دامنه ویژه

آذرآنلاین ارائه دهنده دامنه‌های ویژه با پسوندهای متفاوت و خاص

آذرآنلاین در کنار سایر سرویس خدمات دامنه ، سرویس ثبت دامنه های خاص و ویژه را نیز ارائه می نماید . با مشاهده و انتخاب هر یک از پسوند های خاص شما می توانید با هزینه های متفاوت اقدام به ثبت دامنه مورد نظر خود نمایید.

دامنه های ویژه چیست؟

دامنه ویژه یک زیر شاخه از دامنه های بین المللی است که با پسوندهای خاص و متفاوتی عرضه می گردند ، در کل اگر دامنه‌ای مربوط به یک موقعیت جغرافیایی نشود و یا جزء دامنه‌های شاخصی مانند com. ، net. و یا ... نگردد دامنه ویژه نام گذاری می گردد. دامنه‌های ویژه عموماً به تجارت و یا کسب کار مشخص و یا کشور خاصی محدود نبوده و صرفاً یک نام می‌باشند. در لیست زیر با برخی از دامنه‌های ویژه آشنا خواهید شد.

لیست دامنه های فروش ویژه

برخی دامنه ها به علت نام و پسوند های خاص دارای شرایط ویژه فروش می باشند که در لیست زیر مبلغ پرداختی و نوع آنها را خواهید دید ، آذرآنلاین سعی دارد با در نظر داشتن حقوق مشتری برای دامنه مورد نظر ، کمترین هزینه را برای ثبت دامنه ویژه در نظر بگیرد.

