ثبت دامنه آذرآنلاین،
آغاز یک ماجراجویی جدید

با استفاده از ابزار پیشرفته ثبت دامنه (Domain) آذرآنلاین، دامنه مورد نظر خود را جستجو کرده و در صورت آزاد بودن دامین، آن را فقط با چند کلیک ثبت کنید. در این ابزار، شما می‌توانید تمامی پسوندهای مختلف را به صورت یک‌جا جستجو کنید.

ir. تومان
org. تومان
pro. تومان
com. تومان
net. تومان
biz. تومان

لیست تمامی پسوندهای دامنه

می‌کوشیم تا مجموعه‌ای از پسوندهای مختلف و متنوع دامنه را در خدمات ثبت دامنه آذرآنلاین جای دهیم تا کاربران بتوانند پسوند دامین دلخواه خود را از میان بیش از ۱۰۰ پسوند مختلف انتخاب کرده و آن را به همراه کنترل پنل اختصاصی دریافت نمایند.

پسوندثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)شرایط
.com ۷۰۴٬۰۰۰۷۱۸٬۰۰۰۷۰۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ir ۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰-
.net ۸۱۲٬۰۰۰۸۲۷٬۰۰۰۸۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.org ۸۵۲٬۰۰۰۸۷۲٬۰۰۰۸۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.biz ۱٬۰۷۳٬۰۰۰۱٬۰۹۴٬۰۰۰۱٬۰۷۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.info۱٬۷۴۴٬۰۰۰ ۱٬۵۴۳٬۰۰۰۱٬۸۷۹٬۰۰۰۱٬۷۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.name ۵۷۷٬۰۰۰۷۲۵٬۰۰۰۵۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.us ۶۰۴٬۰۰۰۷۵۱٬۰۰۰۶۰۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.eu ۴۷۶٬۰۰۰۵۹۰٬۰۰۰۴۷۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.in ۶۵۱٬۰۰۰۸۰۵٬۰۰۰۶۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co ۱٬۷۷۸٬۰۰۰۲٬۰۴۶٬۰۰۰۱٬۷۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.asia ۸۸۶٬۰۰۰۱٬۰۸۷٬۰۰۰۸۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.me ۱٬۲۷۵٬۰۰۰۱٬۳۷۵٬۰۰۰۱٬۲۷۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.mobi ۱٬۹۴۶٬۰۰۰۲٬۳۴۸٬۰۰۰۱٬۹۴۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tel ۹۱۹٬۰۰۰۱٬۱۲۰٬۰۰۰۹۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tv ۲٬۲۵۴٬۰۰۰۲٬۷۱۷٬۰۰۰۲٬۲۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cc ۷۰۴٬۰۰۰۸۷۲٬۰۰۰۷۰۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ws ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۲٬۱۳۴٬۰۰۰۱٬۷۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bz ۱٬۸۳۲٬۰۰۰۲٬۲۱۴٬۰۰۰۱٬۸۳۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.one ۱٬۳۴۲٬۰۰۰۱٬۳۶۹٬۰۰۰۱٬۳۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.mn ۳٬۱۷۴٬۰۰۰۳٬۸۱۱٬۰۰۰۳٬۱۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pro ۱٬۸۱۲٬۰۰۰۲٬۲۱۴٬۰۰۰۱٬۸۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nl ۶۷۱٬۰۰۰۸۳۲٬۰۰۰۶۷۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pw ۱٬۴۰۹٬۰۰۰۱٬۶۷۱٬۰۰۰۱٬۴۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.co.uk ۵۴۳٬۰۰۰۶۷۱٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.uk ۵۴۳٬۰۰۰۶۷۱٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.sx ۲٬۱۱۳٬۰۰۰۲٬۵۴۳٬۰۰۰۲٬۱۱۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.sc ۷٬۰۴۵٬۰۰۰۸٬۴۲۱٬۰۰۰۷٬۰۴۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cn ۵۳۰٬۰۰۰۶۶۴٬۰۰۰۵۳۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.la ۲٬۲۵۴٬۰۰۰۲٬۷۱۷٬۰۰۰۲٬۲۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.xyz ۸۵۲٬۰۰۰۱٬۰۶۰٬۰۰۰۸۵۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ac.ir ۴۸٬۰۰۰۴۸٬۰۰۰۴۸٬۰۰۰-
.host ۵٬۹۱۸٬۰۰۰۷٬۰۴۵٬۰۰۰۵٬۹۱۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.global ۴٬۹۶۵٬۰۰۰۵٬۹۰۵٬۰۰۰۴٬۹۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.press ۴٬۴۴۲٬۰۰۰۵٬۲۸۷٬۰۰۰۴٬۴۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.site۲٬۴۴۵٬۰۰۰ ۳۵۷٬۰۰۰۲٬۴۴۵٬۰۰۰۲٬۴۴۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.top ۶۱۰٬۰۰۰۷۲۵٬۰۰۰۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.club ۱٬۲۴۱٬۰۰۰۱٬۴۷۶٬۰۰۰۱٬۲۴۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.online۲٬۳۴۷٬۰۰۰ ۳۸۰٬۰۰۰۲٬۳۴۷٬۰۰۰۲٬۳۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cricket ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۲٬۱۴۰٬۰۰۰۱٬۷۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.space۱٬۷۴۶٬۰۰۰ ۲۲۴٬۰۰۰۱٬۷۴۶٬۰۰۰۱٬۷۴۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.accountant ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۲٬۱۴۰٬۰۰۰۱٬۷۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.loan ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۴۶۳٬۰۰۰۴۲۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ong ۲٬۷۵۱٬۰۰۰۳٬۳۰۸٬۰۰۰۲٬۷۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.best ۱٬۳۴۲٬۰۰۰۱٬۵۹۷٬۰۰۰۱٬۳۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.black ۳٬۹۴۵٬۰۰۰۴٬۷۳۰٬۰۰۰۳٬۹۴۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.kiwi ۲٬۱۸۷٬۰۰۰۲٬۶۳۷٬۰۰۰۲٬۱۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.markets ۳٬۸۹۲٬۰۰۰۴٬۶۹۷٬۰۰۰۳٬۸۹۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lol ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۲٬۱۳۴٬۰۰۰۱٬۷۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tech۳٬۸۴۲٬۰۰۰ ۶۲۸٬۰۰۰۳٬۸۴۲٬۰۰۰۳٬۸۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.website۲٬۰۹۵٬۰۰۰ ۳۸۰٬۰۰۰۲٬۰۹۵٬۰۰۰۲٬۰۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.desi ۱٬۰۶۰٬۰۰۰۱٬۲۹۵٬۰۰۰۱٬۰۶۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.london ۲٬۸۹۲٬۰۰۰۳٬۴۷۶٬۰۰۰۲٬۸۹۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.team ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mba ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.show ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.email ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۱٬۸۷۹٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fyi ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.today ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۱٬۹۴۶٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.photography ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۴۱۵٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bid ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۲٬۱۴۰٬۰۰۰۱٬۷۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.party ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۲٬۱۴۰٬۰۰۰۱٬۷۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.science ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۷۵۸٬۰۰۰۱٬۷۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.kim ۱٬۳۴۲٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰۱٬۳۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.win ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۴۶۳٬۰۰۰۴۲۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.racing ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۷۵۸٬۰۰۰۱٬۷۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fashion ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۵۱۶٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fit ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۵۱۶٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.surf ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۵۱۶٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.wedding ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۵۱۶٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cooking ۲٬۰۱۳٬۰۰۰۲٬۴۴۹٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.country ۱۸۸٬۸۲۰٬۰۰۰۲۲۸٬۰۷۳٬۰۰۰۱۸۸٬۸۲۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fishing ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۵۱۶٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.horse ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۵۱۶٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.garden ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۵۱۶٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rodeo ۲٬۶۵۰٬۰۰۰۳٬۱۸۷٬۰۰۰۲٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.download ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۲٬۱۴۰٬۰۰۰۱٬۷۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vote ۵٬۰۹۹٬۰۰۰۶٬۱۰۶٬۰۰۰۵٬۰۹۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.voto ۴٬۸۳۱٬۰۰۰۵٬۷۷۰٬۰۰۰۴٬۸۳۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.band ۱٬۶۷۷٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gives ۱٬۹۰۵٬۰۰۰۲٬۳۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vet ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۵۵۰٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.college ۴٬۵۰۹٬۰۰۰۵٬۴۰۱٬۰۰۰۴٬۵۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gold ۶٬۳۷۴٬۰۰۰۷٬۶۴۹٬۰۰۰۶٬۳۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.date ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۲٬۱۴۰٬۰۰۰۱٬۷۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.review ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۷۵۸٬۰۰۰۱٬۷۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tips ۱٬۶۷۷٬۰۰۰۱٬۶۷۷٬۰۰۰۱٬۶۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.trade ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۴۶۳٬۰۰۰۴۲۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.design ۳٬۵۵۶٬۰۰۰۴٬۲۶۱٬۰۰۰۳٬۵۵۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bike ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.clothing ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nyc ۱٬۹۰۵٬۰۰۰۲٬۳۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.holdings ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ventures ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.camera ۳٬۱۰۰٬۰۰۰۳٬۷۲۴٬۰۰۰۳٬۱۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.equipment ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.estate ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gallery ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.graphics ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lighting ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.diamonds ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.enterprises ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.voyage ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.career ۶٬۶۹۶٬۰۰۰۸٬۰۰۵٬۰۰۰۶٬۶۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.photos ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.recipes ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shoes ۳٬۳۵۵٬۰۰۰۴٬۰۲۶٬۰۰۰۳٬۳۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.school ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.football ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cab ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.company ۸۷۲٬۰۰۰۱٬۰۷۳٬۰۰۰۸۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.domains ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.limo ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.academy ۱٬۹۷۳٬۰۰۰۲٬۳۸۲٬۰۰۰۱٬۹۷۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.center ۱٬۵۴۳٬۰۰۰۱٬۸۷۹٬۰۰۰۱٬۵۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.computer ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.management ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.systems ۱٬۷۴۴٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰۱٬۷۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.builders ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.solutions ۱٬۸۱۲٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰۱٬۸۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.support ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ooo ۱٬۸۳۲٬۰۰۰۲٬۲۱۴٬۰۰۰۱٬۸۳۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.training ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.camp ۳٬۱۷۴٬۰۰۰۳٬۸۱۱٬۰۰۰۳٬۱۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.education ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.glass ۳٬۳۵۵٬۰۰۰۴٬۰۲۶٬۰۰۰۳٬۳۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.repair ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰-
