دامنه ویژه

آذرآنلاین ارائه دهنده دامنه‌های ویژه با پسوندهای متفاوت و خاص

آذرآنلاین در کنار سایر سرویس خدمات دامنه ، سرویس ثبت دامنه های خاص و ویژه را نیز ارائه می نماید . با مشاهده و انتخاب هر یک از پسوند های خاص شما می توانید با هزینه های متفاوت اقدام به ثبت دامنه مورد نظر خود نمایید.

دامنه های ویژه چیست؟

دامنه ویژه یک زیر شاخه از دامنه های بین المللی است که با پسوندهای خاص و متفاوتی عرضه می گردند ، در کل اگر دامنه‌ای مربوط به یک موقعیت جغرافیایی نشود و یا جزء دامنه‌های شاخصی مانند com. ، net. و یا ... نگردد دامنه ویژه نام گذاری می گردد. دامنه‌های ویژه عموماً به تجارت و یا کسب کار مشخص و یا کشور خاصی محدود نبوده و صرفاً یک نام می‌باشند. در لیست زیر با برخی از دامنه‌های ویژه آشنا خواهید شد.

لیست دامنه های فروش ویژه

برخی دامنه ها به علت نام و پسوند های خاص دارای شرایط ویژه فروش می باشند که در لیست زیر مبلغ پرداختی و نوع آنها را خواهید دید ، آذرآنلاین سعی دارد با در نظر داشتن حقوق مشتری برای دامنه مورد نظر ، کمترین هزینه را برای ثبت دامنه ویژه در نظر بگیرد.

