آموزش پاسخ گوی خود کار برای ایمیل سایت
1197
05 مرداد 1394
سینا نصیری مدیریت

 پاسخ گوی خود کار برای ایمیل سایت

در صورتی که میخواهید برای ایمیل وب سایت خود پاسخ گوی خودکار تنظیم نمایید تا به هنگام دریافت ایمیل پاسخ و یا تشکر و یا راهنمایی برای کاربر از طرف شما ارسال گردد میتوانید از این آموزش استفاده نمایید.

 

 

 پاسخ گوی خود کار برای ایمیل سایت