نحوه اتصال به اوبونتو با VNC

نحوه اتصال به اوبونتو با VNC

نحوه اتصال به اوبونتو با VNC

از این لینک VNC را دانلود و روی سیستم اصلی خود نصب نمایید:

https://www.realvnc.com/download/binary/1732/

VNC را اجرا نموده و آدرس IP سرور را با پورت 1 وارد نمایید.

نحوه اتصال به اوبونتو با VNC

نحوه اتصال به اوبونتو با VNC

نحوه اتصال به اوبونتو با VNC

نحوه اتصال به اوبونتو با VNC

نظرات کاربران