فیلتر:
پسوند دامنه ثبت تمدید انتقال شرایط
com 290,000 تومان 302,000 تومان 290,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
net 347,000 تومان 353,000 تومان 347,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
org 376,000 تومان 385,000 تومان 376,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
biz 478,000 تومان 487,000 تومان 478,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
info 533,000 تومان
160,000 تومان
542,000 تومان 533,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
name 253,000 تومان 265,000 تومان 253,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
us 262,000 تومان 274,000 تومان 262,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
eu 207,000 تومان
120,000 تومان
216,000 تومان 207,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
in 250,000 تومان 259,000 تومان 250,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
co 709,000 تومان 715,000 تومان 709,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
asia 385,000 تومان 398,000 تومان 385,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
me 863,000 تومان 878,000 تومان 739,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
mobi 632,000 تومان 644,000 تومان 632,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tel 401,000 تومان 410,000 تومان 401,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tv 986,000 تومان 998,000 تومان 986,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
cc 308,000 تومان 321,000 تومان 308,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
ws 770,000 تومان 783,000 تومان 770,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
bz 801,000 تومان 813,000 تومان 801,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
one 277,000 تومان 290,000 تومان 277,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
mn 1,386,000 تومان 1,399,000 تومان 1,386,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
pro 539,000 تومان
180,000 تومان
552,000 تومان 539,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
nl 247,000 تومان 259,000 تومان 247,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
co.uk 237,000 تومان 247,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
دارای شرایط خاص (برای مطالعه کلیک کنید)
uk 237,000 تومان 247,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
دارای شرایط خاص (برای مطالعه کلیک کنید)
sx 924,000 تومان 933,000 تومان 924,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
sc 3,080,000 تومان 3,093,000 تومان 3,080,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
cn 231,000 تومان 244,000 تومان 231,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
la 986,000 تومان 998,000 تومان 986,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
xyz 339,000 تومان 354,000 تومان 339,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
global 1,941,000 تومان 1,953,000 تومان 1,941,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
press 1,941,000 تومان 2,002,000 تومان 1,941,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
ong 1,201,000 تومان 1,214,000 تومان 1,201,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
black 1,725,000 تومان 1,737,000 تومان 1,725,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
kiwi 955,000 تومان 967,000 تومان 955,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
markets 1,540,000 تومان 1,553,000 تومان 1,540,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
lol 770,000 تومان 783,000 تومان 770,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
desi 462,000 تومان 475,000 تومان 462,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
london 1,263,000 تومان 1,275,000 تومان 1,263,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
team 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
mba 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
show 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
fyi 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
kim 539,000 تومان 552,000 تومان 539,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fashion 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fit 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
surf 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
wedding 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
cooking 801,000 تومان 813,000 تومان 801,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
country 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fishing 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
horse 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
garden 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
rodeo 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
vote 1,941,000 تومان 1,953,000 تومان 1,941,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
voto 1,941,000 تومان 1,953,000 تومان 1,941,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
band 616,000 تومان 629,000 تومان 616,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
gives 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
vet 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
college 1,971,000 تومان 1,984,000 تومان 1,971,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
gold 2,587,000 تومان 2,600,000 تومان 2,587,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
design 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
bike 863,000 تومان 875,000 تومان 863,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
clothing 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
nyc 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
holdings 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ventures 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
camera 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
equipment 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
estate 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
gallery 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
graphics 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
lighting 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
diamonds 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
enterprises 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
voyage 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
career 2,926,000 تومان 2,939,000 تومان 2,772,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
photos 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
recipes 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
shoes 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
school 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
football 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cab 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
domains 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
limo 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
academy 863,000 تومان 875,000 تومان 863,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
center 585,000 تومان 598,000 تومان 585,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
computer 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
management 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
builders 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
support 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ooo 801,000 تومان 813,000 تومان 801,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
training 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
camp 1,386,000 تومان 1,399,000 تومان 1,386,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
education 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
glass 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
repair 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
institute 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
coffee 863,000 تومان 875,000 تومان 863,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
florist 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
house 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
solar 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
international 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
marketing 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
holiday 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
codes 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
viajes 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
farm 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
menu 986,000 تومان 998,000 تومان 986,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
uno 709,000 تومان 721,000 تومان 709,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
buzz 1,001,000 تومان 1,014,000 تومان 1,001,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
construction 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
contractors 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
directory 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
kitchen 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
land 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
technology 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
bargains 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
boutique 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cheap 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
zone 863,000 تومان 875,000 تومان 863,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cool 863,000 تومان 875,000 تومان 863,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
accountants 2,587,000 تومان 2,600,000 تومان 2,587,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cruises 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
gen.in 182,000 تومان 191,000 تومان 182,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
pink 539,000 تومان 552,000 تومان 539,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
watch 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
actor 1,017,000 تومان 1,029,000 تومان 1,017,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
dance 616,000 تومان 629,000 تومان 616,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
hu.com 1,925,000 تومان 1,939,000 تومان 1,925,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
pizza 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
dating 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
immo 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
place 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
apartments 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
immobilien 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
plumbing 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
associates 863,000 تومان 875,000 تومان 863,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
deals 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
in.net 231,000 تومان 244,000 تومان 231,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
plus 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
attorney 1,417,000 تومان 1,429,000 تومان 1,417,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
delivery 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ind.in 182,000 تومان 191,000 تومان 182,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
productions 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
auction 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
democrat 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
industries 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
properties 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
audio 3,912,000 تومان 3,924,000 تومان 3,912,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
dental 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ink 770,000 تومان 783,000 تومان 770,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
property 3,912,000 تومان 3,924,000 تومان 3,912,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
diet 3,912,000 تومان 3,924,000 تومان 3,912,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
insure 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
pub 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
university 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
berlin 1,294,000 تومان 1,306,000 تومان 1,294,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
digital 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
investments 2,618,000 تومان 2,631,000 تومان 2,618,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
vacations 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
bingo 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
direct 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
jewelry 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
quebec 924,000 تومان 937,000 تومان 924,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
vc 986,000 تومان 998,000 تومان 986,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
blackfriday 3,912,000 تومان 3,924,000 تومان 3,912,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
discount 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
jobs 3,789,000 تومان 3,801,000 تومان 3,789,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
red 539,000 تومان 552,000 تومان 539,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
vegas 1,540,000 تومان 1,553,000 تومان 1,540,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
blue 539,000 تومان 552,000 تومان 539,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
dog 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
joburg 616,000 تومان 629,000 تومان 616,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
reisen 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
villas 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
build 1,971,000 تومان 1,984,000 تومان 1,971,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
durban 616,000 تومان 629,000 تومان 616,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
jpn.com 1,694,000 تومان 1,707,000 تومان 1,694,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
rentals 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
vision 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
energy 2,649,000 تومان 2,661,000 تومان 2,649,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
juegos 11,735,000 تومان 11,747,000 تومان 11,735,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
