دامنه ویژه

آذرآنلاین ارائه دهنده دامنه‌های ویژه با پسوندهای متفاوت و خاص

آذرآنلاین در کنار سایر سرویس خدمات دامنه ، سرویس ثبت دامنه های خاص و ویژه را نیز ارائه می نماید . با مشاهده و انتخاب هر یک از پسوند های خاص شما می توانید با هزینه های متفاوت اقدام به ثبت دامنه مورد نظر خود نمایید.

دامنه های ویژه چیست؟

دامنه ویژه یک زیر شاخه از دامنه های بین المللی است که با پسوندهای خاص و متفاوتی عرضه می گردند ، در کل اگر دامنه‌ای مربوط به یک موقعیت جغرافیایی نشود و یا جزء دامنه‌های شاخصی مانند com. ، net. و یا ... نگردد دامنه ویژه نام گذاری می گردد. دامنه‌های ویژه عموماً به تجارت و یا کسب کار مشخص و یا کشور خاصی محدود نبوده و صرفاً یک نام می‌باشند. در لیست زیر با برخی از دامنه‌های ویژه آشنا خواهید شد.

لیست دامنه های فروش ویژه

برخی دامنه ها به علت نام و پسوند های خاص دارای شرایط ویژه فروش می باشند که در لیست زیر مبلغ پرداختی و نوع آنها را خواهید دید ، آذرآنلاین سعی دارد با در نظر داشتن حقوق مشتری برای دامنه مورد نظر ، کمترین هزینه را برای ثبت دامنه ویژه در نظر بگیرد.

