللی whois.co

کد انتقال جهت انتقال دامنه ملی چگونه دریافت می شود؟

کد انتقال مختص دامنه های بین المللی می باشد و انتقال دامنه آی آر نیازی به کد انتقال ندارد.

برای ثبت دامنه ir از طریق آذرآنلاین به چه چیزهایی نیاز است؟

برای بررسی نام دامنه ای که انتخاب کرده اید میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید: whois.com بررسی دامنه های ایرانی بررسی دامنه های بین المللی Whois.co

نیاز به کمک بیشتری دارید؟ما برای کمک به شما، روی خط هستیم!
4181   041
ثبت-دامنه

نظرات کاربران

آذرآنلاین با بیش از یک دهه فعالیت خود در ارائه خدمات سرویسهای اینترنتی موفق به جلب رضایت مشتریان خود شده است که نظرات برخی از آنان را در ادامه خواهید خواند.

51

میانگین 4.41 از بین 17 رای