آموزش نصب PHP GD Library در Cpanel

آموزش نصب PHP GD Library در Cpanel
آموزش نصب PHP GD Library در Cpanel
10 ماه پیش

آموزش نصب PHP GD Library در Cpanel

برای نصب PHP GD Library  در سی پنل  باید از دستور زیر استفاده نمائید .

yum install php-gd

و برای نصب از طریق WHM باید مراحل زیر را انجام دهید .

1. Go to WHM -> Software -> EasyApache
2. proceed through to step 5 of EasyApache
3. Click on Exhaustive Options List
4. Check the box for GD
5. Save & Build

zahra- نویسنده

5054
A
A