آموزش تنظیم کردن نیم سرور بر روی دامنه

| دسته بندی: آموزشهای دامنه |
آموزش تنظیم کردن نیم سرور بر روی دامنه

تنظیم کردن نیم سرور

برای تغییر دی ان اس دامنه های بین المللی مطابق اشکال زیر عمل نمایید.
1-
تنظیم کردن نیم سرور
2-
تنظیم dns
3-
تنظیم dns
4-