بررسی مصرف رم در سرور مجازی لینوکس

بررسی مصرف رم در سرور مجازی لینوکس
بررسی مصرف رم در سرور مجازی لینوکس
2 ماه پیش

مصرف رم در سرور مجازی لینوکس

چندین ابزار مختلف برای سنجش میزان استفاده از رم سرور وجود دارد ،

اولین آنها دستور free می باشد.

# free -m

مصرف رم در سرور مجازی لینوکس

 

قسمت مهمی که باید به آن توجه کرد عدد مربوط به used در ستون buffers/cache است که نشان می دهد در حال حاضر چقدر از حافظه در حال استفاده است .خطاهای مربوط به تخصیص حافظه زمانی رخ می دهد که این مقدار بزرگتر از مقدار کل حافظه و حافظه swap باشد . برای مشاهده اینکه چه مقدار از حافظه رم در حال حاضر بدون استفاده است ، ستون مربوط به “buffers/cache” را ببینید .

 

ابزار مفید دیگری که بسیار مفید است ps است . که نشان دهنده این است که هر یک از پروسه های در حال اجرا چه درصدی از حافظه کل RAM را اشغال میکنند :

 

# ps aux

بررسی مصرف رم در سرور مجازی لینوکس

 

 

علیرضا نجاتی- نویسنده

4908
A
A