فیلتر:
پسوند دامنه ثبت تمدید انتقال شرایط
com 321,000 تومان 334,000 تومان 321,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
net 384,000 تومان 391,000 تومان 384,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
org 416,000 تومان 426,000 تومان 416,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
biz 529,000 تومان 539,000 تومان 529,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
info 750,000 تومان
682,000 تومان
696,000 تومان 750,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
name 280,000 تومان 293,000 تومان 280,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
us 290,000 تومان 304,000 تومان 290,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
eu 229,000 تومان 239,000 تومان 229,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
in 314,000 تومان 328,000 تومان 314,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
co 785,000 تومان 792,000 تومان 785,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
asia 426,000 تومان 440,000 تومان 426,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
me 955,000 تومان 972,000 تومان 819,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
mobi 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tel 443,000 تومان 454,000 تومان 443,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tv 1,091,000 تومان 1,105,000 تومان 1,091,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
cc 341,000 تومان 355,000 تومان 341,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
ws 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
bz 887,000 تومان 900,000 تومان 887,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
one 307,000 تومان 321,000 تومان 307,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
mn 1,535,000 تومان 1,548,000 تومان 1,535,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
pro 784,000 تومان 798,000 تومان 784,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
nl 324,000 تومان 338,000 تومان 324,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
co.uk 263,000 تومان 273,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
دارای شرایط خاص (برای مطالعه کلیک کنید)
uk 263,000 تومان 273,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
دارای شرایط خاص (برای مطالعه کلیک کنید)
sx 1,023,000 تومان 1,033,000 تومان 1,023,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
sc 3,410,000 تومان 3,424,000 تومان 3,410,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
cn 256,000 تومان 270,000 تومان 256,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
la 1,091,000 تومان 1,105,000 تومان 1,091,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
xyz 375,000 تومان 392,000 تومان 375,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
global 2,148,000 تومان 2,162,000 تومان 2,148,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
ong 1,330,000 تومان 1,344,000 تومان 1,330,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
black 1,910,000 تومان 1,923,000 تومان 1,910,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
kiwi 1,057,000 تومان 1,071,000 تومان 1,057,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
markets 1,705,000 تومان 1,719,000 تومان 1,705,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
lol 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
desi 512,000 تومان 525,000 تومان 512,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
london 1,398,000 تومان 1,412,000 تومان 1,398,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
team 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
mba 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
show 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
fyi 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
kim 597,000 تومان 611,000 تومان 597,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fashion 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fit 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
surf 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
wedding 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
cooking 887,000 تومان 900,000 تومان 887,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
country 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fishing 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
horse 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
garden 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
rodeo 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
vote 2,148,000 تومان 2,162,000 تومان 2,148,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
voto 2,148,000 تومان 2,162,000 تومان 2,148,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
band 682,000 تومان 696,000 تومان 682,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
gives 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
vet 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
college 2,183,000 تومان 2,196,000 تومان 2,183,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
gold 2,865,000 تومان 2,878,000 تومان 2,865,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
design 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
bike 955,000 تومان 969,000 تومان 955,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
clothing 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
nyc 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
holdings 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ventures 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
camera 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
equipment 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
estate 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
gallery 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
graphics 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
lighting 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
diamonds 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
enterprises 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
voyage 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
career 3,240,000 تومان 3,253,000 تومان 3,069,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
photos 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
recipes 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
shoes 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
school 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
football 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cab 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
domains 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
limo 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
academy 955,000 تومان 969,000 تومان 955,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
center 648,000 تومان 662,000 تومان 648,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
computer 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
management 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
builders 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
support 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ooo 887,000 تومان 900,000 تومان 887,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
training 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
camp 1,535,000 تومان 1,548,000 تومان 1,535,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
education 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
glass 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
repair 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
institute 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
coffee 955,000 تومان 969,000 تومان 955,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
florist 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
house 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
solar 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
international 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
marketing 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
holiday 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
codes 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
viajes 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
farm 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
menu 1,091,000 تومان 1,105,000 تومان 1,091,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
uno 784,000 تومان 798,000 تومان 784,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
buzz 1,108,000 تومان 1,122,000 تومان 1,108,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
construction 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
contractors 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
directory 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
kitchen 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
land 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
technology 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
bargains 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
boutique 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cheap 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
zone 955,000 تومان 969,000 تومان 955,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cool 955,000 تومان 969,000 تومان 955,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
accountants 2,865,000 تومان 2,878,000 تومان 2,865,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cruises 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
gen.in 263,000 تومان 280,000 تومان 263,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
pink 597,000 تومان 611,000 تومان 597,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
watch 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
actor 1,125,000 تومان 1,139,000 تومان 1,125,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
dance 682,000 تومان 696,000 تومان 682,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
hu.com 1,925,000 تومان 1,939,000 تومان 1,925,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
pizza 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
dating 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
immo 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
place 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
apartments 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
immobilien 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
plumbing 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
associates 955,000 تومان 969,000 تومان 955,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
deals 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
in.net 256,000 تومان 270,000 تومان 256,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
plus 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
attorney 1,569,000 تومان 1,582,000 تومان 1,569,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
delivery 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ind.in 263,000 تومان 280,000 تومان 263,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
productions 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
auction 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
democrat 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
industries 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
properties 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
audio 4,331,000 تومان 4,344,000 تومان 4,331,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
dental 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ink 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
property 4,331,000 تومان 4,344,000 تومان 4,331,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
diet 4,331,000 تومان 4,344,000 تومان 4,331,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
insure 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
pub 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
university 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
berlin 1,432,000 تومان 1,446,000 تومان 1,432,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
digital 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
investments 2,899,000 تومان 2,912,000 تومان 2,899,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
vacations 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
bingo 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
direct 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
jewelry 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
quebec 1,023,000 تومان 1,037,000 تومان 1,023,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
vc 1,091,000 تومان 1,105,000 تومان 1,091,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
blackfriday 4,331,000 تومان 4,344,000 تومان 4,331,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
discount 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
jobs 4,194,000 تومان 4,208,000 تومان 4,194,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
red 597,000 تومان 611,000 تومان 597,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
vegas 1,705,000 تومان 1,719,000 تومان 1,705,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
blue 597,000 تومان 611,000 تومان 597,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
dog 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
joburg 682,000 تومان 696,000 تومان 682,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
reisen 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
villas 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
build 2,183,000 تومان 2,196,000 تومان 2,183,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
durban 682,000 تومان 696,000 تومان 682,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
jpn.com 1,876,000 تومان 1,889,000 تومان 1,876,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
rentals 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
vision 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
energy 2,933,000 تومان 2,946,000 تومان 2,933,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
