آموزش نصب php در ویندوز سرور

آموزش نصب php در ویندوز سرور

 نحوه نصب php در ویندوز سرور

در اینجا توضیح می دهیم که چگونه برای نصب php در ویندوز سرور IIs 6 اجرا می شود .این فرآیند شامل دانلود آخرین نسخه از PHP به طور مستقیم به سرور ویندوز خود و سپس نصب نرم افزار می باشد .

برای نصب php  مراحل زیر را طی می کنیم :

kwf

1 – در مرحله اول  از طریق remote desktop وارد سرور خود می شوید .

2 – در مرورگر سرور خود ادرس زیر را وراد میکنیم http://www.php.net/downloads.php

3 – در صفحه باز شده Windows PHP5.x ZIP package را دانلود می کنیم .

4 – یک دایرکتوری جدید c:PHP ایجاد می کنیم .

5 –  فایل دانلود شده از c:PHP را باز می کنیم .

6 – دایرکتوری جدید C:PHPphpsessions ایجاد میکنید .

7 – در فولدر باز شده C:PHP راست کلیک کرده و propertise را انتخاب میکنید  .

8 – در سریرگ Security Tab گزینه add را انتخاب میکنید  .

9 – دستور زیر را IUSR_COMPUTERNAME تایپ میکنید(جایی که اسم کامپیوتر تان در انجا می باشد )در محیط متنی Check Names را کلیک می کنید وسپس ok را می زنید .

10 – یوزر IUSR_COMPUTERNAME را انتخاب کرده وجعبه Full Control را چک کرده و ok را می زنید .

11 – در notepad دستور زیر C:PHPphp.ini-dist  را باز می کنید .

12 – در داخل فایل جایگزین های زیر را انجام می دهید :

– فایل  ;extension=php_mysql.dll  جایگزین فایل  extension=php_mysql.dll

-فایل ;session.save_path = “/tmp” جایگزین فایل session.save_path = “C:PHPphpsessions”

– فایل session.gc_maxlifetime = 1440جایگزین فایل session.gc_maxlifetime = 43200

– فایل SMTP = localhost جایگزین فایل SMTP = smtp.yourdomain.com

– فایل ;sendmail_from = me@example.com  جایگزین فایل sendmail_from = user@yourdomain.com

13 -فایل زیر را C:windowsphp.ini ذخیره میکنیم .

14 – مسیر   C:PHPlibmysql.dll و C:PHPextphp_mysql.dll را در فولدر  C:windowssystem32 کپی میکنید .

15- IIS واقع در زیر مسیر Control Panel -> Administrative Tools -> Internet Information Services (IIS) Manager را باز می کنید .

16 – روی Web Service Extensions راست کلیک کرده و گزینه Add a new Web service extension را انتخاب می کنید .

17 – در php گزینه Extension Name را وارد کرده و Set extension status to Allowed را چک کرده و ok را وارد می کنید .

18 – دستور زیر را در مسیر باز شده C:PHPphp5isapi.dll وارد کرده و ok را وارد کنید .

19 – روی Web Sites راست کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید .

20 – در سربرگ ISAPI Filters کلید add را انتخاب کنید .

21 – در php قسمت  Filter Name دستور زیررا C:PHPphp5isapi.dll را وراد کرده و گزینه Executable را انتخاب و ok را بزنید .

22 – در سربرگ Home Directory روی Configuration کلیک کنید .

23 – روی add کلیک کنید .

24  – ادرس زیر را C:PHPphp5isapi.dll را  از Executable وراد کرده وphp انتخاب سپس گزینه Extension را زده و ok کنید .

25 -در سربرگ Documents گزینه add را کلیک کنید .

26 – فایل index.php را انتخاب و ok رو بزنید .

27 – در این مرحله می توانید وب سایت های خاصبرای فعال کردن  php یا روی گزینه انتخاب همه کلیک و ok رو بزنید .

28 – روی Computer Name راست کلیک کرده وگزینه All Tasks  رو انتخاب و Restart IIS را کلیک کنید .

29 – از منوی کشویی گزینه Restart IIS را انتخاب و ok را بزنید .

نظرات کاربران