report 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ca 401,000 تومان 413,000 تومان 401,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
engineering 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
kaufen 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
rest 986,000 تومان 998,000 تومان 986,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
cafe 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
lawyer 1,417,000 تومان 1,429,000 تومان 1,417,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
restaurant 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
wiki 770,000 تومان 783,000 تومان 770,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
capetown 616,000 تومان 629,000 تومان 616,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
events 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
lease 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
reviews 616,000 تومان 629,000 تومان 616,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
work 262,000 تومان 274,000 تومان 262,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
capital 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
exchange 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
legal 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
works 863,000 تومان 875,000 تومان 863,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cards 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
expert 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
life 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
world 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
care 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
exposed 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
limited 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
careers 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
express 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
link 277,000 تومان 290,000 تومان 277,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
run 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
casa 324,000 تومان 336,000 تومان 324,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fail 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
loans 2,649,000 تومان 2,661,000 تومان 2,649,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
airforce 863,000 تومان 875,000 تومان 863,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cash 863,000 تومان 875,000 تومان 863,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
finance 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
luxury 15,400,000 تومان 15,413,000 تومان 15,400,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
sarl 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
catering 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
financial 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
maison 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
art 370,000 تومان 382,000 تومان 370,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
schule 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
auto 80,081,000 تومان 80,093,000 تومان 80,081,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
amsterdam 1,109,000 تومان 1,121,000 تومان 1,109,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
chat 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
archi 2,110,000 تومان 2,122,000 تومان 2,110,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
firm.in 182,000 تومان 191,000 تومان 182,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
blog 770,000 تومان 783,000 تومان 770,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
christmas 1,879,000 تومان 1,891,000 تومان 1,879,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fish 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
media 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
car 80,081,000 تومان 80,093,000 تومان 80,081,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
church 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
fitness 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
memorial 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
services 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
city 585,000 تومان 598,000 تومان 585,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ru 139,000 تومان 148,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
flights 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
salon 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
moda 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
claims 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
courses 986,000 تومان 998,000 تومان 986,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
bio 1,987,000 تومان 1,999,000 تومان 1,987,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
doctor 2,649,000 تومان 2,661,000 تومان 2,649,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
earth 585,000 تومان 598,000 تومان 585,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
eco 1,971,000 تومان 1,984,000 تومان 1,971,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
forsale 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
money 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
shiksha 539,000 تومان 552,000 تومان 539,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fans 2,033,000 تومان 2,045,000 تومان 2,033,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
feedback 770,000 تومان 783,000 تومان 770,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fm 3,604,000 تومان 3,616,000 تومان 3,604,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
cleaning 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
foundation 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
net.au 339,000 تومان 348,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)
singles 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
hospital 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
how 770,000 تومان 783,000 تومان 770,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
click 277,000 تومان 290,000 تومان 277,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
fund 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
net.cn 231,000 تومان 244,000 تومان 231,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
soccer 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
lat 770,000 تومان 783,000 تومان 770,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
furniture 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
net.co 401,000 تومان 413,000 تومان 401,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
social 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cn.com 1,171,000 تومان
1,078,000 تومان
1,183,000 تومان 1,171,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
futbol 339,000 تومان 351,000 تومان 339,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
net.in 182,000 تومان 191,000 تومان 182,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
style 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
cymru 462,000 تومان 475,000 تومان 462,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
co.com 770,000 تومان 783,000 تومان 770,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
net.nz 585,000 تومان 610,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
supplies 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
degree 1,201,000 تومان 1,214,000 تومان 1,201,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
co.de 320,000 تومان 333,000 تومان 320,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
gift 524,000 تومان 536,000 تومان 524,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
supply 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
dentist 1,417,000 تومان 1,429,000 تومان 1,417,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
co.in 182,000 تومان 191,000 تومان 182,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
gifts 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
mx 1,263,000 تومان 1,275,000 تومان 1,263,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
network 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
surgery 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
engineer 832,000 تومان 856,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
co.nz 585,000 تومان 610,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
golf 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
tattoo 1,201,000 تومان 1,214,000 تومان 1,201,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
coach 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
no.com 1,925,000 تومان 1,939,000 تومان 1,925,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
study 770,000 تومان 783,000 تومان 770,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tax 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
flowers 3,912,000 تومان 3,924,000 تومان 3,912,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
promo 539,000 تومان 552,000 تومان 539,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
theatre 20,051,000 تومان 20,063,000 تومان 20,051,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
gratis 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
nom.co 401,000 تومان 413,000 تومان 401,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
taxi 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
game 11,735,000 تومان 11,747,000 تومان 11,735,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
com.cn 231,000 تومان 244,000 تومان 231,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
security 80,081,000 تومان 80,093,000 تومان 80,081,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
gripe 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
org.cn 231,000 تومان 244,000 تومان 231,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tennis 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
shop 924,000 تومان 937,000 تومان 924,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
shopping 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
com.co 401,000 تومان 413,000 تومان 401,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
guide 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
org.in 182,000 تومان 191,000 تومان 182,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
theater 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
com.de 216,000 تومان 228,000 تومان 216,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
guitars 3,912,000 تومان 3,924,000 تومان 3,912,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
org.nz 585,000 تومان 610,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
trading 1,879,000 تومان 1,891,000 تومان 1,879,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tienda 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
tube 770,000 تومان 783,000 تومان 770,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
green 1,941,000 تومان 1,953,000 تومان 1,941,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
tires 2,649,000 تومان 2,661,000 تومان 2,649,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
community 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
haus 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
tokyo 324,000 تومان 336,000 تومان 324,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
healthcare 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
partners 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
tools 863,000 تومان 875,000 تومان 863,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
help 770,000 تومان 783,000 تومان 770,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
parts 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
tours 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
yoga 770,000 تومان 783,000 تومان 770,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
love 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
coupons 1,325,000 تومان 1,337,000 تومان 1,325,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
hiphop 3,912,000 تومان 3,924,000 تومان 3,912,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
photo 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
town 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
credit 2,649,000 تومان 2,661,000 تومان 2,649,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
hockey 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
pics 770,000 تومان 783,000 تومان 770,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
toys 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
creditcard 4,004,000 تومان 4,017,000 تومان 4,004,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
market 801,000 تومان 813,000 تومان 801,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
pictures 308,000 تومان 321,000 تومان 308,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
mortgage 1,201,000 تومان 1,214,000 تومان 1,201,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
nagoya 324,000 تومان 336,000 تومان 324,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
nz 401,000 تومان 413,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
rehab 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
rent 1,787,000 تومان 1,799,000 تومان 1,787,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
republican 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
rip 524,000 تومان 536,000 تومان 524,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
sale 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
ski 1,386,000 تومان 1,399,000 تومان 1,386,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
software 832,000 تومان 844,000 تومان 832,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
soy 739,000 تومان 752,000 تومان 739,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
vip 462,000 تومان 475,000 تومان 462,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
agency 555,000 تومان 567,000 تومان 555,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
clinic 1,355,000 تومان 1,368,000 تومان 1,355,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
نیازمند آدرس معتبر
de 216,000 تومان 228,000 تومان 216,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
com.au 339,000 تومان 348,000 تومان 1,000 تومان نیازمند آدرس غیر ایران
دارای شرایط خاص (با ما تماس بگیرید)