پسوند دامنه ثبت تمدید انتقال
info 385,000 تومان فروش ویژه 396,500 تومان 385,000 تومان
name 229,800 تومان فروش ویژه 238,400 تومان 229,800 تومان
de 200,000 تومان فروش ویژه 212,500 تومان 200,000 تومان
eu در حال حاضر قابل ارائه نمی باشد در حال حاضر قابل ارائه نمی باشد در حال حاضر قابل ارائه نمی باشد
asia 360,000 تومان فروش ویژه 371,000 تومان 360,000 تومان
me 689,800 تومان فروش ویژه 698,400 تومان 689,800 تومان
mobi 531,600 تومان فروش ویژه 543,000 تومان 531,600 تومان
tel 373,500 تومان فروش ویژه 382,000 تومان 373,500 تومان
tv 890,900 تومان فروش ویژه 899,500 تومان 890,900 تومان
cc 288,000 تومان فروش ویژه 299,000 تومان 288,000 تومان
ws 632,300 تومان فروش ویژه 640,800 تومان 632,300 تومان
bz 546,000 تومان فروش ویژه 558,000 تومان 546,000 تومان
one 258,500 تومان فروش ویژه 269,900 تومان 258,500 تومان
mn 1,092,300 تومان فروش ویژه 1,103,800 تومان 1,092,300 تومان
nl 229,800 تومان فروش ویژه 241,300 تومان 229,800 تومان
sx 862,300 تومان فروش ویژه 870,000 تومان 862,300 تومان
sc 2,588,000 تومان فروش ویژه 2,599,000 تومان 2,588,000 تومان
cn 216,000 تومان فروش ویژه 227,000 تومان 216,000 تومان
la 862,300 تومان فروش ویژه 873,800 تومان 862,300 تومان
xyz 42,000 تومان فروش ویژه 287,000 تومان 287,000 تومان
global 1,725,000 تومان فروش ویژه 1,737,000 تومان 1,725,000 تومان
club 316,000 تومان فروش ویژه 328,000 تومان 288,000 تومان
black 1,307,900 تومان فروش ویژه 1,320,000 تومان 1,307,900 تومان
kiwi 890,000 تومان فروش ویژه 902,500 تومان 890,000 تومان
markets 1,438,000 تومان فروش ویژه 1,449,000 تومان 1,438,000 تومان
desi 430,000 تومان فروش ویژه 442,500 تومان 430,000 تومان
london 1,178,500 تومان فروش ویژه 1,189,900 تومان 1,178,500 تومان
kim 445,400 تومان فروش ویژه 456,900 تومان 445,400 تومان
fashion 690,000 تومان فروش ویژه 701,300 تومان 690,000 تومان
fit 690,000 تومان فروش ویژه 701,300 تومان 690,000 تومان
surf 689,800 تومان فروش ویژه 701,300 تومان 689,800 تومان
wedding 689,800 تومان فروش ویژه 701,300 تومان 689,800 تومان
cooking 690,000 تومان فروش ویژه 700,000 تومان 690,000 تومان
country 689,800 تومان فروش ویژه 701,300 تومان 689,800 تومان
fishing 690,000 تومان فروش ویژه 701,300 تومان 690,000 تومان
horse 689,800 تومان فروش ویژه 701,300 تومان 689,800 تومان
garden 690,000 تومان فروش ویژه 701,300 تومان 690,000 تومان
rodeo 172,300 تومان فروش ویژه 183,800 تومان 172,300 تومان
vote 1,725,000 تومان فروش ویژه 1,736,000 تومان 1,725,000 تومان
voto 1,725,000 تومان فروش ویژه 1,737,000 تومان 1,725,000 تومان
gives 776,000 تومان فروش ویژه 787,500 تومان 776,000 تومان
vet 776,000 تومان فروش ویژه 787,500 تومان 620,700 تومان
college 1,580,000 تومان فروش ویژه 1,592,500 تومان 1,580,000 تومان
gold 2,270,000 تومان فروش ویژه 2,283,000 تومان 2,270,000 تومان
bike 805,000 تومان فروش ویژه 817,000 تومان 805,000 تومان
camera 1,265,000 تومان فروش ویژه 1,277,000 تومان 1,265,000 تومان
career 2,588,000 تومان فروش ویژه 2,599,000 تومان 2,070,000 تومان
company 200,000 تومان فروش ویژه 212,500 تومان 200,000 تومان
academy 805,000 تومان فروش ویژه 817,000 تومان 805,000 تومان
center 546,000 تومان فروش ویژه 558,000 تومان 546,000 تومان
camp 1,294,000 تومان فروش ویژه 1,305,000 تومان 1,294,000 تومان
glass 1,265,000 تومان فروش ویژه 1,277,000 تومان 1,265,000 تومان
solar 1,265,000 تومان فروش ویژه 1,277,000 تومان 1,265,000 تومان
menu 862,300 تومان فروش ویژه 873,800 تومان 862,300 تومان
