آموزش نصب وارنیش کش بر روی آپاچی در Centos 7

آموزش نصب وارنیش کش بر روی آپاچی در Centos 7
آموزش نصب وارنیش کش بر روی آپاچی در Centos 7
11 ماه پیش

در این مطلب از سری مطالب آموزش Centos 7 قصد داریم با آموزش نصب وارنیش کش بر روی آپاچی در Centos 7 در خدمت شما باشیم تا شما نیز بتوانید از این سرویس کشینگ محبوب و قدرتمند استفاده کنید.

در مطالب قبلی که به معرفی وارنیش کش پرداخته شد ، در مورد امکانات و نوع عملکرد آن توضیحاتی را ارائه دادیم و حال قصد داریم آن را بر روی یک وب سرور آپاچی راه‌اندازی کرده و تنظیمات اولیه آن را انجام دهیم.

در نظر داشته باشید که این تنظیمات را بر روی استک LAMP بر روی Centos 7 نیز می‌توانید انجام دهید و از مزایای آن نیز استفاده کنید ، حال در این مطلب ما بنا را بر روی این گذاشته‌ایم که از ابتدا وب سرور آپاچی را نصب نکرده‌اید و قصد دارید وب سرور خود را از ابتدا راه‌اندازی کرده و از سیستم کش وارنیش استفاده کنید.

نکته : چنانچه شما از استک LAMP بر روی CentOS 7 استفاده می‌کنید و یا وب سرور را قبلاً نصب کرده‌اید ، تنها کافی است از ادامه بخش دوم ( تنظیمات پورت آپاچی بر روی پورت 8080 ) مراحل را ادامه دهید.

با آموزش نصب وارنیش کش بر روی آپاچی در Centos 7 همراه ما باشید.

آموزش نصب وارنیش کش بر روی آپاچی در Centos 7

بخش اول : نصب آپاچی بر روی CentOS 7

1- ابتدا وارد محیط ترمینال لینوکس CentOS 7 خود شوید.

2- دستور زیر را وارد کنید تا آپاچی شروع به نصب گردد.

yum -y install httpd

3- سپس دو دستور زیر را وارد کنید تا سرویس آپاچی استارت شده و در استارت آپ لینوکس قرار گیرد.

systemctl start httpd
systemctl enable httpd

4- حال دستور زیر را وارد کرده تا از سرویس‌دهی آپاچی بر روی پورت 80 مطمئن شوید.

netstat -plntu

چنانچه دستور netstat بر روی سیستم شما کار نکرد ، دستور زیر را وارد کنید تا این دستور نصب گردد.

yum -y install net-tools

خروجی باید به شکل زیر باشد و پورت 80 را در تصویر مشاهده کنید.

[root@websrv ~]# netstat -plntu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 12087/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 2585/master
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 27629/httpd
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 12087/sshd
tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 2585/master
udp 0 0 0.0.0.0:41134 0.0.0.0:* 633/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 633/avahi-daemon: r

5- پس از اطمینان از سرویس‌دهی آپاچی ، دستور زیر را وارد نموده تا مشخصات آپاچی شما نمایش داده شود.

curl -I localhost

خروجی دستور بالا ، مشابه عبارات زیر خواهد بود.

[root@websrv ~]# curl -I localhost
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Sat, 20 Jan 2018 17:46:59 GMT
Server: Apache/2.4.6 (CentOS)
Last-Modified: Thu, 16 Oct 2014 13:20:58 GMT
ETag: "1321-5058a1e728280"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 4897
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

نکته : این دستور را تنها به دلیل این وارد خواهیم کرد تا پس از راه‌اندازی و تنظیم وارنیش کش تفاوت را مشاهده کنید.

بخش دوم : تنظیمات پورت آپاچی بر روی پورت 8080 

1- در ابتدا به آدرس etc/httpd/ بروید.

cd /etc/httpd

2- سپس فایل httpd.conf را با ویرایشگر باز کنید.

vi conf/httpd.conf

3- در بخشی که عبارت Listen 80 نوشته شده است را به Listen 8080 تغییر دهید.

Listen 8080

سپس فایل را ذخیره کرده و از آن خارج شوید.

4- حال برای تست تنظیمات انجام شده و صحت عملکرد آپاچی دستور زیر را وارد کنید.

apachectl configtest

پس از وارد کردن دستور بالا ، باید خروجی مانند عبارت Syntax OK را مشاهده نمایید.

5- حال سرویس آپاچی را ریستارت کرده تا با تنظیمات جدید شروع به کار کند.

systemctl restart httpd

نکته : شما می‌توانید با وارد کردن دستور زیر ، پورت سرویس‌دهی آپاچی را که 8080 است ، مشاهده نمایید.

netstat -plntu

خروجی دستور بالا پس از تغییر پورت به شکل زیر خواهد بود.

