دامنه ویژه

آذرآنلاین ارائه دهنده دامنه‌های ویژه با پسوندهای متفاوت و خاص

آذرآنلاین در کنار سایر سرویس خدمات دامنه ، سرویس ثبت دامنه های خاص و ویژه را نیز ارائه می نماید . با مشاهده و انتخاب هر یک از پسوند های خاص شما می توانید با هزینه های متفاوت اقدام به ثبت دامنه مورد نظر خود نمایید.

دامنه های ویژه چیست؟

دامنه ویژه یک زیر شاخه از دامنه های بین المللی است که با پسوندهای خاص و متفاوتی عرضه می گردند ، در کل اگر دامنه‌ای مربوط به یک موقعیت جغرافیایی نشود و یا جزء دامنه‌های شاخصی مانند com. ، net. و یا ... نگردد دامنه ویژه نام گذاری می گردد. دامنه‌های ویژه عموماً به تجارت و یا کسب کار مشخص و یا کشور خاصی محدود نبوده و صرفاً یک نام می‌باشند. در لیست زیر با برخی از دامنه‌های ویژه آشنا خواهید شد.

لیست دامنه های فروش ویژه

برخی دامنه ها به علت نام و پسوند های خاص دارای شرایط ویژه فروش می باشند که در لیست زیر مبلغ پرداختی و نوع آنها را خواهید دید ، آذرآنلاین سعی دارد با در نظر داشتن حقوق مشتری برای دامنه مورد نظر ، کمترین هزینه را برای ثبت دامنه ویژه در نظر بگیرد.

