قوانین ثبت دامنه آمریکا .US

| دسته بندی: آموزشهای دامنه |
قوانین ثبت دامنه آمریکا .US

دامنه آمریکا(.us) :

برای ثبت دامنه آمریکا تمامی اطلاعات و آدرس (شهر ، کشور و کدپستی ) برای کشور آمریکا باشد.