[root@websrv httpd]# netstat -plntu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 12087/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 2585/master
tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 27887/httpd
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 12087/sshd
tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 2585/master
udp 0 0 0.0.0.0:41134 0.0.0.0:* 633/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 633/avahi-daemon: r

تا بدین جای مطلب آموزش نصب وارنیش کش بر روی آپاچی در Centos 7 ، شما موفق به نصب سرویس آپاچی و تنظیم آن بر روی پورت 8080 شده‌اید ، حال در ادامه به نصب و تنظیم Varnish خواهیم پرداخت.

بخش سوم : نصب وارنیش کش در CentOS 7

1- ابتدا مخزن EPEL را نصب نمایید.

yum -y install epel-release

2- سپس دستور زیر را وارد کنید تا Varnish نصب گردد.

yum -y install varnish

3- پس از اتمام نصب ، دو دستور زیر را وارد کرده تا سرویس Varnish استارت شده و در استارت آپ لینوکس نیز قرار گیرد.

systemctl start varnish
systemctl enable varnish

حال پس از نصب وارنیش ، نیاز است که آن را به عنوان یک Reverse Proxy تنظیم کرده تا بتواند پاسخ‌گوی کاربران باشد و در تنها خودش با آپاچی ارتباط برقرار نماید.

بخش چهارم : تنظیم وارنیش کش به عنوان Reverse Proxy برای آپاچی

1- ابتدا به آدرس etc/varnish/ بروید.

cd /etc/varnish

2- سپس فایل default.vcl را با یک ویرایشگر باز نمایید.

vi default.vcl

3- حال عبارت زیر را در آن وارد کنید.

backend default {
     .host = "127.0.0.1";
     .port = "8080";
 }

عبارت بالا ، نمایش‌دهنده استفاده از آپاچی در سرور فعلی بوده که بر روی 8080 نیز سرویس‌دهی می‌کند و عموماً به صورت پیش‌فرض در این فایل نوشته شده است.

پس از وارد کردن ، فایل را ذخیره کرده و از آن خراج شوید.

4- حال فایل varnish.params را باز کنید تا تنظیمات سرویس‌دهی وارنیش بر روی پورت 80 را انجام دهید.

vi varnish.params

در فایل باز شده ، عبارت VARNISH_LISTEN_PORT را یافته و پورت آن را به 80 تغییر دهید.

VARNISH_LISTEM_PORT=80

پس از تنظیم پورت سرویس‌دهی وارنیش ، فایل را ذخیره کرده و از آن خارج شوید.

5- حال دستور زیر را وارد کرده تا سرویس وارنیش کش ریستارت گردد.

systemctl restart varnish

6- حال دستور زیر را وارد نمایید تا از صحت سرویس‌دهی وارنیش بر روی پورت 80 اطمینان حاصل کنید.

netstat -plntu

در خروجی دستور بالا ، باید عباراتی مشابه عبارات زیر را مشاهده کنید و همچنین همانند خطی که اشاره به سرویس‌دهی وارنیش کش بر روی پورت 80 دارد.

[root@websrv varnish]# netstat -plntu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 28355/varnishd
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 12087/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 2585/master
tcp 0 0 127.0.0.1:6082 0.0.0.0:* LISTEN 28354/varnishd
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 28355/varnishd
tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 27887/httpd
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 12087/sshd
tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 2585/master
udp 0 0 0.0.0.0:41134 0.0.0.0:* 633/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 633/avahi-daemon: r

بخش پنجم : نصب و تنظیم فایروال

1- ابتدا دستور زیر را وارد کنید تا فایروال نصب گردد.

yum -y install firewalld

نکته : سرویس Firewalld عموماً بر روی Centos 7 نصب خواهد بود و نیازی به وارد کردن دستور بالا نیست ، اما در صورت وارد کردن دستور بالا ، از نصب آن مطمئن خواهید شد.

2- سپس دو دستور زیر را وارد کرده تا سرویس فایروال استارت شود و همچنین در استارت آپ سرور شما قرار گیرد.

systemctl start firewalld
systemctl enable firewalld

3- حال دو دستور زیر را وارد نمایید تا پورت‌های 80 و 443 برای سرویس‌دهی وب باز شود.

firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --add-service=https --permanent

4- در نهایت دستور زیر را وارد کرده تا فایروال ریلود شود.

firewall-cmd --reload

بدین ترتیب شما موفق به نصب و راه‌اندازی Varnish بر روی آپاچی در CentOS 7 شده‌اید و حال می‌توانید از این سرویس کشینگ استفاده نمایید.

شما می‌توانید دستور زیر را وارد کرده و خروجی آن را با اولین باری که پس از نصب Apache در مرحله اول وارد کردید مقایسه نمایید.

curl -I localhost

امیدواریم از آموزش نصب وارنیش کش بر روی آپاچی در Centos 7 استفاده لازم را برده باشید.

در مطالب بعدی توضیحات بیشتری را نسبت به Varnish و تنظیمات آن منتشر خواهیم کرد.

کاربر گرامی شما می‌توانید سؤالات مربوط به این آموزش را در بخش کامنت‌ها عنوان کرده و در همین قسمت پاسخ خود را دریافت کنید.

3848
A
A