آموزش نصب PHP GD Library در Cpanel

آموزش نصب PHP GD Library در Cpanel
آموزش نصب PHP GD Library در Cpanel
7 ماه پیش

آموزش نصب PHP GD Library در Cpanel

برای نصب PHP GD Library  در سی پنل  باید از دستور زیر استفاده نمائید .

yum install php-gd

و برای نصب از طریق WHM باید مراحل زیر را انجام دهید .

1. Go to WHM -> Software -> EasyApache
2. proceed through to step 5 of EasyApache
3. Click on Exhaustive Options List
4. Check the box for GD
5. Save & Build

zahra- نویسنده

4879
A
A