.institute ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.coffee ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.florist ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.house ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.solar ۳٬۱۰۰٬۰۰۰۳٬۷۲۴٬۰۰۰۳٬۱۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.international ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.marketing ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.holiday ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.codes ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.viajes ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.farm ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.menu ۲٬۲۵۴٬۰۰۰۲٬۷۱۷٬۰۰۰۲٬۲۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.uno ۱٬۶۲۴٬۰۰۰۱٬۹۶۶٬۰۰۰۱٬۶۲۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.buzz ۲٬۲۹۵٬۰۰۰۲٬۷۶۴٬۰۰۰۲٬۲۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.construction ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.contractors ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.directory ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰-
.kitchen ۳٬۳۵۵٬۰۰۰۴٬۰۲۶٬۰۰۰۳٬۳۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.land ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.technology ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bargains ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۵۵۰٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.boutique ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cheap ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.zone ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cool ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.accountants ۶٬۳۷۴٬۰۰۰۷٬۶۴۹٬۰۰۰۶٬۳۷۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cruises ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.gen.in ۵۴۳٬۰۰۰۶۹۱٬۰۰۰۵۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pink ۱٬۳۴۲٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰۱٬۳۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.watch ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.actor ۲٬۵۵۰٬۰۰۰۳٬۰۸۶٬۰۰۰۲٬۵۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dance ۱٬۵۴۳٬۰۰۰۱٬۸۱۲٬۰۰۰۱٬۵۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hu.com ۱٬۹۲۵٬۰۰۰۱٬۹۳۹٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pizza ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ae.org ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۱٬۶۳۰٬۰۰۰۱٬۳۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.dating ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.immo ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.place ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.apartments ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.de.com ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۱٬۶۳۰٬۰۰۰۱٬۳۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.immobilien ۱٬۹۰۵٬۰۰۰۲٬۳۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.plumbing ۳٬۳۵۵٬۰۰۰۴٬۰۲۶٬۰۰۰۳٬۳۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.associates ۲٬۲۸۱٬۰۰۰۲٬۷۵۱٬۰۰۰۲٬۲۸۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.deals ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.in.net ۵۳۰٬۰۰۰۶۶۴٬۰۰۰۵۳۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.plus ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.attorney ۳٬۲۴۱٬۰۰۰۳٬۸۹۲٬۰۰۰۳٬۲۴۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.delivery ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ind.in ۵۴۳٬۰۰۰۶۹۱٬۰۰۰۵۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.productions ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.auction ۱٬۹۰۵٬۰۰۰۲٬۳۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.democrat ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۴۸۳٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.industries ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.properties ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.audio ۸٬۹۵۱٬۰۰۰۱۰٬۶۸۹٬۰۰۰۸٬۹۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.dental ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ink ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۲٬۱۳۴٬۰۰۰۱٬۷۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.property ۸٬۹۵۱٬۰۰۰۱۰٬۶۸۹٬۰۰۰۸٬۹۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.diet ۸٬۹۵۱٬۰۰۰۱۰٬۶۸۹٬۰۰۰۸٬۹۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.insure ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pub ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۵۵۰٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.university ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.berlin ۲٬۹۵۹٬۰۰۰۳٬۵۵۶٬۰۰۰۲٬۹۵۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.digital ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.investments ۶٬۴۴۱٬۰۰۰۷٬۶۴۹٬۰۰۰۶٬۴۴۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vacations ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.bingo ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.direct ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰-
