Suphp از دو قسمت تشکیل شده است:

mod_suphp:

ماژول آپاچی است که جایگزین mod_php شده است.

Suphp :

یک فایل باینری نوع  setuid است که جایگزین Apache’s suexec شده است.

اگر شما از سرور در حالت اشتراکی استفاده می نمایید برای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند suphp  را جایگزین suexec  نمایید.

استففاده از suphp برای سرور سایت می تواند هم مفید و هم خطرناک باشد . از این بابت خطرناک است که در برخی از موارد باعث بار اضافی بر روی Cpu  سرور می شود و از طرفی مفید است چرا که در حال عادی در زبان پی اچ پی ، اسکریپت های معمولی اجرا می شوند و دسترسی به اسکریپت ها توسط «هر کسی» مجاز است، اما با استفاده از suPHP، دسترسی به آنها محدود به کاربران مجاز خواهد بود.