پسوند دامنه ثبت تمدید انتقال شرایط
com 335,000 تومان 352,000 تومان 335,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
net 450,000 تومان 458,000 تومان 450,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
org 487,000 تومان 500,000 تومان 487,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
biz 620,000 تومان 630,000 تومان 620,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
info 385,000 تومان 396,500 تومان 385,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
name 328,000 تومان 344,000 تومان 328,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
eu در حال حاضر قابل ارائه نمی باشد در حال حاضر قابل ارائه نمی باشد در حال حاضر قابل ارائه نمی باشد -
in 324,000 تومان 336,000 تومان 324,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
asia 500,000 تومان 516,000 تومان 500,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
me 960,000 تومان 972,000 تومان 960,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
mobi 531,600 تومان 543,000 تومان 531,600 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tel 520,000 تومان 532,000 تومان 520,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tv 1,272,000 تومان 1,296,000 تومان 1,272,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
cc 399,000 تومان 416,000 تومان 399,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
ws 999,000 تومان 1,015,000 تومان 999,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
bz 1,039,000 تومان 1,055,000 تومان 1,039,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
one 359,000 تومان 375,000 تومان 359,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
mn 1,800,000 تومان 1,816,000 تومان 1,800,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
nl 320,000 تومان 335,000 تومان 320,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
co.uk 308,000 تومان 320,000 تومان 308,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
uk 308,000 تومان 320,000 تومان 308,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
sx 1,200,000 تومان 1,212,000 تومان 1,200,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
sc 3,995,000 تومان 4,015,000 تومان 3,995,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
cn 300,000 تومان 315,000 تومان 300,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
la 1,280,000 تومان 1,295,000 تومان 128,000,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
global 2,520,000 تومان 2,535,000 تومان 2,520,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
club 459,000 تومان 475,000 تومان 459,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
ong 1,559,000 تومان 1,575,000 تومان 1,559,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
black 1,307,900 تومان 1,320,000 تومان 1,307,900 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
kiwi 1,240,000 تومان 1,255,000 تومان 1,240,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
markets 1,995,000 تومان 2,015,000 تومان 1,995,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
desi 600,000 تومان 615,000 تومان 600,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
london 1,640,000 تومان 1,656,000 تومان 1,640,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
kim 445,400 تومان 456,900 تومان 445,400 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fashion 1,080,000 تومان 1,095,000 تومان 1,080,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fit 1,080,000 تومان 1,095,000 تومان 1,080,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
surf 1,080,000 تومان 1,095,000 تومان 1,080,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
wedding 1,080,000 تومان 1,095,000 تومان 1,080,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
cooking 1,040,000 تومان 1,055,000 تومان 1,040,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fishing 1,080,000 تومان 1,095,000 تومان 1,080,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
horse 1,080,000 تومان 1,095,000 تومان 1,080,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
garden 1,080,000 تومان 1,095,000 تومان 1,080,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
rodeo 172,300 تومان 183,800 تومان 172,300 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
vote 2,520,000 تومان 2,535,000 تومان 2,520,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
voto 2,520,000 تومان 2,535,000 تومان 2,520,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
band 800,000 تومان 815,000 تومان 800,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
gives 1,080,000 تومان 1,095,000 تومان 1,080,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
vet 1,080,000 تومان 1,095,000 تومان 1,080,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
college 1,580,000 تومان 1,592,500 تومان 1,580,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
gold 3,360,000 تومان 3,375,000 تومان 3,360,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
bike 1,120,000 تومان 1,135,000 تومان 1,120,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
camera 1,760,000 تومان 1,775,000 تومان 1,760,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
career 2,588,000 تومان 2,599,000 تومان 2,070,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
company 200,000 تومان 212,500 تومان 200,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
academy 805,000 تومان 817,000 تومان 805,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
center 546,000 تومان 558,000 تومان 546,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
camp 1,294,000 تومان 1,305,000 تومان 1,294,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
glass 1,265,000 تومان 1,277,000 تومان 1,265,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
solar 1,265,000 تومان 1,277,000 تومان 1,265,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
menu 862,300 تومان 873,800 تومان 862,300 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
buzz 935,000 تومان 946,000 تومان 935,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
zone 804,800 تومان 816,300 تومان 804,800 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cool 804,800 تومان 817,000 تومان 804,800 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
accountants 2,271,000 تومان 2,294,000 تومان 2,271,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
pink 445,400 تومان 456,900 تومان 445,400 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
actor 949,000 تومان 960,000 تومان 949,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
dance 575,000 تومان 587,000 تومان 575,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
immobilien 776,000 تومان 787,500 تومان 776,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
plumbing 1,265,000 تومان 1,267,000 تومان 1,265,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
associates 80,500 تومان 81,700 تومان 80,500 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
attorney 1,323,000 تومان 1,334,000 تومان 1,323,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
auction 776,000 تومان 788,000 تومان 776,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
democrat 776,000 تومان 787,500 تومان 776,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
audio 3,479,000 تومان 3,490,000 تومان 3,479,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
ink 660,000 تومان 672,500 تومان 660,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
property 3,479,000 تومان 3,490,000 تومان 3,479,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
diet 3,479,000 تومان 3,490,000 تومان 3,479,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
pub 776,000 تومان 787,500 تومان 776,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
investments 2,270,000 تومان 2,283,000 تومان 2,270,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
quebec 862,300 تومان 873,800 تومان 862,300 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
vc 862,300 تومان 873,800 تومان 862,300 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
blackfriday 3,479,000 تومان 3,490,000 تومان 3,479,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
jobs 3,306,000 تومان 3,318,000 تومان 3,306,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
red 445,400 تومان 456,900 تومان 445,400 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