.jewelry ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.quebec ۲٬۱۱۳٬۰۰۰۲٬۵۵۰٬۰۰۰۲٬۱۱۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vc ۲٬۲۵۴٬۰۰۰۲٬۷۱۷٬۰۰۰۲٬۲۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.blackfriday ۸٬۹۵۱٬۰۰۰۱۰٬۶۸۹٬۰۰۰۸٬۹۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.discount ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.jobs ۸٬۶۶۹٬۰۰۰۱۰٬۳۵۳٬۰۰۰۸٬۶۶۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.red ۱٬۳۴۲٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰۱٬۳۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vegas ۳٬۵۲۳٬۰۰۰۴٬۲۲۷٬۰۰۰۳٬۵۲۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.blue ۱٬۳۴۲٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰۱٬۳۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dog ۳٬۳۵۵٬۰۰۰۴٬۰۲۶٬۰۰۰۳٬۳۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.joburg ۱٬۴۰۹٬۰۰۰۱٬۷۱۱٬۰۰۰۱٬۴۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.reisen ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.villas ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.build ۴٬۵۰۹٬۰۰۰۵٬۴۰۱٬۰۰۰۴٬۵۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.durban ۱٬۴۰۹٬۰۰۰۱٬۷۱۱٬۰۰۰۱٬۴۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.jpn.com ۳٬۸۷۸٬۰۰۰۴٬۶۵۰٬۰۰۰۳٬۸۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rentals ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.vision ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.business ۸۰۵٬۰۰۰۹۳۹٬۰۰۰۸۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.energy ۶٬۵۰۹٬۰۰۰۷٬۷۸۳٬۰۰۰۶٬۵۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.juegos ۲۶٬۸۴۷٬۰۰۰۳۱٬۹۹۳٬۰۰۰۲۶٬۸۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.report ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ca ۱٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۲۴۸٬۰۰۰۱٬۰۱۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.engineering ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.kaufen ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۴۸۳٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rest ۲٬۲۵۴٬۰۰۰۲٬۷۱۷٬۰۰۰۲٬۲۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.cafe ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.eu.com ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۱٬۶۳۰٬۰۰۰۱٬۳۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.lawyer ۳٬۲۴۱٬۰۰۰۳٬۸۹۲٬۰۰۰۳٬۲۴۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.restaurant ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.wiki ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۲٬۱۳۴٬۰۰۰۱٬۷۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.capetown ۱٬۴۰۹٬۰۰۰۱٬۷۱۱٬۰۰۰۱٬۴۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.events ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lease ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.reviews ۳٬۳۵۵٬۰۰۰۴٬۰۲۶٬۰۰۰۳٬۳۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.work ۷۰۴٬۰۰۰۸۷۲٬۰۰۰۷۰۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.capital ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.exchange ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.legal ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rocks ۱٬۰۷۳٬۰۰۰۱٬۲۷۵٬۰۰۰۱٬۰۷۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.works ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cards ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.expert ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.life ۲٬۰۱۳٬۰۰۰۲٬۴۱۵٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.world ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۵۵۰٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.care ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.exposed ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.limited ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.careers ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.express ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.link ۶۳۷٬۰۰۰۷۹۲٬۰۰۰۶۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.run ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.casa ۷۴۵٬۰۰۰۹۱۹٬۰۰۰۷۴۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fail ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.loans ۶٬۵۰۹٬۰۰۰۷٬۷۸۳٬۰۰۰۶٬۵۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.орг ۴۸۷٬۰۰۰۴۸۷٬۰۰۰۴۸۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.airforce ۲٬۳۴۸٬۰۰۰۲٬۸۱۸٬۰۰۰۲٬۳۴۸٬۰۰۰-
.cash ۱٬۹۷۳٬۰۰۰۲٬۳۸۲٬۰۰۰۱٬۹۷۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.finance ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.luxury ۳۵٬۲۲۷٬۰۰۰۴۱٬۹۷۱٬۰۰۰۳۵٬۲۲۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.sarl ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.catering ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.financial ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.maison ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.art ۱٬۸۹۲٬۰۰۰۲٬۳۳۵٬۰۰۰۱٬۸۹۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.schule ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.auto ۱۸۳٬۱۸۳٬۰۰۰۲۱۸٬۱۰۸٬۰۰۰۱۸۳٬۱۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.amsterdam ۲٬۵۳۶٬۰۰۰۳٬۰۵۳٬۰۰۰۲٬۵۳۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.chat ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.archi ۵٬۵۶۹٬۰۰۰۶٬۶۴۳٬۰۰۰۵٬۵۶۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.firm.in ۵۴۳٬۰۰۰۶۹۱٬۰۰۰۵۴۳٬۰۰۰-
.blog ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۲٬۱۳۴٬۰۰۰۱٬۷۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.christmas ۴٬۳۰۱٬۰۰۰۵٬۱۵۳٬۰۰۰۴٬۳۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.ltd ۱٬۶۷۷٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fish ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.media ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.car ۱۸۳٬۱۸۳٬۰۰۰۲۱۸٬۱۰۸٬۰۰۰۱۸۳٬۱۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.church ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fitness ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cloud ۱٬۳۴۲٬۰۰۰۸۷۲٬۰۰۰۷۰۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.memorial ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.services ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.city ۱٬۵۴۳٬۰۰۰۱٬۸۷۹٬۰۰۰۱٬۵۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ru ۳۲۲٬۰۰۰۴۰۲٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.flights ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.salon ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.moda ۱٬۹۰۵٬۰۰۰۲٬۳۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.claims ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.courses ۲٬۲۵۴٬۰۰۰۲٬۷۱۷٬۰۰۰۲٬۲۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.bio ۴٬۵۴۹٬۰۰۰۵٬۴۴۸٬۰۰۰۴٬۵۴۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.doctor ۶٬۹۷۸٬۰۰۰۸٬۳۲۰٬۰۰۰۶٬۹۷۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.earth ۱٬۳۴۲٬۰۰۰۱٬۶۳۰٬۰۰۰۱٬۳۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.eco ۴٬۵۰۹٬۰۰۰۵٬۴۰۱٬۰۰۰۴٬۵۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.forsale ۱٬۹۰۵٬۰۰۰۲٬۳۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.money ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shiksha ۱٬۲۳۴٬۰۰۰۱٬۵۰۳٬۰۰۰۱٬۲۳۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.family ۱٬۹۴۶٬۰۰۰۲٬۳۴۸٬۰۰۰۱٬۹۴۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.fans ۴٬۶۵۰٬۰۰۰۵٬۵۶۹٬۰۰۰۴٬۶۵۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.feedback ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۲٬۱۳۴٬۰۰۰۱٬۷۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fm ۸٬۲۴۶٬۰۰۰۹٬۸۵۰٬۰۰۰۸٬۲۴۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fun۲٬۰۹۵٬۰۰۰ ۲۲۴٬۰۰۰۲٬۰۹۵٬۰۰۰۲٬۰۹۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.games ۱٬۶۷۷٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cleaning ۳٬۴۸۹٬۰۰۰۴٬۱۶۰٬۰۰۰۳٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.foundation ۲٬۰۵۸٬۰۰۰۲٬۰۵۸٬۰۰۰۲٬۰۵۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.au ۷۷۸٬۰۰۰۹۵۳٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.singles ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.group ۱٬۷۴۴٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰۱٬۷۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hospital ۳٬۳۵۵٬۰۰۰۴٬۰۲۶٬۰۰۰۳٬۳۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.how ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۲٬۱۳۴٬۰۰۰۱٬۷۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.click ۶۳۷٬۰۰۰۷۹۲٬۰۰۰۶۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.fund ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.cn ۵۳۰٬۰۰۰۶۶۴٬۰۰۰۵۳۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.soccer ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.lat ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۲٬۱۳۴٬۰۰۰۱٬۷۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.furniture ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.co ۹۱۹٬۰۰۰۱٬۱۲۷٬۰۰۰۹۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.social ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۵۵۰٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cn.com۲٬۶۷۷٬۰۰۰ ۲٬۴۶۹٬۰۰۰۳٬۲۲۱٬۰۰۰۲٬۶۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.futbol ۸۷۲٬۰۰۰۱٬۰۷۳٬۰۰۰۸۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.net.in ۵۴۳٬۰۰۰۶۹۱٬۰۰۰۵۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.style ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.cymru ۱٬۰۶۰٬۰۰۰۱٬۲۹۵٬۰۰۰۱٬۰۶۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.co.com ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۲٬۱۳۴٬۰۰۰۱٬۷۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.net.nz ۱٬۳۴۲٬۰۰۰۱٬۶۶۴٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.supplies ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.degree ۲٬۷۵۱٬۰۰۰۳٬۳۰۸٬۰۰۰۲٬۷۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.de ۳۲۰٬۰۰۰۳۳۳٬۰۰۰۳۲۰٬۰۰۰نیازمند آدرس آلمان
.gift ۱٬۲۰۱٬۰۰۰۱٬۴۶۳٬۰۰۰۱٬۲۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.supply ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.dentist ۳٬۲۴۱٬۰۰۰۳٬۸۹۲٬۰۰۰۳٬۲۴۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.in ۵۴۳٬۰۰۰۶۹۱٬۰۰۰۵۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gifts ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mx ۳٬۱۰۰٬۰۰۰۳٬۷۲۴٬۰۰۰۳٬۱۰۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.network ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.surgery ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.uk.net ۴٬۴۰۷٬۰۰۰۵٬۲۸۴٬۰۰۰۴٬۴۰۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.engineer ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۵۵۰٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.nz ۱٬۳۴۲٬۰۰۰۱٬۶۶۴٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.golf ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ninja ۱٬۸۷۹٬۰۰۰۲٬۲۱۴٬۰۰۰۱٬۸۷۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tattoo ۲٬۷۵۱٬۰۰۰۳٬۳۰۸٬۰۰۰۲٬۷۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.faith ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۷۵۸٬۰۰۰۱٬۷۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.coach ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.stream ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۴۶۳٬۰۰۰۴۲۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gr.com ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۱٬۶۳۰٬۰۰۰۱٬۳۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.no.com ۱٬۹۲۵٬۰۰۰۱٬۹۳۹٬۰۰۰۱٬۹۲۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.study ۲٬۲۱۴٬۰۰۰۲٬۶۵۰٬۰۰۰۲٬۲۱۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tax ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.flowers ۸٬۹۵۱٬۰۰۰۱۰٬۶۸۹٬۰۰۰۸٬۹۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.promo ۱٬۴۰۹٬۰۰۰۱٬۷۴۴٬۰۰۰۱٬۴۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.theatre ۴۵٬۸۶۹٬۰۰۰۵۴٬۶۳۹٬۰۰۰۴۵٬۸۶۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gratis ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nom.co ۹۱۹٬۰۰۰۱٬۱۲۷٬۰۰۰۹۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.taxi ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.game ۲۶٬۸۴۷٬۰۰۰۳۱٬۹۹۳٬۰۰۰۲۶٬۸۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.com.cn ۵۳۰٬۰۰۰۶۶۴٬۰۰۰۵۳۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.security ۱۸۳٬۱۸۳٬۰۰۰۲۱۸٬۱۰۸٬۰۰۰۱۸۳٬۱۸۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.gripe ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.org.cn ۵۳۰٬۰۰۰۶۶۴٬۰۰۰۵۳۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tennis ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shop ۲٬۱۱۳٬۰۰۰۲٬۵۵۰٬۰۰۰۲٬۱۱۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.shopping ۱٬۹۰۵٬۰۰۰۲٬۳۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.co ۹۱۹٬۰۰۰۱٬۱۲۷٬۰۰۰۹۱۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.guide ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.org.in ۵۴۳٬۰۰۰۶۹۱٬۰۰۰۵۴۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.theater ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.de ۴۹۶٬۰۰۰۶۲۴٬۰۰۰۴۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس آلمان
.guitars ۸٬۹۵۱٬۰۰۰۱۰٬۶۸۹٬۰۰۰۸٬۹۵۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.org.nz ۱٬۳۴۲٬۰۰۰۱٬۶۶۴٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.trading ۴٬۶۹۷٬۰۰۰۵٬۶۳۶٬۰۰۰۴٬۶۹۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.tienda ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tube۱٬۷۹۸٬۰۰۰ ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۲٬۱۳۴٬۰۰۰۱٬۷۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.green ۴٬۴۴۲٬۰۰۰۵٬۳۲۱٬۰۰۰۴٬۴۴۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.guru ۲٬۴۱۵٬۰۰۰۲٬۸۸۵٬۰۰۰۲٬۴۱۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tires ۶٬۴۴۱٬۰۰۰۷٬۷۱۶٬۰۰۰۶٬۴۴۱٬۰۰۰-
.community ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.haus ۱٬۹۰۵٬۰۰۰۲٬۳۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.video ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۵۵۰٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tokyo ۱٬۴۷۶٬۰۰۰۱٬۸۱۲٬۰۰۰۱٬۴۷۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.healthcare ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.partners ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tools ۱٬۹۷۳٬۰۰۰۲٬۳۸۲٬۰۰۰۱٬۹۷۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.live ۱٬۸۱۲٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰۱٬۸۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.consulting ۲٬۶۸۴٬۰۰۰۳٬۱۵۴٬۰۰۰۲٬۶۸۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.help ۱٬۹۳۹٬۰۰۰۲٬۳۴۸٬۰۰۰۱٬۹۳۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.parts ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.tours ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.yoga ۱٬۹۴۶٬۰۰۰۲٬۳۴۸٬۰۰۰۱٬۹۴۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.love ۱٬۹۰۵٬۰۰۰۲٬۳۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.coupons ۳٬۰۳۳٬۰۰۰۳٬۶۴۳٬۰۰۰۳٬۰۳۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hiphop ۱٬۶۷۷٬۰۰۰۱٬۶۷۷٬۰۰۰۱٬۶۷۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.photo ۱٬۹۰۵٬۰۰۰۲٬۳۰۱٬۰۰۰۱٬۹۰۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.town ۲٬۱۴۷٬۰۰۰۲٬۶۱۷٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.credit ۶٬۵۰۹٬۰۰۰۷٬۷۸۳٬۰۰۰۶٬۵۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hockey ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.pics ۱٬۷۶۵٬۰۰۰۲٬۱۳۴٬۰۰۰۱٬۷۶۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.toys ۳٬۳۵۵٬۰۰۰۴٬۰۲۶٬۰۰۰۳٬۳۵۵٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.men ۱٬۷۹۸٬۰۰۰۲٬۱۴۰٬۰۰۰۱٬۷۹۸٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.creditcard ۱۰٬۹۳۷٬۰۰۰۱۳٬۰۱۷٬۰۰۰۱۰٬۹۳۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.market ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۴۸۳٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.hosting ۲۶٬۸۴۷٬۰۰۰۳۱٬۹۶۰٬۰۰۰۲۶٬۸۴۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.pictures ۸۷۲٬۰۰۰۱٬۰۷۳٬۰۰۰۸۷۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.mortgage ۳٬۱۵۴٬۰۰۰۳٬۸۲۵٬۰۰۰۳٬۱۵۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nagoya ۱٬۴۷۶٬۰۰۰۱٬۸۱۲٬۰۰۰۱٬۴۷۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.news ۱٬۸۱۲٬۰۰۰۲٬۱۴۷٬۰۰۰۱٬۸۱۲٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.nz ۹۱۹٬۰۰۰۱٬۱۲۷٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.rehab ۲٬۲۱۴٬۰۰۰۲٬۶۸۴٬۰۰۰۲٬۲۱۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rent ۴٬۰۸۶٬۰۰۰۴٬۸۹۸٬۰۰۰۴٬۰۸۶٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.republican ۲٬۲۱۴٬۰۰۰۲٬۶۸۴٬۰۰۰۲٬۲۱۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.rip ۱٬۴۰۹٬۰۰۰۱٬۷۴۴٬۰۰۰۱٬۴۰۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.sale ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۵۵۰٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.ski ۳٬۴۸۹٬۰۰۰۴٬۱۶۰٬۰۰۰۳٬۴۸۹٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.software ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۵۵۰٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.soy ۱٬۶۹۱٬۰۰۰۲٬۰۴۶٬۰۰۰۱٬۶۹۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.vip ۱٬۱۴۱٬۰۰۰۱٬۴۰۹٬۰۰۰۱٬۱۴۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران
.store۳٬۶۶۷٬۰۰۰ ۴۷۰٬۰۰۰۳٬۶۶۷٬۰۰۰۳٬۶۶۷٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.agency ۱٬۶۱۰٬۰۰۰۲٬۰۱۳٬۰۰۰۱٬۶۱۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.clinic ۶٬۲۴۰٬۰۰۰۷٬۴۴۸٬۰۰۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.es ۴۹۶٬۰۰۰۶۲۴٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.de ۴۹۶٬۰۰۰۶۲۴٬۰۰۰۴۹۶٬۰۰۰نیازمند آدرس آلمان
.studio ۲٬۰۸۰٬۰۰۰۲٬۴۱۵٬۰۰۰۲٬۰۸۰٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.com.au ۷۷۸٬۰۰۰۹۵۳٬۰۰۰۱٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبردارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
.io ۳٬۵۲۳٬۰۰۰۴٬۱۹۴٬۰۰۰۳٬۵۲۳٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایراننیازمند آدرس معتبر
.co.ir ۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰-
.dev ۱٬۰۴۴٬۰۰۰۱٬۲۴۳٬۰۰۰۱٬۰۴۴٬۰۰۰نیازمند آدرس غیر ایران