buzz 935,000 تومان فروش ویژه 946,000 تومان 935,000 تومان
zone 804,800 تومان فروش ویژه 816,300 تومان 804,800 تومان
cool 804,800 تومان فروش ویژه 817,000 تومان 804,800 تومان
accountants 2,271,000 تومان فروش ویژه 2,294,000 تومان 2,271,000 تومان
pink 445,400 تومان فروش ویژه 456,900 تومان 445,400 تومان
actor 949,000 تومان فروش ویژه 960,000 تومان 949,000 تومان
dance 575,000 تومان فروش ویژه 587,000 تومان 575,000 تومان
immobilien 776,000 تومان فروش ویژه 787,500 تومان 776,000 تومان
plumbing 1,265,000 تومان فروش ویژه 1,267,000 تومان 1,265,000 تومان
associates 80,500 تومان فروش ویژه 81,700 تومان 80,500 تومان
attorney 1,323,000 تومان فروش ویژه 1,334,000 تومان 1,323,000 تومان
auction 776,000 تومان فروش ویژه 788,000 تومان 776,000 تومان
democrat 776,000 تومان فروش ویژه 787,500 تومان 776,000 تومان
audio 3,479,000 تومان فروش ویژه 3,490,000 تومان 3,479,000 تومان
ink 660,000 تومان فروش ویژه 672,500 تومان 660,000 تومان
property 3,479,000 تومان فروش ویژه 3,490,000 تومان 3,479,000 تومان
diet 3,479,000 تومان فروش ویژه 3,490,000 تومان 3,479,000 تومان
pub 776,000 تومان فروش ویژه 787,500 تومان 776,000 تومان
investments 2,270,000 تومان فروش ویژه 2,283,000 تومان 2,270,000 تومان
quebec 862,300 تومان فروش ویژه 873,800 تومان 862,300 تومان
vc 862,300 تومان فروش ویژه 873,800 تومان 862,300 تومان
blackfriday 3,479,000 تومان فروش ویژه 3,490,000 تومان 3,479,000 تومان
jobs 3,306,000 تومان فروش ویژه 3,318,000 تومان 3,306,000 تومان
red 445,400 تومان فروش ویژه 456,900 تومان 445,400 تومان
vegas 1,379,000 تومان فروش ویژه 1,391,300 تومان 1,379,000 تومان
blue 446,000 تومان فروش ویژه 457,000 تومان 446,000 تومان
dog 1,265,000 تومان فروش ویژه 1,277,000 تومان 1,265,000 تومان
joburg 574,800 تومان فروش ویژه 586,300 تومان 574,800 تومان
build 1,725,000 تومان فروش ویژه 1,737,000 تومان 1,725,000 تومان
durban 575,000 تومان فروش ویژه 587,000 تومان 575,000 تومان
business 200,000 تومان فروش ویژه 212,500 تومان 200,000 تومان
juegos 10,378,500 تومان فروش ویژه 10,389,900 تومان 10,378,500 تومان
ca 374,000 تومان فروش ویژه 385,000 تومان 374,000 تومان
kaufen 776,000 تومان فروش ویژه 787,500 تومان 776,000 تومان
rest 862,300 تومان فروش ویژه 873,800 تومان 862,300 تومان
lawyer 1,322,300 تومان فروش ویژه 1,333,800 تومان 1,322,300 تومان
wiki 660,000 تومان فروش ویژه 672,500 تومان 660,000 تومان
capetown 575,000 تومان فروش ویژه 587,000 تومان 575,000 تومان
reviews 574,800 تومان فروش ویژه 586,300 تومان 574,800 تومان
work 244,000 تومان فروش ویژه 255,600 تومان 244,000 تومان
rocks 316,000 تومان فروش ویژه 327,500 تومان 316,000 تومان
casa 301,600 تومان فروش ویژه 314,000 تومان 301,600 تومان
airforce 805,000 تومان فروش ویژه 817,000 تومان 805,000 تومان
luxury 13,799,800 تومان فروش ویژه 13,811,300 تومان 13,899,800 تومان
art 345,000 تومان فروش ویژه 357,000 تومان 345,000 تومان
archi 1,860,000 تومان فروش ویژه 1,866,000 تومان 1,855,000 تومان
blog 719,000 تومان فروش ویژه 730,000 تومان 719,000 تومان
car 69,029,000 تومان فروش ویژه 69,040,000 تومان 69,029,000 تومان
city 546,000 تومان فروش ویژه 558,000 تومان 546,000 تومان
moda 776,000 تومان فروش ویژه 787,500 تومان 776,000 تومان
bio 1,682,000 تومان فروش ویژه 1,694,000 تومان 1,682,000 تومان
earth 546,000 تومان فروش ویژه 558,000 تومان 546,000 تومان
eco 1,754,000 تومان فروش ویژه 1,765,000 تومان 1,754,000 تومان
forsale 776,000 تومان فروش ویژه 787,500 تومان 776,000 تومان