juegos 12,992,000 تومان 13,006,000 تومان 12,992,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
report 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ca 443,000 تومان 457,000 تومان 443,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
engineering 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
kaufen 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
rest 1,091,000 تومان 1,105,000 تومان 1,091,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
cafe 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
lawyer 1,569,000 تومان 1,582,000 تومان 1,569,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
restaurant 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
wiki 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
capetown 682,000 تومان 696,000 تومان 682,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
events 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
lease 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
reviews 682,000 تومان 696,000 تومان 682,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
work 290,000 تومان 304,000 تومان 290,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
capital 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
exchange 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
legal 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
works 955,000 تومان 969,000 تومان 955,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cards 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
expert 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
life 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
world 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
care 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
exposed 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
limited 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
careers 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
express 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
link 307,000 تومان 321,000 تومان 307,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
run 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
casa 358,000 تومان 372,000 تومان 358,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fail 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
loans 2,933,000 تومان 2,946,000 تومان 2,933,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
airforce 955,000 تومان 969,000 تومان 955,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cash 955,000 تومان 969,000 تومان 955,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
finance 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
luxury 17,050,000 تومان 17,064,000 تومان 17,050,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
sarl 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
catering 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
financial 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
maison 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
art 409,000 تومان 423,000 تومان 409,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
schule 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
auto 88,661,000 تومان 88,674,000 تومان 88,661,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
amsterdam 1,228,000 تومان 1,241,000 تومان 1,228,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
chat 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
archi 2,336,000 تومان 2,350,000 تومان 2,336,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
firm.in 263,000 تومان 280,000 تومان 263,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
blog 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
christmas 2,080,000 تومان 2,094,000 تومان 2,080,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fish 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
media 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
car 88,661,000 تومان 88,674,000 تومان 88,661,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
church 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
fitness 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
memorial 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
services 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
city 648,000 تومان 662,000 تومان 648,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ru 154,000 تومان 164,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
flights 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
salon 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
moda 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
claims 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
courses 1,091,000 تومان 1,105,000 تومان 1,091,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
bio 2,200,000 تومان 2,213,000 تومان 2,200,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
doctor 2,933,000 تومان 2,946,000 تومان 2,933,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
earth 648,000 تومان 662,000 تومان 648,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
eco 2,183,000 تومان 2,196,000 تومان 2,183,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
forsale 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
money 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
shiksha 597,000 تومان 611,000 تومان 597,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fans 2,251,000 تومان 2,264,000 تومان 2,251,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
feedback 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fm 3,990,000 تومان 4,003,000 تومان 3,990,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
cleaning 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
foundation 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
net.au 375,000 تومان 385,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
singles 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
hospital 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
how 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
click 307,000 تومان 321,000 تومان 307,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fund 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
net.cn 256,000 تومان 270,000 تومان 256,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
soccer 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
lat 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
furniture 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
net.co 443,000 تومان 457,000 تومان 443,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
social 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cn.com 1,296,000 تومان
1,194,000 تومان
1,310,000 تومان 1,296,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
futbol 375,000 تومان 389,000 تومان 375,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
net.in 263,000 تومان 280,000 تومان 263,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
style 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cymru 512,000 تومان 525,000 تومان 512,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
co.com 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
net.nz 648,000 تومان 675,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
supplies 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
degree 1,330,000 تومان 1,344,000 تومان 1,330,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
co.de 320,000 تومان 333,000 تومان 320,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
gift 580,000 تومان 593,000 تومان 580,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
supply 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
dentist 1,569,000 تومان 1,582,000 تومان 1,569,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
co.in 263,000 تومان 280,000 تومان 263,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
gifts 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
mx 1,398,000 تومان 1,412,000 تومان 1,398,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
network 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
surgery 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
engineer 921,000 تومان 948,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
co.nz 648,000 تومان 675,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
golf 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
tattoo 1,330,000 تومان 1,344,000 تومان 1,330,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
coach 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
no.com 1,925,000 تومان 1,939,000 تومان 1,925,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
study 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tax 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
flowers 4,331,000 تومان 4,344,000 تومان 4,331,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
promo 597,000 تومان 611,000 تومان 597,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
theatre 22,199,000 تومان 22,213,000 تومان 22,199,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
gratis 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
nom.co 443,000 تومان 457,000 تومان 443,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
taxi 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
game 12,992,000 تومان 13,006,000 تومان 12,992,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
com.cn 256,000 تومان 270,000 تومان 256,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
security 88,661,000 تومان 88,674,000 تومان 88,661,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
gripe 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
org.cn 256,000 تومان 270,000 تومان 256,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
tennis 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
shop 1,023,000 تومان 1,037,000 تومان 1,023,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
shopping 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
com.co 443,000 تومان 457,000 تومان 443,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
guide 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
org.in 263,000 تومان 280,000 تومان 263,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
theater 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
com.de 239,000 تومان 252,000 تومان 239,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
guitars 4,331,000 تومان 4,344,000 تومان 4,331,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
org.nz 648,000 تومان 675,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
trading 2,080,000 تومان 2,094,000 تومان 2,080,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tienda 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
tube 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
green 2,148,000 تومان 2,162,000 تومان 2,148,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tires 2,933,000 تومان 2,946,000 تومان 2,933,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
community 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
haus 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
tokyo 358,000 تومان 372,000 تومان 358,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
healthcare 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
partners 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
tools 955,000 تومان 969,000 تومان 955,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
help 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
parts 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
tours 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
yoga 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
love 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
coupons 1,466,000 تومان 1,480,000 تومان 1,466,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
hiphop 4,331,000 تومان 4,344,000 تومان 4,331,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
photo 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
town 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
credit 2,933,000 تومان 2,946,000 تومان 2,933,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
hockey 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
pics 853,000 تومان 866,000 تومان 853,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
toys 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
creditcard 4,433,000 تومان 4,447,000 تومان 4,433,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
market 887,000 تومان 900,000 تومان 887,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
pictures 341,000 تومان 355,000 تومان 341,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
mortgage 1,330,000 تومان 1,344,000 تومان 1,330,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
nagoya 358,000 تومان 372,000 تومان 358,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
nz 443,000 تومان 457,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
rehab 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
rent 1,978,000 تومان 1,992,000 تومان 1,978,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
republican 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
rip 580,000 تومان 593,000 تومان 580,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
sale 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ski 1,535,000 تومان 1,548,000 تومان 1,535,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
software 921,000 تومان 934,000 تومان 921,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
soy 819,000 تومان 832,000 تومان 819,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
vip 512,000 تومان 525,000 تومان 512,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
agency 614,000 تومان 628,000 تومان 614,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
clinic 1,501,000 تومان 1,514,000 تومان 1,501,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
de 239,000 تومان 252,000 تومان 239,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
com.au 375,000 تومان 385,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)