امکانات ثبت دامنه

آذرآنلاین در راستای ارائه خدمات ثبت دامنه ، امکانات فراوانی را دراختیار کاربران خود قرار می دهد که در ادامه این بخش با آن‌ها نیز آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که پس از ثبت‌نام دامنه اینترنتی (Domain Name Registry)،در آذرآنلاین ، تمامی امکانات مدیریتی دامین در داشبورد آذرآنلاین، به‌صورت رایگان در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

ثبت آنی دامنه

ثبت آنی دامنه پس از تکمیل مراحل خرید و پرداخت هزینه آن

هزینه مناسب

پرداخت مناسب ترین هزینه جهت ثبت و تمدید دامین با دریافت قیمت جهانی آن

قفل دامنه

امکان ارائه قفل برای دامنه جهت محفوظ ماندن اطلاعات دامنه و انتقال آن

انتقال دامنه

امکان انتقال سریع و آسان دامنه به آذرآنلاین

کنترل پنل اختصاصی

ارائه پنل مدیریت اختصاصی دامنه برای هر شخص در داشبورد آذرآنلاین با امکانات مختلف 

مدیریت نیم سرور

مدیریت کامل نیم سرور دامنه با به‌روزرسانی سریع و بدون وقفه

تمدید دامنه

تمدید سریع و آسان دامنه در آذرآنلاین بدون طی کردن مراحل اضافه

ثبت مستقیم دامنه

ثبت مستقیم و خودکار تمامی دامنه ها در وب‌سایت آذرآنلاین

ایمیل رایگان

امکان بهره‌مندی از سرویس ایمیل هاست پس از ثبت دامنه با تنظیم نیم سرورها

دامنه domain و ثبت دامنه دقیقا چیست؟

بدون شک هر کسب و کاری برای پیشرفت و موفقیت به یک وب سایت نیاز دارد. هر وب سایتی نیز نیازمند یک آدرس خواهد بود. در واقع این آدرس موجب دسترسی هرچه راحت‌تر کاربران به وب سایت شده و بدین صورت به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به وب سایت شما دسترسی داشته باشند. در همین جاست که مفهومی به نام مفهوم حوزه یا دامنه domain به وجود می‌آید. دامنهٔ اینترنتی (به انگلیسی: Internet domain) نام دامنه در شبکهٔ اینترنت است که  در واقع نامی است که به آدرس وب سایت‌های مختلف داده می‌شود.با توجه به تنوع بالای دامنه ها، انتخاب یک دامنه (حوزه) مناسب که ویژگی‌های منحصر به فرد داشته باشد، کمی سخت و دشوار شده است. از این رو انتخاب یک نام دامنه مناسب، یکی از مهمترین قدم‌هایی است که باید پیش از ثبت دامنه پشت سر بگذارید.

پسوند دامنه چیست؟

مفهوم مهم دیگری که بعد از نام دامنه برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است، پسوند دامنه خواهد بود. پسوند دامنه می‌توان نشان دهنده نوع وب سایت شما بوده و همچنین موقعیت جغرافیایی آن را نیز تا حدودی مشخص کند. پسوندهای دامنه به شما این امکان را می‌دهند تا حتی نام‌های دامنه‌ای که پیش از این با پسوندی به ثبت رسیده‌اند را با یک پسوند جدید، به ثبت برسانید. از این رو دست شما در هنگام انتخاب نام دامنه بسیار بازتر خواهد بود.از جمله پسوندهای بسیار محبوبی که می‌توانید انتخاب کنید، می‌توان به پسوند tk و xyz اشاره کرد. این دو پسوند محبوبیت بالایی را در بین افراد پیدا کرده و به شما امکان ثبت نام دامنه دلخواهتان را خواهند داد.

جستجوی دامنه چیست؟

یکی از مهمترین مراحلی که پیش از خرید دامنه خارجی و یا دامنه دیگری باید طی کنید، جستجوی دامنه است. منظور از جستجوی دامنه این است که شما در بین تمامی وب سایت‌ها جستجو کرده تا متوجه شوید که آیا دامنه مورد نظر شما با پسوند انتخابی، پیش از این به ثبت رسیده است یا خیر. آذرآنلاین فرصتی را برای شما فراهم کرده است تا بتوانید به ساده‌ترین شکل ممکن، دست به جستجو دامنه مورد نظر خود بزنید.برای این کار، تنها کافی است تا نام دامنه و پسوند مورد نظر خود را در قسمت مربوطه وارد کرده و گزینه جستجو را فشار دهید. در صورتی که نام دامنه یا domain مورد نظر شما پیش از این به فرد به خصوصی اختصاص داده نشده است، با آذرآنلاین می‌توانید آن را با مناسب‌ترین قیمت‌ها تهیه کنید. بدین صورت امکان خرید دامنه ارزان برای شما فراهم خواهد شد.

دامنه. ir یا دامنه. com

دو پسوند بسیار محبوب در میان افراد، پسوندهای. ir و. com هستند. اما شاید شما هم می‌خواهید بدانید که خرید دامنه خارجی برای شما مناسب بوده و یا لازم است تا نسبت به خرید دامنه داخلی اقدام کنید؟ امروزه پسوند دامنه. com محبوبیت بسیار بالایی را در بین خریداران جهانی پیدا کرده است. بسیاری از کسب و کارهای بین المللی، وب سایت‌های خودشان را به کمک چنین پسوندی به ثبت می‌رسانند.اما از طرف دیگر، پسوند. ir نیز در داخل کشور، کاربرد زیادی دارد. از مهمترین تفاوت‌های موجود بین خرید پسوند خارجی مانند. com و خرید پسوند ایرانی مانند. ir می‌توان به تفاوت قیمت آن‌ها اشاره کرد.

ثبت دامنه - خرید دامنه

ثبت دامنه com.

یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین پسوندهای حال حاضر برای دامنه، پسوند com. است. شما می‌توانید با Domain Registration این پسوند خارجی، به دنیای وب سایت‌های بین المللی بپیوندید. پسوند Com. مخفف عبارت commercial و به معنای تجاری بوده که در ابتدا صرفا برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما رفته رفته افراد بیشتری در سراسر جهان از پسوند com. استفاده کردند تا اینکه امروزه این پسوند، برترین و معروف‌ترین پسوند دامنه شناخته می‌شود. شما نیز به کمک آذرآنلاین این شانس را دارید تا نسبت به خرید و ثبت دامنه . com را دارید. با خرید دامنه com. مسیر ورود شما به جهان آزاد فراهم شده و خیال خودتان از داشتن یک وب سایت بین المللی را راحت کنید. با پسوند com. به کسب و کار و وب سایت خود، وجهه و اعتباری جهانی ببخشید.