ثبت دامنه

آذرآنلاین ارائه دهنده خدمات متنوع ثبت دامنه

خدمات ثبت دامنه در آذرآنلاین با مناسبترین مبلغ ممکن انجام پذیرفته و تمامی ثبت دامنه های محلی ، ایرانی و بین المللی به صورت آنی انجام می پذیرد. همچنین آذرآنلاین پنل اختصاصی خود را جهت مدیریت دامنه در اختیار کاربران قرار داده تا از مهمترین بخش تجارت الکترونیک کاربران یعنی دامنه به صورت کامل بهره ببرند.

ثبت دامنه - Domain Registration

ثبت دامنه

ثبت دامنه به صورت آنی و بدون نیاز به مراحل پیچیده انجام می پذیرد.

تمدید دامنه - Domain Renew

تمدید دامنه

امکان تمدید دامنه تنها با چند کلیک در آذرآنلاین میسر می باشد

انتقال دامنه - Domain Transfer

انتقال دامنه

شما می توانید دامنه های خود را به پنل مدیریت آذرآنلاین انتقال دهید.

هویز دامنه - Domain Whois

هویز دامنه

با استفاده از ابزار هویز آذرآنلاین می توانید اطلاعات دامنه ثبت شده را بدست آورید.

امکانات ثبت دامنه

با امکانات ثبت دامنه در آذرآنلاین بیشتر آشنا شوید.

آذرآنلاین در راستای ارائه خدمات ثبت دامنه های ویژه ، امکانات فراوانی را دراختیار کاربران خود قرار می دهد که در ادامه این بخش با آنها نیز آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که پس از ثبت دامنه ویژه در آذرآنلاین ، تمامی امکانات ذکر شده به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

ثبت آنی دامنه

پس از تکمیل مراحل خرید دامنه شما به صورت آنی ثبت خواهد شد.

هزینه مناسب

پرداخت هزینه مناسب با دریافت قیمت جهانی دامنه

ایمیل رایگان

پس ازثبت دامنه ، سرویس ایمیل به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت

انتقال دامنه

انتقال دامنه به آذرآنلاین به ساده ترین و سریع ترین روش امکان پذیر است

کنترل پنل اختصاصی

ارائه پنل مدیریت اختصاصی دامنه برای هر شخص

مدیریت نیم سرور

مدیریت کامل نیم سرور دامنه با بروزرسانی سریع و بدون وقفه

تمدید دامنه

تمدید دامنه در آذرآنلاین به صورت آنی و بدون مراحل اضافی انجام می پذیرد

ثبت مستقیم دامنه

ثبت تمامی دامنه ها به صورت مستقیم و خودکار انجام می پذیرد

قفل دامنه

امکان ارائه قفل برای دامنه جهت محفوظ ماندن اطلاعات دامنه و انتقال آن

برخی از مشتریان و نظرات کاربران

آذرآنلاین در یک دهه فعالیت خود در ارائه خدمات سرویسهای اینترنتی موفق به جلب رضایت مشتریان خود شده است که نظرات برخی از آنان را در ادامه خواهید خواند.