ثبت دامنه

آذرآنلاین ارائه دهنده خدمات متنوع ثبت دامنه

خدمات ثبت دامنه در آذرآنلاین با مناسبترین مبلغ ممکن انجام پذیرفته و تمامی ثبت دامنه های محلی ، ایرانی و بین المللی به صورت آنی انجام می پذیرد. همچنین آذرآنلاین پنل اختصاصی خود را جهت مدیریت دامنه در اختیار کاربران قرار داده تا از مهمترین بخش تجارت الکترونیک کاربران یعنی دامنه به صورت کامل بهره ببرند.

ثبت دامنه - Domain Registration

ثبت دامنه

ثبت دامنه به صورت آنی و بدون نیاز به مراحل پیچیده انجام می پذیرد.

تمدید دامنه - Domain Renew

تمدید دامنه

امکان تمدید دامنه تنها با چند کلیک در آذرآنلاین میسر می باشد

انتقال دامنه - Domain Transfer

انتقال دامنه

شما می توانید دامنه های خود را به پنل مدیریت آذرآنلاین انتقال دهید.

هویز دامنه - Domain Whois

هویز دامنه

با استفاده از ابزار هویز آذرآنلاین می توانید اطلاعات دامنه ثبت شده را بدست آورید.

امکانات ثبت دامنه

با امکانات ثبت دامنه در آذرآنلاین بیشتر آشنا شوید.

آذرآنلاین در راستای ارائه خدمات ثبت دامنه های ویژه ، امکانات فراوانی را دراختیار کاربران خود قرار می دهد که در ادامه این بخش با آنها نیز آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که پس از ثبت دامنه ویژه در آذرآنلاین ، تمامی امکانات ذکر شده به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

ثبت آنی دامنه

پس از تکمیل مراحل خرید دامنه شما به صورت آنی ثبت خواهد شد.

هزینه مناسب

پرداخت هزینه مناسب با دریافت قیمت جهانی دامنه

ایمیل رایگان

پس ازثبت دامنه ، سرویس ایمیل به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت

انتقال دامنه

انتقال دامنه به آذرآنلاین به ساده ترین و سریع ترین روش امکان پذیر است

کنترل پنل اختصاصی

ارائه پنل مدیریت اختصاصی دامنه برای هر شخص

مدیریت نیم سرور

مدیریت کامل نیم سرور دامنه با بروزرسانی سریع و بدون وقفه

تمدید دامنه

تمدید دامنه در آذرآنلاین به صورت آنی و بدون مراحل اضافی انجام می پذیرد

ثبت مستقیم دامنه

ثبت تمامی دامنه ها به صورت مستقیم و خودکار انجام می پذیرد

قفل دامنه

امکان ارائه قفل برای دامنه جهت محفوظ ماندن اطلاعات دامنه و انتقال آن

برخی از مشتریان و نظرات کاربران

آذرآنلاین در یک دهه فعالیت خود در ارائه خدمات سرویسهای اینترنتی موفق به جلب رضایت مشتریان خود شده است که نظرات برخی از آنان را در ادامه خواهید خواند.