vegas 1,379,000 تومان 1,391,300 تومان 1,379,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
blue 446,000 تومان 457,000 تومان 446,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
dog 1,265,000 تومان 1,277,000 تومان 1,265,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
joburg 574,800 تومان 586,300 تومان 574,800 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
build 1,725,000 تومان 1,737,000 تومان 1,725,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
durban 575,000 تومان 587,000 تومان 575,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
business 200,000 تومان 212,500 تومان 200,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
juegos 10,378,500 تومان 10,389,900 تومان 10,378,500 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
ca 374,000 تومان 385,000 تومان 374,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
kaufen 776,000 تومان 787,500 تومان 776,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
rest 862,300 تومان 873,800 تومان 862,300 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
lawyer 1,322,300 تومان 1,333,800 تومان 1,322,300 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
wiki 660,000 تومان 672,500 تومان 660,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
capetown 575,000 تومان 587,000 تومان 575,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
reviews 574,800 تومان 586,300 تومان 574,800 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
work 244,000 تومان 255,600 تومان 244,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
rocks 316,000 تومان 327,500 تومان 316,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
casa 301,600 تومان 314,000 تومان 301,600 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
airforce 805,000 تومان 817,000 تومان 805,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
luxury 13,799,800 تومان 13,811,300 تومان 13,899,800 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
art 345,000 تومان 357,000 تومان 345,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
archi 1,860,000 تومان 1,866,000 تومان 1,855,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
blog 719,000 تومان 730,000 تومان 719,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
car 69,029,000 تومان 69,040,000 تومان 69,029,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
city 546,000 تومان 558,000 تومان 546,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
moda 776,000 تومان 787,500 تومان 776,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
bio 1,682,000 تومان 1,694,000 تومان 1,682,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
earth 546,000 تومان 558,000 تومان 546,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
eco 1,754,000 تومان 1,765,000 تومان 1,754,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
forsale 776,000 تومان 787,500 تومان 776,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
shiksha 430,000 تومان 442,500 تومان 430,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
family 603,500 تومان 615,000 تومان 603,500 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
fans 1,754,000 تومان 1,765,000 تومان 1,754,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
feedback 719,000 تومان 730,000 تومان 719,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fm 2,961,000 تومان 2,972,500 تومان 2,961,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
games 489,000 تومان 499,000 تومان 489,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cleaning 1,265,000 تومان 1,277,000 تومان 1,265,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
group 316,000 تومان 327,500 تومان 316,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
hospital 1,265,000 تومان 1,277,000 تومان 1,265,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
how 718,500 تومان 729,900 تومان 718,500 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
lat 718,500 تومان 729,900 تومان 718,500 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
social 776,000 تومان 787,500 تومان 776,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cn.com 1,006,000 تومان 1,017,500 تومان 1,006,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
futbol 316,000 تومان 328,000 تومان 316,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cymru 430,000 تومان 442,500 تومان 430,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
degree 1,120,000 تومان 1,132,500 تومان 1,120,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
co.de 261,400 تومان 272,900 تومان 261,400 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
gift 460,000 تومان 471,300 تومان 460,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
dentist 1,322,300 تومان 1,333,800 تومان 1,322,300 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
engineer 776,000 تومان 799,000 تومان 776,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ninja 459,800 تومان 471,300 تومان 459,800 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
flowers 3,479,000 تومان 3,490,000 تومان 3,479,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
promo 445,400 تومان 456,900 تومان 445,400 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
theatre 17,278,500 تومان 17,290,000 تومان 17,278,500 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
game 10,063,000 تومان 10,075,000 تومان 10,063,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
security 69,028,500 تومان 69,040,000 تومان 69,028,500 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
shop 862,300 تومان 873,800 تومان 862,200 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
shopping 776,000 تومان 787,500 تومان 776,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
com.de 200,000 تومان 212,500 تومان 200,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
guitars 3,479,000 تومان 3,490,000 تومان 3,479,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tube 718,500 تومان 729,900 تومان 718,500 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
green 1,724,000 تومان 1,737,000 تومان 1,725,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tires 2,270,000 تومان 2,282,500 تومان 2,270,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
video 574,800 تومان 586,300 تومان 574,800 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
tokyo 287,300 تومان 298,800 تومان 287,300 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
consulting 776,000 تومان 788,000 تومان 776,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
yoga 718,500 تومان 729,900 تومان 718,500 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
love 689,800 تومان 701,300 تومان 689,800 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
hiphop 3,479,000 تومان 3,490,000 تومان 3,479,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
creditcard 3,420,000 تومان 3,444,000 تومان 3,420,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
hosting 10,378,500 تومان 10,390,000 تومان 10,378,500 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
pictures 287,300 تومان 298,800 تومان 287,300 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
mortgage 1,120,000 تومان 1,133,000 تومان 1,120,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
nagoya 287,300 تومان 298,800 تومان 287,300 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
nz 373,500 تومان 385,000 تومان 0 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
rehab 776,000 تومان 787,500 تومان 776,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
rip 488,500 تومان 499,900 تومان 488,500 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
sale 776,000 تومان 787,500 تومان 776,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ski 1,120,000 تومان 1,133,000 تومان 1,120,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
software 776,000 تومان 787,400 تومان 776,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
soy 632,300 تومان 643,800 تومان 632,300 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
vip 430,000 تومان 442,500 تومان 430,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
es 200,000 تومان 213,000 تومان 0 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
de 307,000 تومان 320,000 تومان 307,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران

ثبت دامنه

آذرآنلاین ارائه دهنده خدمات متنوع ثبت دامنه

خدمات ثبت دامنه در آذرآنلاین با مناسبترین مبلغ ممکن انجام پذیرفته و تمامی ثبت دامنه های محلی ، ایرانی و بین المللی به صورت آنی انجام می پذیرد. همچنین آذرآنلاین پنل اختصاصی خود را جهت مدیریت دامنه در اختیار کاربران قرار داده تا از مهمترین بخش تجارت الکترونیک کاربران یعنی دامنه به صورت کامل بهره ببرند.

ثبت دامنه - Domain Registration

ثبت دامنه

ثبت دامنه به صورت آنی و بدون نیاز به مراحل پیچیده انجام می پذیرد.

تمدید دامنه - Domain Renew

تمدید دامنه

امکان تمدید دامنه تنها با چند کلیک در آذرآنلاین میسر می باشد

انتقال دامنه - Domain Transfer

انتقال دامنه

شما می توانید دامنه های خود را به پنل مدیریت آذرآنلاین انتقال دهید.

هویز دامنه - Domain Whois

هویز دامنه

با استفاده از ابزار هویز آذرآنلاین می توانید اطلاعات دامنه ثبت شده را بدست آورید.

امکانات ثبت دامنه

با امکانات ثبت دامنه در آذرآنلاین بیشتر آشنا شوید.

آذرآنلاین در راستای ارائه خدمات ثبت دامنه های ویژه ، امکانات فراوانی را دراختیار کاربران خود قرار می دهد که در ادامه این بخش با آنها نیز آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که پس از ثبت دامنه ویژه در آذرآنلاین ، تمامی امکانات ذکر شده به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

ثبت آنی دامنه

پس از تکمیل مراحل خرید دامنه شما به صورت آنی ثبت خواهد شد.

هزینه مناسب

پرداخت هزینه مناسب با دریافت قیمت جهانی دامنه

ایمیل رایگان

پس ازثبت دامنه ، سرویس ایمیل به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت

انتقال دامنه

انتقال دامنه به آذرآنلاین به ساده ترین و سریع ترین روش امکان پذیر است

کنترل پنل اختصاصی

ارائه پنل مدیریت اختصاصی دامنه برای هر شخص

مدیریت نیم سرور

مدیریت کامل نیم سرور دامنه با بروزرسانی سریع و بدون وقفه

تمدید دامنه

تمدید دامنه در آذرآنلاین به صورت آنی و بدون مراحل اضافی انجام می پذیرد

ثبت مستقیم دامنه

ثبت تمامی دامنه ها به صورت مستقیم و خودکار انجام می پذیرد

قفل دامنه

امکان ارائه قفل برای دامنه جهت محفوظ ماندن اطلاعات دامنه و انتقال آن

آخرین مطالب سایت

آخرین مطالب و مقالات آموزشی ارائه شده تیم آموزش آذرآنلاین

آذرآنلاین در راستای اطلاع رسانی و افزایش علم و آگاهی کاربران خود ، بخش مرکز آموزش را راه اندازی کرده و جدیدترین و بروزترین آموزش های تست شده را به صورت تصویری و ویدئویی و کاملا رایگان در اختیار کاربران قرار داده است.

کمپین افلیت آذرآنلاین فعال شد
کمپین افلیت آذرآنلاین فعال شد
نحوه احراز هویت در آذرآنلاین
نحوه احراز هویت در آذرآنلاین

برخی از مشتریان و نظرات کاربران

آذرآنلاین در یک دهه فعالیت خود در ارائه خدمات سرویسهای اینترنتی موفق به جلب رضایت مشتریان خود شده است که نظرات برخی از آنان را در ادامه خواهید خواند.

آذرآنلاین در رسانه ها

zoomit digiato hamyar-wordpress mehrnews shabakeh-mag tabnak