آموزش نصب my SQL در ویندوز سرور

آموزش نصب my SQL در ویندوز سرور

آموزش نصب my SQL در ویندوز سرور

 

برای نصب my SQL در ویندوز سررو باید مراحل زیر طی گردد.

1 – در اولین مرحله باید وارد از طریق remote desktop وارد سرور خود شوید .

2-  در مرور گر سرور خود ادرس لینک زیر را برای لود شدن  وارد کنید   http://dev.mysql.com/downloads/mysql/4.1.html

3 –  سپس از لینکی که وارد کردید ادرس Windows (x86) ZIP/Setup.exe را دانلود کنید .

4 – فایل دانلود شده را باز کرده و Setup.exe را اجرا کنید .

5 -برای ادامه مراحل نصب دکمه next را بزنید .

6 – گزینه Typical Installation را انتخاب کرده و next را بزنید .

7 – سپس گزینه install راانتخاب کنید ( نصب کمی زمان خواهد برد) .

8 -روی گزینه next کلیک کنید تا زمانی که به صفحه نمایش Wizard Completed برسید .

9 – گزینه Configure the MySQL Server now را انتخاب کنید وسپس finish را بزنید .

10 – برای شروع MySQL Server Instance Configuration Wizard دکمه next را بزنید.

11 – در صفحه باز شده گزینه Detailed Configuration را انتخاب سپس next را کلیک کنید .

12 – گزینه Server Machine را انتخاب و next را بزنید .

13 – گزینه Multifunctional Database را انتخاب و next را بزنید .

14 – برای جدول تنظیمات InnoDB تنظیمات روی پیش فرض قرار داده و next را کلیک کنید .

15 – در صفحه باز شده گزینه  (Online Transaction Processing (OLTP را انتخاب کرده و next را کلیک کنید .

16 – فعال بودن شبکه TCP /IP را بررسی می کنید سپس شماره پورت روی پیش فرض قرار داده و گزینه next را انتخاب کنید .

17 –Standard Character Set را انتخاب کرده و next را بزنید .

18 –Install as Windows Service را چک کرده و گزینه Include BIN directory in Windows PATH بدون تیک باشد را انتخاب و next را کلیک کنید .

19 –  برای یوزر root  مورد نظر خود پسورد انتخاب کرده و  Create an Anonymous Accountرا بدون تیک انتخاب کنید و next را بزنید .

20 – Execute  را انتخاب کنید تا مرحله نصب کامل گردد .

 

نظرات کاربران