shiksha 430,000 تومان فروش ویژه 442,500 تومان 430,000 تومان
family 603,500 تومان فروش ویژه 615,000 تومان 603,500 تومان
fans 1,754,000 تومان فروش ویژه 1,765,000 تومان 1,754,000 تومان
feedback 719,000 تومان فروش ویژه 730,000 تومان 719,000 تومان
fm 2,961,000 تومان فروش ویژه 2,972,500 تومان 2,961,000 تومان
games 489,000 تومان فروش ویژه 499,000 تومان 489,000 تومان
cleaning 1,265,000 تومان فروش ویژه 1,277,000 تومان 1,265,000 تومان
group 316,000 تومان فروش ویژه 327,500 تومان 316,000 تومان
hospital 1,265,000 تومان فروش ویژه 1,277,000 تومان 1,265,000 تومان
how 718,500 تومان فروش ویژه 729,900 تومان 718,500 تومان
lat 718,500 تومان فروش ویژه 729,900 تومان 718,500 تومان
social 776,000 تومان فروش ویژه 787,500 تومان 776,000 تومان
cn.com 1,006,000 تومان فروش ویژه 1,017,500 تومان 1,006,000 تومان
futbol 316,000 تومان فروش ویژه 328,000 تومان 316,000 تومان
cymru 430,000 تومان فروش ویژه 442,500 تومان 430,000 تومان
degree 1,120,000 تومان فروش ویژه 1,132,500 تومان 1,120,000 تومان
co.de 261,400 تومان فروش ویژه 272,900 تومان 261,400 تومان
gift 460,000 تومان فروش ویژه 471,300 تومان 460,000 تومان
dentist 1,322,300 تومان فروش ویژه 1,333,800 تومان 1,322,300 تومان
engineer 776,000 تومان فروش ویژه 799,000 تومان 776,000 تومان
ninja 459,800 تومان فروش ویژه 471,300 تومان 459,800 تومان
flowers 3,479,000 تومان فروش ویژه 3,490,000 تومان 3,479,000 تومان
promo 445,400 تومان فروش ویژه 456,900 تومان 445,400 تومان
theatre 17,278,500 تومان فروش ویژه 17,290,000 تومان 17,278,500 تومان
game 10,063,000 تومان فروش ویژه 10,075,000 تومان 10,063,000 تومان
security 69,028,500 تومان فروش ویژه 69,040,000 تومان 69,028,500 تومان
shop 862,300 تومان فروش ویژه 873,800 تومان 862,200 تومان
shopping 776,000 تومان فروش ویژه 787,500 تومان 776,000 تومان
com.de 200,000 تومان فروش ویژه 212,500 تومان 200,000 تومان
guitars 3,479,000 تومان فروش ویژه 3,490,000 تومان 3,479,000 تومان
tube 718,500 تومان فروش ویژه 729,900 تومان 718,500 تومان
green 1,724,000 تومان فروش ویژه 1,737,000 تومان 1,725,000 تومان
tires 2,270,000 تومان فروش ویژه 2,282,500 تومان 2,270,000 تومان
video 574,800 تومان فروش ویژه 586,300 تومان 574,800 تومان
tokyo 287,300 تومان فروش ویژه 298,800 تومان 287,300 تومان
consulting 776,000 تومان فروش ویژه 788,000 تومان 776,000 تومان
yoga 718,500 تومان فروش ویژه 729,900 تومان 718,500 تومان
love 689,800 تومان فروش ویژه 701,300 تومان 689,800 تومان
hiphop 3,479,000 تومان فروش ویژه 3,490,000 تومان 3,479,000 تومان
creditcard 3,420,000 تومان فروش ویژه 3,444,000 تومان 3,420,000 تومان
hosting 10,378,500 تومان فروش ویژه 10,390,000 تومان 10,378,500 تومان
pictures 287,300 تومان فروش ویژه 298,800 تومان 287,300 تومان
mortgage 1,120,000 تومان فروش ویژه 1,133,000 تومان 1,120,000 تومان
nagoya 287,300 تومان فروش ویژه 298,800 تومان 287,300 تومان
nz 373,500 تومان فروش ویژه 385,000 تومان 0 تومان
rehab 776,000 تومان فروش ویژه 787,500 تومان 776,000 تومان
rip 488,500 تومان فروش ویژه 499,900 تومان 488,500 تومان
sale 776,000 تومان فروش ویژه 787,500 تومان 776,000 تومان
ski 1,120,000 تومان فروش ویژه 1,133,000 تومان 1,120,000 تومان
software 776,000 تومان فروش ویژه 787,400 تومان 776,000 تومان
soy 632,300 تومان فروش ویژه 643,800 تومان 632,300 تومان
vip 430,000 تومان فروش ویژه 442,500 تومان 430,000 تومان
es در حال حاضر قابل ارائه نمی باشد در حال حاضر قابل ارائه نمی باشد در حال حاضر قابل ارائه نمی باشد

