راه اندازی FTP با پاورشل در ویندوز سرور 2016

راه اندازی FTP با پاورشل در ویندوز سرور 2016
راه اندازی FTP با پاورشل در ویندوز سرور 2016
5 ماه پیش

از سری مقالات آموزش پاورشل در این مطلب قصد داریم با روند نصب FTP و راه اندازی FTP با پاروشل در ویندوز سرور 2016 آشنا شویم.

روند راه اندازی و یا ساخت یک سایت FTP در IIS ویندوز سرور را به صورت گرافیکی در آموزش‌های قبلی بررسی کردیم و حال قصد داریم با پاورشل نیز یک سایت FTP ساخته و از آن بهره ببریم.

مراحل ساخت یک سایت FTP در محیط گرافیکی و یا دستوری به یک شکل است که اگر بخواهیم این مراحل را به صورت یک الگوریتم بررسی کنیم به شکل زیر خواهد بود.

  • ساخت یک دایرکتوری لوکال برای اختصاص به FTP
  • ایجاد سایت FTP و نسبت دادن آن به دایرکتوری ساخته شده در لوکال
  • ایجاد دسترسی کاربران به FTP ( تنظیم Authentication )
  • تنظیم مجوز دسترسی کاربران به FTP ( تنظیم Authorization )
  • در اختیار گذاشتن آن برای استفاده عموم

حال با در نظر داشتن هر یک از مراحل بالا ، شما باید بدانید که گاهاً برای هر مرحله یک یا چند دستور و یا برای هر دو مرحله یک دستور باید وارد شود تا مراحل ساخت و راه اندازی FTP با پاورشل در ویندوز سرور 2016 به اتمام برسد.

با آموزش راه اندازی FTP با پاروشل همراه ما باشید.

راه اندازی FTP با پاورشل

قبل از شروع آموزش باید بدانید که ؛ نام سایت FTP که ما در این آموزش استفاده کرده‌ایم azarftp است و شما قادر خواهید بود در تمامی بخش‌ها نام مورد نظر خود را وارد کنید.

1- ابتدا پاورشل خود را با دسترسی Administrator باز کنید.

2- در ابتدا اگر تا به این لحظه سرویس FTP را بر روی IIS خود نصب نکرده‌اید با دستور زیر آن را نصب کنید.

Install-WindowsFeature Web-FTP-Server

نکته : اگر تا بدین لحظه سرویس IIS را به کل نصب نکرده‌اید ، با مراجعه به آموزش نصب IIS با پاورشل ، آن را نصب کرده و سپس دستور اضافه شدن FTP Server را وارد کنید.

3- پس از نصب FTP Server ، دستور زیر را وارد کنید تا ماژول کار با IIS وارد شود.

Import-Module WebAdministration

4- پس از ایمورت شدن ماژول مورد نظر ، یک دایرکتوری با دستور زیر بسازید.

New-Item c:\AzatFtpDir -Type Directory

5- سپس دستور زیر را وارد کنید تا یک سایت FTP ساخته شود و پورت و آدرس IP سرور بر روی آن تنظیم گردد.

New-WebFtpSite -Name "azarftp" -Port 21 -IPAddress 192.168.1.101 -Force

دقت داشته باشید که به جای IP وارد شده آدرس IP سرور خود و به جای azarftp نام مورد نظر خود برای FTP را وارد کنید.

6- سپس دستور زیر را وارد نمایید تا سایت FTP شما به دایرکتوری که در مرحله چهارم ساخته‌اید لینک گردد.

cmd /c \windows\system32\inetsrv\appcmd set site "azarftp" "-virtualdirectorydefaults.physicalpath:c:\AzarFtpDir"

7- در ادامه پیکربندی سایت FTP با پاورشل ، دستور زیر را برای تنظیم Authentication سایت خود وارد نمایید.

Set-ItemProperty IIS:\Sites\azarftp -Name ftpServer.security.authentication.basicAuthentication.enabled -Value $true

7- پس از ساخت سایت FTP و لینک دادن آن به دایرکتوری مربوطه ، دستورات زیر را برای تنظیم SSL وارد کنید.

نکته : این دستور برای تنظیم SSL بر روی گزینه No SSL است و در صورتی که شما در نظر دارید از گواهینامه امنیتی برای FTP خود استفاده کنید ، باید آن را در این قسمت وارد نمایید.

Set-ItemProperty IIS:\Sites\azarftp -Name ftpServer.security.ssl.controlChannelPolicy -Value 0
Set-ItemProperty IIS:\Sites\azarftp -Name ftpServer.security.ssl.dataChannelPolicy -Value 0

8- سپس دستور زیر را وارد کنید تا تنظیمات Authorization سایت FTP شما تنظیم گردد.

Add-WebConfiguration -Filter /system.ftpserver/security/authorization -Value (@{AccessType="Allow"; Users="Administrator"; Permissions="Read,Write"}) -PSPath IIS: -Location azarftp

نکته 1 : در صورتی که پس از راه اندازی سایت FTP خود ، برای ورود به آن با خطای 530 برخورد داشتید ، بدانید Authorization بدرستی تنظیم نشده است.

نکته 2 : برای دسترسی دادن به یوزر دیگر ، در دستور بالا ، نام یوزر مورد نظر را به جای Administrator وارد کنید.

10- در پایان سایت FTP خود را ریستارت کرده و پس از ریستارت از آن استفاده نمایید.

Restart-WebItem "iis:\sites\azarftp"

امیدواریم از آموزش نصب و راه اندازی FTP با پاورشل در ویندوز سرور 2016 استفاده لازم را برده باشید.

کاربر گرامی شما می‌توانید سؤالات مربوط به این آموزش را در بخش کامنت‌ها عنوان کرده و در همین قسمت پاسخ خود را دریافت کنید.

3514
A
A