تغییر نام فولدر ادمین WHMCS

تغییر نام فولدر ادمین WHMCS

بسیاری از کاربران اینترنت میدانند که با تست کردن نام هایی مانند Admin , Manage , Admincp  میتوانند فولدر مدیریت وب سایت را پیدا کنند و از آن برای فعالیت های مخرب استفاده کنند .

در نتیجه تغییر نام فولدر ادمین WHMCS میتوانید امنیت سیستم شما را ارتقا دهد .

تغییر دادن فولدر admin در WHMCS

1. برای تغییر دادن فولدر admin  باید تغیراتی در فایل configuration.php ایجاد گردد .

فایل configuration.php را در شاخه اصلی هاست خود که در آن  WHMCS را نصب کرده اید پیدا کنید .

تغییر دادن فولدر admin در WHMCS

تغییر دادن فولدر admin در WHMCS

در انتهای فایل کد زیر را پیدا نمایید و در صورت عدم وجود آن را به انتهای فایل و قبل از  <? کپی نمایید .

$customadminpath = "mycustomfoldername";

2. نام مورد نظر خود را جایگزین mycustomfoldername نمایید و فایل را ذخیره نمایید .

تغییر دادن فولدر admin در WHMCS

تغییر دادن فولدر admin در WHMCS

3. در مرحله آخر نام فولدر admin را به نام انتحابی خود تغییر دهید .

تغییر نام فولدر ادمین WHMCS

تغییر نام فولدر ادمین WHMCS

توجه داشته باشید بعد از تغییر دادن نام فولدر مدیریت هنگام بروز رسانی های سیستم  whmcs حتما قبل از آپلود فایل های جدید باید نام فولدر مدیریت را تغییر دهید .

 


نظرات کاربران