ثبت دامنه

آذرآنلاین ارائه دهنده خدمات متنوع ثبت دامنه

خدمات ثبت دامنه در آذرآنلاین با مناسبترین مبلغ ممکن انجام پذیرفته و تمامی ثبت دامنه های محلی ، ایرانی و بین المللی به صورت آنی انجام می پذیرد. همچنین آذرآنلاین پنل اختصاصی خود را جهت مدیریت دامنه در اختیار کاربران قرار داده تا از مهمترین بخش تجارت الکترونیک کاربران یعنی دامنه به صورت کامل بهره ببرند.

ثبت دامنه - Domain Registration

ثبت دامنه

ثبت دامنه به صورت آنی و بدون نیاز به مراحل پیچیده انجام می پذیرد.

تمدید دامنه - Domain Renew

تمدید دامنه

امکان تمدید دامنه تنها با چند کلیک در آذرآنلاین میسر می باشد

انتقال دامنه - Domain Transfer

انتقال دامنه

شما می توانید دامنه های خود را به پنل مدیریت آذرآنلاین انتقال دهید.

هویز دامنه - Domain Whois

هویز دامنه

با استفاده از ابزار هویز آذرآنلاین می توانید اطلاعات دامنه ثبت شده را بدست آورید.

امکانات ثبت دامنه

با امکانات ثبت دامنه در آذرآنلاین بیشتر آشنا شوید.

آذرآنلاین در راستای ارائه خدمات ثبت دامنه های ویژه ، امکانات فراوانی را دراختیار کاربران خود قرار می دهد که در ادامه این بخش با آنها نیز آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که پس از ثبت دامنه ویژه در آذرآنلاین ، تمامی امکانات ذکر شده به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

ثبت آنی دامنه

پس از تکمیل مراحل خرید دامنه شما به صورت آنی ثبت خواهد شد.

هزینه مناسب

پرداخت هزینه مناسب با دریافت قیمت جهانی دامنه

ایمیل رایگان

پس ازثبت دامنه ، سرویس ایمیل به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت

انتقال دامنه

انتقال دامنه به آذرآنلاین به ساده ترین و سریع ترین روش امکان پذیر است

کنترل پنل اختصاصی

ارائه پنل مدیریت اختصاصی دامنه برای هر شخص

مدیریت نیم سرور

مدیریت کامل نیم سرور دامنه با بروزرسانی سریع و بدون وقفه

تمدید دامنه

تمدید دامنه در آذرآنلاین به صورت آنی و بدون مراحل اضافی انجام می پذیرد

ثبت مستقیم دامنه

ثبت تمامی دامنه ها به صورت مستقیم و خودکار انجام می پذیرد

قفل دامنه

امکان ارائه قفل برای دامنه جهت محفوظ ماندن اطلاعات دامنه و انتقال آن

آخرین مطالب سایت

آخرین مطالب و مقالات آموزشی ارائه شده تیم آموزش آذرآنلاین

آذرآنلاین در راستای اطلاع رسانی و افزایش علم و آگاهی کاربران خود ، بخش مرکز آموزش را راه اندازی کرده و جدیدترین و بروزترین آموزش های تست شده را به صورت تصویری و ویدئویی و کاملا رایگان در اختیار کاربران قرار داده است.

نحوه احراز هویت در آذرآنلاین
نحوه احراز هویت در آذرآنلاین

برخی از مشتریان و نظرات کاربران

آذرآنلاین در یک دهه فعالیت خود در ارائه خدمات سرویسهای اینترنتی موفق به جلب رضایت مشتریان خود شده است که نظرات برخی از آنان را در ادامه خواهید خواند.

آذرآنلاین در رسانه ها

zoomit digiato hamyar-wordpress mehrnews shabakeh-mag tabnak