خرید دامنه ir

پسوند دامنه کشورهای مختلف، دارای بخشی از نام همان کشور بوده و با عنوان دامنه سطح‌بالا  (Top-level domain)شناخته می‌شوند که با نام مخفف TLD نیز شناخته می‌شود و بالاترین سطح دامنه اینترنتی است. این پسوند در کشور ایران، ir است. از این رو افرادی که قصد خرید دامنه داخلی را داشته باشند، می‌توانند نسبت به ثبت دامنه .ir به کمک آذرآنلاین اقدام کنند. البته باید اشاره کرد که خود دامنه. ir نیز دارای چند زیر دامنه است که دست شما را در هنگام انتخاب باز خواهد گذاشت. دامنه‌های سطح‌بالای عمومی که gTLD نیز نامیده می‌شود عبارتند از:
‎.gov (مخفف Government) برای وبسایت‌های دولتی
‎.edu (مخفف Education) برای وبسایت‌های آموزشی
‎.org (مخفف Organisation) برای وبسایت‌های سازمانی
‎.net (مخفف Network) برای وبسایت‌های اینترنتی

سوالات متدوال ثبت دامنه

چگونه می توانم دامنه بین المللی خود را به این شرکت انتقال دهم؟

جهت انتقال دامنه های بین المللی حداقل باید 60 روز از زمان ثبت دامنه گذشته باشد و ده روز به زمان منقضی شدن دامنه باقی مانده باشد. سپس در شرکت قبلی unlock و کد انتقال را نیز دریافت شود. در صورت عدم بروز مشکل، تکمیل فرایند انتقال دامنه های بین المللی 5 تا 7 روز کاری زمانبر می باشد.

چگونه می توانم دامنه ملی خود را به این شرکت انتقال دهم؟

شناسه آشنا و رابط های مالی، اداری و فنی را روی شناسه az3237-irnic تنظیم نمایید و رابط ها را در تمامی گزینه ها خودم و نمایندگان انتخاب کرده سپس با پرداخت فاکتور مربوط به انتقال دامنه را به آذرآنلاین انتقال و یک سال تمدید نمایید. در صورتی که دامنه شما قفل باشد بایستی هزینه قفل گشایی 28000 تومان نیز پرداخت شود.

اصلاح آدرس چگونه صورت می‌گیرد؟

جهت اصلاح آدرس بایستی وارد پنل کاربری شده و از قسمت ویرایش اطلاعات، آدرس شهر ایالت کشور و کدپستی را تغییر دهید.

آیا امکان لغو دامنه و استرداد وجه پس از خرید و فعالسازی وجود دارد؟

- در دامنه های بین المللی به مدت ۳ روز با کسر هزینه ثبت (‌مبلغ 3 دلار) امکان پذیر می باشد. - دامنه های لوکال مانند .co .us .uk و دامنه های ملی پس از فعالسازی، لغو امکان پذیر نمی باشد

آیا امکان تغییر نام دامنه پس از فعالسازی دامنه وجود دارد؟

در دامنه های بین المللی به مدت ۳ روز با کسر هزینه ثبت (‌مبلغ 3 دلار) امکان پذیر می باشد.

دامنه پریمیوم چیست و علت عدم نمایش قیمت ها در سایت چیست؟

دامنه های پریمیوم و یا همان ویژه، دقیقاً مانند برند ها هستند با توجه به اینکه هزینه ی ثبت و انتقال دامنه های ویژه در لحظه نوسان می کند به همین خاطر قیمت آنها هیچ وقت قابل پیش بینی نمی باشد. به همین دلیل قیمت هایی که از سایت نمایش داده میشوند خیلی متفاوت است.

در صورتی که دامنه منقضی شده پس از گذشت مدتی آیا امکان تمدید وجود دارد؟

دامنه ها در صورت عدم پرداخت ابتدا معلق و پس از مدتی قفل می شوند که در صورت تمدید دامنه بایستی هزینه مربوطه جهت قفل گشایی نیز پرداخت شود.

چه خدماتی را بعد از ثبت دامنه می‌توان از آذرآنلاین دریافت کرد؟

آذرانلاین با اریه خدماتی چون بررسی مالکیت دامنه یا جستجوی دامنه ، تمدید دامنه یا انتقال دامنه با پشتیبانی 24 ساعته پاسخگوی سوالات شماست.

آیا انتقال سرویس و دامنه بین دو پنل در آذرآنلاین امکان پذیر می‌باشد؟

کافیست هر دو نفر از پنل کاربری خود در آذرآنلاین تیکتی مبنی بر انتقال دامنه به پنل کاربری مد نظر همراه با ذکر آدرس ایمیل متقابل ارسال نمایید و سپس انتقال از سمت ما انجام می شود. در صورت تمایل به تغییر مالکیت نیز بایستی تاییدیه از هر دو پنل صورت گیرد.

چگونه می توانیم از آزاد بودن نام دامنه اطمینان حاصل کنیم؟

برای بررسی نام دامنه ای که انتخاب کرده اید میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید: whois.com بررسی دامنه های ایرانی Nic.whois.ir بررسی دامنه های بین المللی whois.co

کد انتقال جهت انتقال دامنه ملی چگونه دریافت می شود؟

کد انتقال مختص دامنه های بین المللی می باشد و انتقال دامنه آی آر نیازی به کد انتقال ندارد.

برای ثبت دامنه ir از طریق آذرآنلاین به چه چیزهایی نیاز است؟

برای بررسی نام دامنه ای که انتخاب کرده اید میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید: whois.com بررسی دامنه های ایرانی بررسی دامنه های بین المللی Whois.co

نیاز به کمک بیشتری دارید؟ما برای کمک به شما، روی خط هستیم!
4181   041
ثبت-دامنه

نظرات کاربران

آذرآنلاین با بیش از یک دهه فعالیت خود در ارائه خدمات سرویسهای اینترنتی موفق به جلب رضایت مشتریان خود شده است که نظرات برخی از آنان را در ادامه خواهید خواند.

51

میانگین 4.41 از بین 17 رای